Projectoverzicht

22812 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht
Laatst bijgewerkt: 09 apr 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 23 september 2019

De werken zullen 15 maanden duren

In het centrum van Oudenaarde wordt een oude koker van de Rietgracht gebruikt als riolering. Deze werken hebben tot doel een leiding voor afvalwater te monteren in de bestaande koker. De koker zelf kan daarna worden gebruikt als regenwaterleiding. Zo wordt een centrale regenwaterafvoer gecreërd waar het hemelwater van het centrum naartoe kan worden afgeleid naar de Schelde. Het afvalwater kan dan worden opgevangen en gezuiverd.

Nieuws en updates

 • 06 mrt 2020

  Volgende week asfalt aan Tacambaroplein

   

  De werken aan de Oostzijde van het Tacambaroplein naderen hun einde. De aannemer werkt momenteel aan de heraanleg van de weg en zal volgende week maandag, 9 maart, de toplaag asfalt aanleggen. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Intussen wordt er doorgewerkt op het plein zelf voor de aanleg van het overstort (noodoverlaat op de riolering). Vanaf de tweede week van april, in de paasvakantie, starten we aan de Westzijde.

   

  Later deze maand zal ook de Gevaertsdreef een nieuwe toplaag krijgen. Hou er rekening mee dat tijdens de asfalteringswerken de woningen niet bereikbaar zullen zijn met de wagen. Tegen eind deze maand wordt ook de omgeving Rode Los afgewerkt, waar de looppaden, fietspaden en groenzones worden aangelegd.

   

  Vanaf 4 mei starten we met de rioleringswerken op het kruispunt Leopoldstraat-Galgestraat, waarvoor het kruispunt zal moeten worden onderbroken. Er wordt een infomoment georganiseerd voor de handelaars en omwonenden. 

 • 12 feb 2020

  Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

   

  De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug opengaan eind deze, begin volgende maand, zal in deze fase de asfaltverharding worden aangelegd. Een meer concrete datum wordt dan naar de bewoners gecommuniceerd.

   

  Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aannemer plaatst een overstort dat bij noodweer zal dienen als noodoverlaat voor de afvalwaterriolering. De werken die het meeste hinder zullen veroorzaken betreffen de aanleg van nieuwe rioleringen en de nodige aansluitingen onder de weg naast het plein. Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we in de Krokusvakantie de weg moeten onderbreken. Tijdens het Paasverlof doen we de westzijde, aan het kasteeltje. Ook daar zullen we dan de weg moeten onderbreken. Hou er rekening mee dat tijdens deze periodes het verkeer zich zal moeten aanpassen. Meer informatie volgt later.

   

  Hieronder kan je een foto terugvinden van de aanleg van een overstort: deze constructies worden uitgevoerd in beton en zorgen ervoor dat overtollig regen- en afvalwater kan ontsnappen in een waterloop of een ander leiding. Op die manier voorkomen we wateroverlast aan de oppervlakte. Tijdens de werken in Oudenaarde worden er verschillende overstorten aangelegd, bijvoorbeeld aan het Tacambaroplein. Dit specifieke overstort geeft uit op de Schelde.

  teaser
 • 13 jan 2020

  Overzicht van de werken

   

  Fase 1: werken in en aan koker omgeving Rode Los
  De tijdelijke pompen werden geplaatst. De koker werd na het kerstverlof geruimd zodat het bestaande stroomprofiel kan worden opgebroken. Verder wordt de vaste trap naar de koker geplaatst.

   

  Fase 11: werken tussen PS Rode Los en Schelde
  In dit deel van de werken wordt de nieuwe koker aangesloten op het pompstation. Na de vakantie werd begonnen met de aanpassing van de uitstroomconstructie.

   

  Fase 12: toegangsgebouw t.h.v. St-Bernarduscollege
  Hier werd de werkzone ingericht. De komende tijd wordt de vermoedelijke koker plaatselijk opgebroken.

   

  Fase 15: toegangsgebouw t.h.v. Hofstraat
  Ter hoogte van het toegangsgebouw voert de aannemer momenteel enkel grondwerken uit.

   

  Fase 16: riolerings- en wegeniswerken Gevaertsdreef
  In de Gevaertsdreef werd nog voor de vakantie de onderlaag asfalt aangebracht nadat alle voetpaden, boordstenen en greppels in orde waren gebracht. De aansluitingen voor regenwater en afvalwater op het betonnen gewelf ter hoogte van de Jacob Lacopstraat werden uitgevoerd. Ook de huisaansluitingen van de huisnummers 29 t.e.m. 35 werden in orde gebracht.

   

  Fase 17: Tacambaroplein (kant Gevaertsdreef)
  Hier zijn de werken gestart na de kerstvakantie. Momenteel zijn er enkel werken op het parkingdeel van het Tacambaroplein. Het gaat om grondwerken in voorbereiding van de bouw van twee grote overstortconstructies.

   

  Fase 18: Tacambaroplein (kant St-Bernardus)
  Volgens de huidige planning zal in dit deel van het Tacambaroplein worden gewerkt tijdens het krokusverlof, van 24 februari tot 1 maart. Blijf daarom de updates volgen.

   

  teaser

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Provoost

Werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Scheldekant

Gemeente Oudenaarde

Dienst infrastructuur