Projectoverzicht

22744 - Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding
Laatst bijgewerkt: 31 jan 2023

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 17 januari 2022

De werken zullen 26 maanden duren

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de Stad Oudenburg slaan de handen in elkaar voor de wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.

Uitbreiding capaciteit pompstation

Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. Hiertoe dient naast een renovatie van het pompstation zelf, een nieuwe persleiding te worden aangelegd.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de aanleg van de persleiding wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater wordt hierbij aangesloten richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Oostende. Het regenwater watert enerzijds af naar het Westkerkegeleed en wordt anderzijds opgepompt in Geneverpiete naar het Oudenburgsvaartje.

Renovatie wegenis

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige renovatie van de wegenis. Hierbij wordt in de Vaartstraat het fietspad gerenoveerd naar asfalt en wordt de fietsvoorziening doorgetrokken tot voorbij het kruispunt Zandvoordebrug.

In eerste instantie zal archeologisch onderzoek verricht worden in de Kasteeldreef, gesitueerd tussen de Vanderheydestraat en het Westkerkegeleed. Pas na beëindiging van het archeologisch onderzoek kunnen de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aanvatten.

Meer weten

Meer info op de website van de stad Oudenburg. Vragen voor de stad? Mail naar werken.aquafin@oudenburg.be.

Nieuws en updates

 • 31 jan 2023

  ​​​​​​​Overzicht werken Vaartstraat en Cottemweg 

   

  Vaartstraat

   

  De werken in de Vaartstraat zijn volop aan de gang. Deze week werden de groutwanden geplaatst (zie foto). Hier zijn geen wijzigingen voor het verkeer of de afvalophaling.

   

  Cottemweg (fase 9 - 11)

   

  De voorbereidende werken in de Cottemweg starten al op maandag 30 januari 2023. Dit is sneller dan voorzien. Tijdens de werkuren (tussen 7 en 18 uur) is tijdelijk geen doorgang mogelijk in de Cottemweg, aan de aansluiting met de Stationsstraat. Je kan aan- en afrijden via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Buiten de werkuren is de doorgang mogelijk via een versmalde doorgang.

   

  Ook aan het kruispunt met de Zomerweg worden voorbereidende werken uitgevoerd. De hinder hierdoor zal eerder beperkt zijn. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.

   

  De voorbereidende werken zouden afgerond moeten zijn op 3 februari 2023.

   

  Op het einde van de week van 6 februari 2023 starten de rioleringswerken. Dit kan enkel als het grondwaterpeil voldoende verlaagd is. Eerst wordt het kruispunt Cottemweg - Zomerweg onderbroken. Er zal steeds doorgang mogelijk zijn van de Cottemweg en de Zomerweg richting Abdijlaan. Voor het stuk Cottemweg tussen de Zomerweg en de Stationsstraat gebeurt de ontsluiting via de Stationstraat.

   

  Aansluitend volgen de rioleringswerken in de Cottemweg ter hoogte van de Stationstraat. Ook hier wordt de rijweg volledig onderbroken. Ontsluiting is opnieuw mogelijk via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Opgelet: tijdens de rioleringswerken kunnen fietsers en voetgangers niet altijd voorbij. Voor je veiligheid: respecteer de signalisatie en volg de richtlijnen van de werklui van de aannemer. 

   

  Voor de huisvuilophaling zijn er geen wijzigingen.

   

  teaser
 • 24 jan 2023

  Zandvoordebrug afgesloten tot eind maart

   

  Vorige week gingen de werken aan het kruispunt van de Zandvoordebrug van start. Hierdoor werd het kruispunt Zandvoordsestraat/Keiweg/Vaartstraat volledig afgesloten voor alle verkeer. We verwachten dat het kruispunt tot eind maart afgesloten blijft. Vanaf 27 januari 2023 start de aannemer met de rioleringswerken.

   

  Omleidingen

   

  Tijdens de onderbreking van het kruispunt van de Zandvoordebrug dient alle gemotoriseerd vervoer de omleiding te volgen.

  • De Goedeboterstraat is tijdelijk eenrichtingsverkeer geworden (vanaf kruispunt Kasteeldreef tot aan Keiweg). Het verkeer kan vanuit Oudenburg richting kanaal rijden, omgekeerd is dit verboden en dient de omleiding langs de Noordstraat te worden gebruikt.
  • De Polder, de landelijke weg langs het kanaal, is normaal bestemd voor plaatselijk verkeer. Gedurende de werken zal dit opgeheven worden voor de Oudenburgse inwoners zodat je via deze weg van en naar Gistelbrug kan rijden om de omleiding te nemen. Het Jaagpad richting Plassendale is niet toegankelijk voor verkeer. Dit is een jaagpad in beheer van de Vlaamse Waterweg en daarom kan hier geen uitzondering voor gemaakt worden.

   

  Afvalophaling

   

  Wat betreft de afvalophaling (huisvuil, gft, pmd, papier en karton) zijn er verzamelpunten ter hoogte van het kruispunt Visserstraat/Vaartstraat en Zandvoordsestraat/Vaartstraat. Aan de andere kant van de Zandvoordebrug (richting Zandvoorde) wordt het afval huis aan huis opgehaald.

   

 • 24 jan 2023

  Overzicht van de werken

   

  Nu de werken al een poos zijn hervat, is het tijd voor een update van de werken in jouw omgeving.

   

  Vaartstraat (fase 12 en 13)

   

  De rioleringswerken werden volledig uitgevoerd en ook de borduren werden geplaatst. Binnenkort leggen we de klinkers. De aannemer is volop bezig met de aanleg van het fietspad.

   

  Vaartstraat (fase 14 en 15)

   

  Van de brug tot nummer 45 liggen de hoofdriolen liggen op hun plaats. De aannemer brengt nu de huisaansluitingen in orde.

   

  Van nummer 45 tot de Vissersstraat werden in de zijstraat de waterwerende wanden afgewerkt. Enkel in de zones van de nutsleidingen is dit nog niet gebeurd.

   

  Stationsstraat-parkingzone (fase 10)

   

  Hier starten de werken volgende week. Het verkeer zal hier geen hinder van ondervinden.

   

  Info

   

  Alle informatie en updates van de werken vind je ook op www.oudenburg.be/werken-aquafin.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Brecht Trybou

Werfleider Verhelst Aannemingen

Locatie werfkeet:

Akkerstraat

Erik Ballière

Gemeente Oudenburg