Wat doen we?

22812 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22812

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Aanleg afvalwaterriolering en regenwaterleiding in de Neringstraat
  • Aanleg kokers in de bestaande Rietgracht
  • Diverse overstortconstructies op het volledig tracé
  • Aanpassen pompstation Rode Los
  • Vernieuwen waterconstructies met schotten

Werken ten laste van de stad Oudenaarde

  • Rioleringswerken in de Gevaertsdreef
  • Afkoppelingen op privaat domein