Projectoverzicht

22747 - Sanering overstort Bilzerweg
Laatst bijgewerkt: 09 jun 2022

Startdatum: 15 maart 2022

De werken zullen 17 maanden duren

Doel van deze werken is om de overstortfrequentie van riolering op de Zutendaalbeek te reduceren. Een overstort is een nooduitlaat van het rioleringssysteem. Bij een hevige regenbui wordt het water dat niet meer door de riolering kan worden opgevangen, rechtstreeks in het oppervlaktewater geloosd om wateroverlast te vermijden.

Om dit te realiseren wordt ter hoogte van de N730 een bergbezinkingsbekken en bufferbekken aangelegd. Z’n bekken vangt bij hevige regenval het overtollige water op en voert het vertraagd af. Hiervoor wordt stroomafwaarts ook een nieuwe afvoer naar de Zutendaalbeek aangelegd.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier