Nieuws

22772 - Opname lozingspunten Bosveldbeek
08 jan 2020

Volgende week ophalen deksels

 

Volgende week worden de deksels opgehaald naar het niveau van de toekomstige toplaag asfalt in de zijstraat van de Grote Baan, in de Spoelberchlaan en in de Korteweg. Deze zullen dan tijdelijk boven de onderlaag asfalt uitsteken, wanneer je er overrijdt is voorzichtigheid geboden. Met de temperatuur in acht genomen verwachten wij half maart de toplaag asfalt te kunnen aanleggen.

05 dec 2019

Vanaf volgende week heraanleg zijstraatje

 

In het zijstraatje tussen de Neertstraat en de Grotebaan worden volgende week de kantstroken en de goten geplaatst. Daartussen wordt dan in de week van 16 december de onderlaag asfalt gelegd. De aannemer voorziet de nodige afwerkingen en toegangen met het oog op het kerstverlof. Op 20 december wordt het kruispunt Grotebaan opengesteld.

 

De toplaag asfalt zullen leggen na de jaarlijkse sluiting van de asfaltcentrales, in het voorjaar van 2020.

22 okt 2019

Weersomstandigheden veroorzaken vertraging

 

Door het slechte weer van de voorbije week heeft de aannemer vertraging opgelopen. Daardoor worden de werken aan het kruispunt Grote Weg - A. Spoelberchlaan nogmaals uitgesteld. Volgens de huidige planning starten we daar volgende week maandag, 28 oktober, opnieuw onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

16 okt 2019

Deze week boordstenen, gewijzigde planning voor het kruispunt

 

Deze week worden door de aannemer de goten en boordstenen geplaatst in de A. Spoelberchlaan en Korte Weg. De bewoners kregen daarvan een brief in de bus die je hieronder kan terugvinden.

 

De planning voor het kruispunt Grote Baan - A. De Spoelberchlaan wordt gewijzigd, dat zal pas vanaf 21 oktober worden afgesloten.

03 okt 2019

Kruispunt Grote Baan - de Spoelberchlaan wordt afgesloten

 

Rond maandag 14 oktober zal het kruispunt van de Grote Baan met de Ad. de Spoelberchlaan volledig onderbroken worden. Vanaf dan start de aannemer met de aanleg van de riolering op dit kruispunt.

 

In de week van 14 oktober wordt in de Ad. de Spoelberchlaan, Korte Weg en Bosveld de glijbekisting geplaatst voor het ter plaatse in beton gieten van de boordstenen. Als het weer het toelaat, dan kan in de week van 21 oktober worden begonnen met het asfalteren van de rijweg. 

06 aug 2019

Deze week asfalteringswerken

 

In het Spetstraatje, de Pleinkensstraat en de Neerstraat wordt deze week donderdag en vrijdag asfalt gelegd. 

 

Op woensdag wordt de straat door de aannemer geborsteld. Vanaf dan mogen er geen wagens in de straat parkeren! Op donderdag, vanaf 07:00, wordt een eerste kleeflaag aangebracht. Deze laag laat sporen na op schoenen, banden, ... Wij raden u aan de kleeflaag in geen geval te betreden.

 

In de loop van de dag volgt dan de aanleg van de toplaag asfalt. Die toplaag heeft ongeveer 6 uur nodig om af te koelen. Daarna wordt de straat terug opengesteld.

 

Meer informatie kan je terugvinden in onderstaande infobrief.

05 jul 2019

Werken na het bouwverlof

 

De laatste week van het bouwverlof zal er in de Pleinkensstraat reeds terug gewerkt worden: de aannemer zal dan de bermen verder afwerken. Zowel daar als in de Neersstraat worden in dezelfde week de riooldeksels op de juiste hoogte gebracht, zodat ze in een lijn liggen met de toplaag asfalt.

 

Die toplaag asfalt wordt aangebracht in de week van 5 augustus.

 

Vanaf 9 augustus wordt er gewekt in de Grotebaan: er zal dan een groutscherm worden aangebracht in de ondergrond, een verstevigde kolom van cement en water die de bodem beschermt tegen zettingen.

01 jul 2019

Einde juli rioleringswerken A. de Spoelberchlaan

 

29 juli wordt gestart met de opbraak van het asfalt en de rioleringswerken in de A. de Spoelberchlaan. De bewoners krijgen een infobrief van de aannemer, die je hieronder kan terugvinden.

 

11 jun 2019

Deze week boordstenen in de Pleinkensstraat en Neerstraat

 

Deze week zal de aannemer de boordstenen en goten plaatsen in de Pleinkensstraat en Neerstraat. Vanaf woensdag 12 juni worden de bewoners verzocht hun wagens buiten de werkzone te plaatsen, er worden dan touwen uitgehangen door de aannemer langs de loop van de boordstenen. Die zullen het niveau en de loop van de boordstenen bepalen en mogen onder geen enkel beding worden verplaatst of verwijderd. 

 

Donderdag 13 en vrijdag 14 juni worden dan eerst in de Pleinkens- en daarna in de Neerstraat de goten en boordstenen aangebracht. Dat gebeurt met een machine die de loop van het touw zal volgen en de elementen ter plekke meteen in de juiste vorm giet. 

 

De bewoners ontvingen een brief met meer informatie van de aannemer. Je kan de brief hieronder terugvinden.

16 apr 2019

Start werken in de Pleinkensstraat op 23/04

 

Dinsdag 23 april starten de werken in de Pleinkensstraat. Het asfalt van de straat zal dan worden opgebroken. We starten met de riolering in de Neerstraat en gaan zo verder richting de spoorweg. De werkzone schuift telkens op naargelang de vordering van de werken. Aansluitend op de aanleg van de riolering worden ook de huisaansluitingen aangelegd.

 

Tijdens de werken zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Wij vragen dan ook vriendelijk dat alle voertuigen tijdens de werkuren (07:00 - 17:00) buiten de werkzone worden geplaatst.

10 jan 2019

Volgende week werken in het Spetstraatje

 

Vanaf 14/01/2019 starten de werken opnieuw in het Spetstraatje. Afhankelijk van de weersomstandigheden verwachten wij daarmee klaar te zijn op 22/02. Gedurende deze periode is het spoor tijdens de werkdagen onbereikbaar, van 07:00 tot 17:00.

04 dec 2018

Rioleringswerken Spetstraatje

 

De voorbereidende werken zijn begonnen. De aannemer is gestart met de aanleg van de riolering, vanaf de doorsteek onder de spoorweg. De rioleringswerken in de straat zelf beginnen pas vanaf 14 januari.

Bij de rioleringswerken in de straat is het voorzien om elke avond, vanaf 17:00, de toegang tot de woningen mogelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer, ook voor de weekends en de verlofperiode. Na de aanleg van de riolering wordt er een steenslagfundering aangelegd die met de wagen overrijdbaar is.