Projectoverzicht

22744 - Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding
Laatst bijgewerkt: 27 mrt 2023

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 17 januari 2022

De werken zullen 26 maanden duren

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de Stad Oudenburg slaan de handen in elkaar voor de wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.

Uitbreiding capaciteit pompstation

Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. Hiertoe dient naast een renovatie van het pompstation zelf, een nieuwe persleiding te worden aangelegd.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de aanleg van de persleiding wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater wordt hierbij aangesloten richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Oostende. Het regenwater watert enerzijds af naar het Westkerkegeleed en wordt anderzijds opgepompt in Geneverpiete naar het Oudenburgsvaartje.

Renovatie wegenis

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige renovatie van de wegenis. Hierbij wordt in de Vaartstraat het fietspad gerenoveerd naar asfalt en wordt de fietsvoorziening doorgetrokken tot voorbij het kruispunt Zandvoordebrug.

In eerste instantie zal archeologisch onderzoek verricht worden in de Kasteeldreef, gesitueerd tussen de Vanderheydestraat en het Westkerkegeleed. Pas na beëindiging van het archeologisch onderzoek kunnen de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aanvatten.

Meer weten

Meer info op de website van de stad Oudenburg. Vragen voor de stad? Mail naar werken.aquafin@oudenburg.be.

Nieuws en updates

 • 27 mrt 2023

  Kruispunt met Zanvoordebrug open op 7 april

   

  Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen en de voorspellingen voor de komende dagen zal het kruispunt met de Zandvoordebrug pas open kunnen gaan op 7 april 2023. Hierdoor zal wel al een stuk van de Vaartstraat, tot huisnummer 53, meegenomen worden en ook opengesteld kunnen worden op 7 april 2023.

   

 • 20 mrt 2023

  Werken in Vaartstraat en Cottemweg

   

  Welke werken staan de komende tijd op het programma? Een overzicht.

   

  Vaartstraat (fase 14 en 15)

  • Kruispunt brug
   Deze week wordt de fundering van de rijweg aangebracht.
   Het einde van de werken op het kruispunt is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, voorzien op 31 maart 2023.
  • Van brug tot huisnummer 45
   De wegeniswerken (asfalt) zullen samen uitgevoerd worden met het kruispunt van de brug (onder voorbehoud).
  • Van huisnummer 45 tot Vissersstraat
   De rijweg is opgebroken. Men is volop bezig met de hoofdrioleringen.
   Vanaf maandag 20 maart 2023 wordt een sleuf gemaakt voor de gasleiding. De huidige regeling blijft gelden.

   

  In de Vaartstraat blijven de woningen via het bestaande fietspad buiten de werkuren bereikbaar, dit dan wel in dubbele rijrichting. We vragen hier dan ook om hoffelijk te zijn bij het kruisen van elkaar met de wagen.

   

  Wat betreft de huisvuilophaling zullen er verzamelpunten zijn ter hoogte van de kruispunten Visserstraat/Vaartstraat en Zandvoordsestraat/Vaartstraat.

   

  Cottemweg (fase 9 en 11)

   

  De grachtwerken werden beëindigd. De weg wordt hersteld. De afwerking is voorzien tegen eind maart.

   

  Fase 11, kant Stationsstraat, wordt verder gezet vanaf eind maart.

   

  teaser
 • 13 feb 2023

  Update van de werken

   

  Vaartstraat

   

  • Van brug tot huisnummer 45
   De hoofdrioleringen werden geplaatst en deze week werden de laatste huisaansluitingen uitgevoerd. Aansluitend worden de wegeniswerken uitgevoerd.
  • Van huisnummer 45 tot Vissersstraat
   De aannemer heeft wateremmende schermen/soilmix geplaatst. Momenteel plaatst hij de injectiebuisjes waarlangs het materiaal wordt ingespoten. Vanaf maandag 13 februari 2023 staat het injecteren zelf op het programma.
  • Kruispunt Brug
   De persleiding werd aangelegd en ondertussen werden de rioleringswerken gestart.

   

  Cottemweg

   

  • Vanaf maandag 13 februari 2023 starten de rioleringswerken in de Cottemweg ter hoogte van de Stationsstraat. Hierdoor zal de rijweg volledig onderbroken zijn.
  • Ontsluiting zal dan opnieuw mogelijk zijn via de Abdijlaan of de Ettelgemsestraat. Tijdens de uitvoering van deze werken zal de doorgang voor fietsers en voetgangers op bepaalde momenten moeilijk of niet mogelijk zijn.
  • Voor de huisvuilophaling zijn er geen wijzigingen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Brecht Trybou

Werfleider Verhelst Aannemingen

Locatie werfkeet:

Akkerstraat

Erik Ballière

Gemeente Oudenburg