Projectoverzicht

22838 - Sanering Vorsevijvers
Laatst bijgewerkt: 19 jan 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 14 september 2020

De werken zullen 18 maanden duren

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 350 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de Blauwhuisbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Tegelijk voeren we werken uit waardoor het mogelijk wordt om in de toekomst het afvalwater van nog eens 600 inwoners van Hertsberge aan te sluiten.

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Hazelnotedreef, Bremdreef, Bosbessendreef, Vlierbessendreef en Varendreef.

Alle afvalwater van de Vorsevijvers wordt verzameld in een pompstation in de Bosbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Deze persleiding loopt langs de Bremdreef, langs de geplande fietsdoorsteek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Oude Bruggeweg.

Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Waterlopen

Daarnaast laten de VLM en de provincie werken uitvoeren die het overstromingsrisico in de Vorsevijvers zullen verkleinen. De Blauwhuisbeek, die momenteel ingeklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen, wordt verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.

Daarnaast wordt een natuurlijke overstromingszone aangelegd in het weiland langs de Bosbessendreef. Een deel van het perceel wordt bebost. Een wandelpad zal het geheel ontsluiten.

Vernieuwen wegenis en trage doorsteek

De geplande rioleringswerken zijn ook de stimulans om de wegenis in het volledige gebied te vernieuwen en een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan te leggen tussen de Bremdreef en de Oude Bruggeweg.

Vernieuwing van nutsleidingen

Het gemeentebestuur besliste om samen met deze werken nieuwe openbare led-verlichting te installeren. De resterende bovengrondse leidingen in het projectgebied komen ondergronds.

Nieuws en updates

 • 19 jan 2022

  Vanaf vrijdag 21 januari asfaltwerken in de Hazelnotendreef

   

  Op donderdag 20 januari plaatst de aannemer de laatste funderingslaag in de Hazelnotendreef. De bedoeling is om op vrijdag 21 januari de onderlaag asfalt te leggen.

   

  Tijdens de funderings- en asfaltwerken is er geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werkuren. Als je je wagen nodig het op die dagen parkeer je hem buiten de werkzone.

   

  Op maandag 24 januari worden dan de bermen aangevuld. Vanaf dinsdag 25 januari tot en met dinsdag 1 februari zal er weer wat hinder zijn: de aannemer brengt dan de inspectieputten van de riolering op het niveau van het toekomstige wegdek. Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Opgelet: na het ophalen van de deksels steken deze enkele centimeters uit boven de onderlaag asfalt. Rij er voorzichtig overheen om schade aan je wagen te voorkomen. Zodra de toplaag gelegd is zijn de deksels gelijk met de rijweg.

 • 15 dec 2021

  Stand van zaken voor de kerstvakantie

   

  Deze week hebben we de werking van de schuif langs de Varendreef gecontroleerd met de verantwoordelijken van de provincie. Vandaag bevinden we ons nog in een werfsituatie waardoor de werking nog verschilt van de werking eens de werken klaar zullen zijn.

   

  Voor de kerstvakantie zal de aannemer de sleuven en de rioleringsputten in de Hazelnotedreef opvullen en afdekken met minder-hinder-steenslag. Alle woningen zullen tijdens de vakantieperiode bereikbaar zijn. Ook voorzien we voldoende afwatering in geval van regen.

   

  Omdat in de Hazelnotedreef minder-hinder-steenslag ligt, wordt de straat bij voorkeur niet gebruikt voor doorgaand verkeer. Rijd altijd naar je bestemming door de straten waar al asfalt ligt. Woon je in de Hazelnotedreef? Matig dan je snelheid, het blijft immers een werf.

   

  Ondertussen is het grote pompstation van Aquafin in de Bosbessendreef opgestart. De proefperiode loopt nog.

   

  Kerstvakantie voor de aannemer: vanaf vrijdag 24 december (inbegrepen) tot en met zondag 9 januari heeft de aannemer kerstvakantie. De werken worden hervat op maandag 10 januari.

   

  We wensen je nu al een fijn eindejaar.

   

 • 24 nov 2021

  Omgevallen boom bleek ziek, ook anderen moeten worden gekapt

  Op dinsdag 23 november is in de Hazelnotendreef een boom omgevallen tijdens de wegeniswerken. De boom kwam terecht op een aanpalend perceel. Gelukkig raakte niemand gewond en is er enkel materiële schade. Tijdens het ongeluk werden geen werken op grote diepte uitgevoerd naast deze boom: er werd gewerkt op amper 30 centimeter diepte.

   

  Daarom is de groenexpert van de gemeente Wingene ter plaatse gekomen, samen met de aannemer. Er is vastgesteld dat deze boom ziek was: de wortels waren rot en hij zou het sowieso niet lang meer hebben uitgehouden. Bij controle bleek dat ook andere bomen in de straat een risico kunnen vormen voor de veiligheid.

   

  Omdat de riolering op een diepte van 2,5 meter moet worden geplaatst kan dit een zware impact hebben op deze bomen. De veiligheid van de arbeiders en de omwonenden moet op de eerste plaats komen. Om die reden zullen de bomen die een onmiddellijk gevaar betekenen de komende dagen worden verwijderd, waarbij de aannemer zal proberen de hinder tot een minimum te beperken. De gemeente Wingene engageert zich om al deze bomen te vervangen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Lode Clincke

Werfleider aannemer De Witte bvba

Locatie werfkeet:

tijdelijk terrein ter hoogte van Oude Bruggeweg - Fazantendreef

Yannick Van de Casteele

Projectmanager Publiek Domein

Gemeente Wingene

Jan De Bie

Projectverantwoordelijke VLM