Nieuws

22730 - Verbindingsriolering Doddelbergstraat
14 feb 2020

Aanleg fietspad Doddelbergstraat

 

Op maandag 24/02 wordt de riolering onder het fietspad geïnspecteerd.
Als deze in orde is wordt het betonnen fietspad aangelegd op dinsdag 25/02.
Daarna worden de opritten afgewerkt.

De bestaande riolering wordt nog hersteld, deze wordt behouden voor regenwaterafvoer. In de week van 24/02 worden de betonvakken in de andere zijde van de weg hersteld, dus aan de kant van de boomgaard.

05 feb 2020

Planning in februari  

 

De aannemer treft momenteel alle voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad in opdracht van de gemeente.
Er worden ook nog een aantal betonvakken hersteld.
Momenteel is voorzien dat dit fietspad in de week van 24/02 gebetonneerd wordt.

Dit is uiteraard onder voorbehoud van weersomstandigheden.  

 

Asfaltering zijstraat 

 

De asfalt in het zijstraatje van de Doddelbergstraat kan pas aangelegd worden na uitharding van de beton van het fietspad.
Daarom is dit pas begin maart gepland.

22 jan 2020

Regeling keuring privéwaterafvoer

 

De aannemer voert in de Doddelbergstraat de laatste huisaansluitingen uit. Voor de woningen waar de aansluitputjes vorige of deze week werden geplaatst, hebben we de keurder verwittigd dat de keuring pas later kan gebeuren.

 

Studiebureau Enerdo, dat deze keuringen uitvoert, neemt contact op met de betrokken bewoners. Als er toch problemen zouden zijn met de afspraak voor de keuring, dan neem je best contact met Enerdo.

 

22 jan 2020

Doddelbergstraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer

 

De aannemer van de rioleringswerken is ondertussen terug volop bezig. De Doddelbergstraat is en blijft daarom afgesloten voor doorgaand verkeer zodat de aannemer zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Ook voert de aannemer nog enkele herstellingen uit aan de riolering.

 

Verder lopen de voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad in opdracht van de gemeente en worden de opritten hersteld. We verwachten dat midden februari het beton van het fietspad kan worden gegoten. Opgelet: dit werk is weersgevoelig, de planning kan dus nog veranderen.

 

22 jan 2020

Ook werken buiten werfzone aanleg riolering

 

Deze week is Lummense Wegenbouw in opdracht van de gemeente gestart met het herstellen van een aantal betonvakken buiten de projectzone van Aquafin. We willen zo de hele straat na de werken in goede staat achter laten.

 

13 dec 2019

Eenrichtingsverkeer in Doddelbergstraat

 

Op vrijdag 20 december 2019 zal in de Doddelbergstraat eenrichtingsverkeer gelden van de Dorpsstraat tot aan de Windmolenstraat. Dit zal duren tot donderdag 9 januari, dan hervat de aannemer de werken na het bouwverlof.

 

13 dec 2019

Opritten Doddelbergstraat tijdelijk afgesloten

 

Op maandag 16 en dinsdag 17 december wordt in de Doddelbergstraat het beton van de rijweg gelegd. Hierdoor zullen de opritten naar de woningen niet toegankelijk zijn. Het beton moet immers enkele dagen uitharden voordat er opnieuw over mag worden gereden.

 

Je kunt met de wagen niet meer op de oprit zodra tussen de piketten het touw is gespannen dat de niveau van het nieuwe wegdek aangeeft. Het is heel belangrijk dat dit touw netjes op zijn plaats blijft hangen.

 

De aanleg van het beton zal de komende dagen voor enkele ongemakken zorgen. Om later putten, scheuren en oneffenheden in het beton te vermijden, hebben we jouw medewerking nodig. Duikt er toch een probleem op, dan kun je werfleider Luc Smeyers bellen op 0495 55 56 48.

 

06 dec 2019

Beton in tweede straathelft op 12 en 13 december

 

De aannemer heeft een kleine achterstand op de planning. Het beton in het tweede deel van de Doddelbergstraat wordt pas op donderdag 12 en vrijdag 13 december aangebracht. Woon je in dit deel? Dan kun je een week niet met de auto op de oprit.

 

Momenteel bekijkt de aannemer de mogelijkheid om tijdens de kerstvakantie eenrichtingsverkeer toe te laten in de Doddelbergstraat. Je kunt de oprit naar je woning dan bereiken met de wagen. De straat blijft wel verboden voor zwaar verkeer omdat dit het verse beton zou beschadigen.

 

Tot slot werkt de aannemer nog enkele huisaansluitingen af.

 

22 nov 2019

Afkoppelingswerken op privé kunnen stilaan starten

 

De aannemer werkt de laatste huisaansluitingen af. Je kunt als bewoner stilaan starten met de scheiding van afval- en regenwater (afkoppelen) op privé. Binnenkort krijg je een brief over de uit te voeren werken op privé.

 

Daarna zal de keurder langskomen om te controleren of de afkoppelingswerken goed werden uitgevoerd (brief in hieronder). Zodra je van de keurder het keuringsattest hebt gekregen, kun je de premies voor de werken aanvragen. De keurder geeft je graag een woordje uitleg hierover.

 

22 nov 2019

Aannemer legt begin december verder beton

 

De voorbije dagen heeft de aannemer de weghelft aan de kant van de boomgaarden hersteld. Op 4 en 5 december wordt ook op de andere weghelft machinaal beton gelegd. Ondertussen werkt de aannemer aan de fundering van de weg. Hier en daar worden nog enkele herstellingen uitgevoerd.

 

Binnenkort wordt de wegenis in de kleine Doddelbergstraat terug voorzien van asfalt.

 

29 okt 2019

Riolering geplaatst, heraanleg wegenis in november

 

De riolering is aangelegd en de elektriciteitskabels zijn verplaatst. De aannemer concentreert zich nu op het aansluiting van de huizen op de nieuwe riolering. Aan de zijde van de fruitbomen worden herstellingen uitgevoerd aan het wegdek.

 

Als alles goed gaat en het weer het toelaat wordt de eerste rijhelft terug van beton voorzien in de week van 25 november.

 

Afkoppelingen kunnen starten na huisaansluitingen

 

Nadat de aannemer de huisaansluitputjes voor jouw woning heeft geplaatst kan je starten met de afkoppelingen op privé. We raden aan deze werken af te ronden tegen de kerstvakantie. Na de vakantie komt de keurder langs om de werken te controleren en het keuringsattest op te maken, waarmee je de subsidies kan aanvragen. De keurder zal je verder informeren.

04 okt 2019

Huisaansluitingen worden even uitgesteld

 

De aannemer kan de huisaansluitingen op de nieuwe riolering momenteel niet verder uitvoeren omdat er een elektriciteitskabel in de weg ligt. De kabel moet eerst worden verplaatst voordat de huisaansluitingen kunnen worden gemaakt.

 

Ondertussen legt de aannemer de hoofdriool verder aan. We verwachten dat hij hiervoor nog drie weken nodig zal hebben.

04 sep 2019

Volgende week worden huisaansluitingen uitgevoerd

 

De aannemer legt momenteel de riolen verder aan tussen het pompstation en de grens met Glabbeek-Kapellen. Vanaf volgende week wordt worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolen. De aannemer start met de woningen aan het pompstation en schuift geleidelijk op naar de Windmolenstraat.

26 aug 2019

Riolering tussen pompstation en Windmolenstraat bijna klaar

 

De aannemer werkt vandaag de riolering af tussen het pompstation en de Windmolenstraat. Daarna beging hij met de aanleg van de rioolbuizen van aan het pompstation in de richting van de Dorpsstraat.

04 jul 2019

Planning werken

 

Deze week zorgt de aannemer ervoor dat de buurtweg naast het pompstation terug bereikbaar is tijdens het bouwverlof.

De aannemer DSV heeft bouwverlof vanaf maandag 8 juli tot maandag 29 juli.
Onderaannemer Mols werkt volgende week nog verder aan het pompstation. 

Na het bouwverlof start men met de aanleg van de riolering in de weg tussen het pompstation en de Windmolenstraat.

 

Bereikbaarheid tijdens het bouwverlof

 

Omdat het nog steeds over een werfzone gaat, blijft de werf tijdens het bouwverlof afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Dit zodat we de veiligheid kunnen garanderen.
Doorgaand verkeer moet dus ook tijdens het bouwverlof de omleiding via Tiensesteenweg en Zuurbemde blijven volgen.

Opgepast want politiecontrole is mogelijk!

20 mei 2019

Werken aan pompstation gaan door

De werken aan de bouwput voor het pompstation schieten goed op. Op maandag 3 juni starten de rioleringswerken in de buurtweg langs het pompstation. Daarna begint de aannemer met de werken in de Doddelbergstraat.

teaser
15 apr 2019

Korte onderbreking werken rond Pasen

Onderaannemer Mols werkt deze week door aan de bouwput voor het pompstation. Enkel nu vrijdag en op Paasmaandag wordt er niet gewerkt. De werken aan het pompstation duren tot eind mei. Pas nadien wordt er gestart met de rioleringswerken in de weg. Ondertussen begint De Watergroep met het vernieuwen van de waterleiding. Deze werken worden uitgevoerd aan de kant van de meeste woningen, en dit in de berm en in het fietspad. De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, enkel plaatselijk verkeer is mogelijk.

06 mrt 2019

Aannemer graaft bouwput voor pompstation

De aannemer is gestart met de bouwput voor het pompstation in de Doddelbergstraat. De teelaarde is ondertussen afgegraven en de bemaling werd geplaatst. Hier wordt de komende weken verder aan gewerkt. Pas eind april wordt de weg afgesloten en starten de eigenlijke rioleringswerken. Daar lees je binnenkort hier meer over.

21 jan 2019

Voorlopig geen hinder voor doorgaand verkeer

De aannemer start vanaf volgende week (vanaf 28 januari) met graafwerken ter hoogte van het pompstation. Eind maart zou de deze constructie en de bijhorende overstortleiding naar de beek af moeten zijn. Pas daarna starten de riolerings- en wegenwerken. Voorlopig is er geen hinder voor het doorgaande verkeer.

19 dec 2018

Plaatsen bemaling voor bouw pompstation

Na de kerstvakantie start de aannemer met de werken ter hoogte van het pompstation in de Doddelbergstraat. Vanaf 14 januari wordt een bemaling geplaatst om de bouwput voor het pompstation te kunnen graven. De aannemer zal een hele tijd bezig zijn voordat de werken in de weg aanvangen. We houden je op de hoogte wanneer de weg wordt afgesloten.

03 sep 2018

Bijkomend archeologisch onderzoek

Eén van de komende weken wordt er bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden proefsleuven gegraven. De werf start pas echt begin 2019. Op 19 november is er een info-avond gepland. Hiervoor krijg je later nog een uitnodiging.

30 mei 2018

Start archeologisch onderzoek

Vanaf 15 juni start het archeologisch onderzoek in de Doddelbergstraat. Dit zal maximaal 25 werkdagen in beslag nemen. De rioleringswerken door Aquafin start pas in het voorjaar van 2019. Later dit najaar organiseren we in samenwerking met de gemeente nog een informatieavond voor de buurtbewoners.