Wat doen we?

22730 - Verbindingsriolering Doddelbergstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22730

Wie doet wat?

Aquafin

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Doddelbergstraat.

Kostprijs

Aquafin:
€1.201.509,00
Total:
€1.201.509,00