Wat doen we?

22744 - Optimalisatie pompstation Geneverpiete en renovatie persleiding

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Een persleiding transporteert het afvalwater onder druk van een lager naar een hoger gelegen punt. De nodige druk wordt hierbij geleverd door een pompstation. Op het einde van de rit komt het afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht.

Een pompstation is een installatie die de nodige druk levert om afvalwater naar een hoger gelegen punt te vervoeren zodat het vuile water op het einde van de rit in een rioolwaterzuiveringsinstallatie verwerkt kan worden.

Informatiefiche

Project nr
22744
Aannemer
Mathieu Slock