Projectoverzicht

22744 - Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding
Laatst bijgewerkt: 06 jul 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 17 januari 2022

De werken zullen 26 maanden duren

Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeentelijke rioolbeheerder Fluvius en de Stad Oudenburg slaan de handen in elkaar voor de wegenis- en rioleringswerken in de Kasteeldreef, Vanderheydestraat, Zandvoordsestraat, Vaartstraat en Geneverpiete. Daarnaast worden enkele lokale aanpassingen aan het rioleringsstelsel uitgevoerd in de Stationsstraat en de Cottemweg.

Uitbreiding capaciteit pompstation

Deze werken hebben als doel de capaciteit van het bestaande pompstation in Geneverpiete gevoelig uit te breiden zodanig dat bij regenweer minder vuil water in het Oudenburgsvaartje terecht komt. Hiertoe dient naast een renovatie van het pompstation zelf, een nieuwe persleiding te worden aangelegd.

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

Samen met de aanleg van de persleiding wordt een gescheiden rioleringsstelsel uitgebouwd, waarbij afvalwater en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Het afvalwater wordt hierbij aangesloten richting de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Oostende. Het regenwater watert enerzijds af naar het Westkerkegeleed en wordt anderzijds opgepompt in Geneverpiete naar het Oudenburgsvaartje.

Renovatie wegenis

De rioleringswerken gaan gepaard met een volledige renovatie van de wegenis. Hierbij wordt in de Vaartstraat het fietspad gerenoveerd naar asfalt en wordt de fietsvoorziening doorgetrokken tot voorbij het kruispunt Zandvoordebrug.

In eerste instantie zal archeologisch onderzoek verricht worden in de Kasteeldreef, gesitueerd tussen de Vanderheydestraat en het Westkerkegeleed. Pas na beëindiging van het archeologisch onderzoek kunnen de eigenlijke wegenis- en rioleringswerken aanvatten.

Online infomoment

Dinsdag 15 februari 2022 om 19 uur. Schrijf je hier in.

Meer weten

Meer info op de website van de stad Oudenburg. Vragen voor de stad? Mail naar werken.aquafin@oudenburg.be.

Nieuws en updates

 • 13 jun 2022

  Welke werken plannen we de komende weken?

   

  In de Vanderheydestraat legt de aannemer de fundering. Daarna worden de klinkers van de voetpaden geplaatst. Volgens de planning zal de straat tegen het bouwverlof volledig geasfalteerd zijn.

   

  In de Vissersstraat is de aannemer volop bezig met de klinkerwerken. Ook in de Visserstraat ligt het asfalt tegen het bouwverlof.

   

  In de Zandvoordestraat wordt momenteel de riolering aangelegd. We werken er tot aan de Zandvoordebrug. Het kruispunt zelf wordt niet meegenomen. Het is de bedoeling dat de riolen tegen het bouwverlof liggen en dat alle woningen hierop zijn aangesloten. De straat wordt dan afgedekt met steenslag zodat de woningen tijdens de vakantie te bereiken zijn.

   

  In de weide tussen de Vanderheydestraat en de Kasteeldreef werden de riolen aangelegd. Het perceel wordt nu verder afgewerkt.

   

 • 06 mei 2022

  Rioleringswerken starten in Zandvoordestraat

   

  Vanaf maandag 16 mei beginnen de rioleringswerken in de Zandvoordestraat.

   

  Eerst werken we in het stuk tussen het kruispunt met de Visserstraat en de Akkerstraat. Daarna schuiven we op naar de Vaartstraat.

   

  We starten op maandag 16 mei met het affrezen van het asfalt in heel de Zandvoordestraat. Die dag is tussen de Visserstraat en de Vaartstraat geen verkeer mogelijk.

   

  Je kunt je auto kwijt op de tijdelijke parkeerplaatsen aan de werfkeet in de Akkerstraat.

   

  Huisvuilophaling

   

  De aannemer voorziet voor de bewoners van de Zandvoordestraat een centraal huisvuilpunt op de hoek van de Vaartstraat en de Zandvoordestraat.

 • 06 mei 2022

  Heraanleg Visserstraat begint

   

  Vanaf maandag 9 mei starten we met de heraanleg van de wegenis in de Visserstraat. De eerste dagen werken we alleen aan de kant waar geen huizen staan.

   

  Vanaf maandag 16 mei verwijderen we het voetpad en de parkeerstrook aan de kant van Garage Lievens. Daarna leggen we alles terug netjes heraan.

   

  Woon je in dit deel van de Vissersstraat? Parkeer dan je auto een beetje verderop. Je zal immers je garage niet kunnen gebruiken.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Brecht Trybou

Werfleider Verhelst Aannemingen

Locatie werfkeet:

Akkerstraat

Erik Ballière

Gemeente Oudenburg