Nieuws

22730 - Verbindingsriolering Doddelbergstraat
29 okt 2019

Riolering geplaatst, heraanleg wegenis in november

 

De riolering is aangelegd en de elektriciteitskabels zijn verplaatst. De aannemer concentreert zich nu op het aansluiting van de huizen op de nieuwe riolering. Aan de zijde van de fruitbomen worden herstellingen uitgevoerd aan het wegdek.

 

Als alles goed gaat en het weer het toelaat wordt de eerste rijhelft terug van beton voorzien in de week van 25 november.

 

Afkoppelingen kunnen starten na huisaansluitingen

 

Nadat de aannemer de huisaansluitputjes voor jouw woning heeft geplaatst kan je starten met de afkoppelingen op privé. We raden aan deze werken af te ronden tegen de kerstvakantie. Na de vakantie komt de keurder langs om de werken te controleren en het keuringsattest op te maken, waarmee je de subsidies kan aanvragen. De keurder zal je verder informeren.

04 okt 2019

Huisaansluitingen worden even uitgesteld

 

De aannemer kan de huisaansluitingen op de nieuwe riolering momenteel niet verder uitvoeren omdat er een elektriciteitskabel in de weg ligt. De kabel moet eerst worden verplaatst voordat de huisaansluitingen kunnen worden gemaakt.

 

Ondertussen legt de aannemer de hoofdriool verder aan. We verwachten dat hij hiervoor nog drie weken nodig zal hebben.

04 sep 2019

Volgende week worden huisaansluitingen uitgevoerd

 

De aannemer legt momenteel de riolen verder aan tussen het pompstation en de grens met Glabbeek-Kapellen. Vanaf volgende week wordt worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolen. De aannemer start met de woningen aan het pompstation en schuift geleidelijk op naar de Windmolenstraat.

26 aug 2019

Riolering tussen pompstation en Windmolenstraat bijna klaar

 

De aannemer werkt vandaag de riolering af tussen het pompstation en de Windmolenstraat. Daarna beging hij met de aanleg van de rioolbuizen van aan het pompstation in de richting van de Dorpsstraat.

04 jul 2019

Planning werken

 

Deze week zorgt de aannemer ervoor dat de buurtweg naast het pompstation terug bereikbaar is tijdens het bouwverlof.

De aannemer DSV heeft bouwverlof vanaf maandag 8 juli tot maandag 29 juli.
Onderaannemer Mols werkt volgende week nog verder aan het pompstation. 

Na het bouwverlof start men met de aanleg van de riolering in de weg tussen het pompstation en de Windmolenstraat.

 

Bereikbaarheid tijdens het bouwverlof

 

Omdat het nog steeds over een werfzone gaat, blijft de werf tijdens het bouwverlof afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Dit zodat we de veiligheid kunnen garanderen.
Doorgaand verkeer moet dus ook tijdens het bouwverlof de omleiding via Tiensesteenweg en Zuurbemde blijven volgen.

Opgepast want politiecontrole is mogelijk!

20 mei 2019

Werken aan pompstation gaan door

De werken aan de bouwput voor het pompstation schieten goed op. Op maandag 3 juni starten de rioleringswerken in de buurtweg langs het pompstation. Daarna begint de aannemer met de werken in de Doddelbergstraat.

teaser
15 apr 2019

Korte onderbreking werken rond Pasen

Onderaannemer Mols werkt deze week door aan de bouwput voor het pompstation. Enkel nu vrijdag en op Paasmaandag wordt er niet gewerkt. De werken aan het pompstation duren tot eind mei. Pas nadien wordt er gestart met de rioleringswerken in de weg. Ondertussen begint De Watergroep met het vernieuwen van de waterleiding. Deze werken worden uitgevoerd aan de kant van de meeste woningen, en dit in de berm en in het fietspad. De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, enkel plaatselijk verkeer is mogelijk.

06 mrt 2019

Aannemer graaft bouwput voor pompstation

De aannemer is gestart met de bouwput voor het pompstation in de Doddelbergstraat. De teelaarde is ondertussen afgegraven en de bemaling werd geplaatst. Hier wordt de komende weken verder aan gewerkt. Pas eind april wordt de weg afgesloten en starten de eigenlijke rioleringswerken. Daar lees je binnenkort hier meer over.

21 jan 2019

Voorlopig geen hinder voor doorgaand verkeer

De aannemer start vanaf volgende week (vanaf 28 januari) met graafwerken ter hoogte van het pompstation. Eind maart zou de deze constructie en de bijhorende overstortleiding naar de beek af moeten zijn. Pas daarna starten de riolerings- en wegenwerken. Voorlopig is er geen hinder voor het doorgaande verkeer.

19 dec 2018

Plaatsen bemaling voor bouw pompstation

Na de kerstvakantie start de aannemer met de werken ter hoogte van het pompstation in de Doddelbergstraat. Vanaf 14 januari wordt een bemaling geplaatst om de bouwput voor het pompstation te kunnen graven. De aannemer zal een hele tijd bezig zijn voordat de werken in de weg aanvangen. We houden je op de hoogte wanneer de weg wordt afgesloten.

03 sep 2018

Bijkomend archeologisch onderzoek

Eén van de komende weken wordt er bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden proefsleuven gegraven. De werf start pas echt begin 2019. Op 19 november is er een info-avond gepland. Hiervoor krijg je later nog een uitnodiging.

30 mei 2018

Start archeologisch onderzoek

Vanaf 15 juni start het archeologisch onderzoek in de Doddelbergstraat. Dit zal maximaal 25 werkdagen in beslag nemen. De rioleringswerken door Aquafin start pas in het voorjaar van 2019. Later dit najaar organiseren we in samenwerking met de gemeente nog een informatieavond voor de buurtbewoners.