Wat doen we?

22772 - Opname lozingspunten Bosveldbeek

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22772

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel binnen het projectgebied;
  • Heraanleg van de wegenis.

Werken ten laste van de gemeente Haacht

  • Aanleg van fietssugestiestroken en voetpaden binnen het projectgebied.
  • Verbetering van goten, kantstroken en bermen.

Kostprijs

Aquafin NV:
€2.421.973,35
Gemeente Haacht:
€301.721,39
Total:
€2.723.694,74