Nieuws

22856 - Aansluiting Krapstraat - Breemstraat
04 jul 2022

Werken tussen Breemstraat en Rauwenbos starten na bouwverlof

 

Op 2 augustus starten we met de voorbereidende werken voor de rioleringswerken in de volgende fase van de Krapstraat. Deze fase gaat van de Breemstraat tot Rauwenbos. De bestaande goot wordt opgebroken.

 

Op maandag 8 augustus bereiden we de opbraak van de bestaande rijweg voor. De effectieve rioleringswerken starten rond 16 augustus. Tijdens deze periode breken we dagelijks ± 40 meter van de betonnen rijweg op. Na de aanleg van de riolering plaatsen we elke dag de ‘minder hinder’ steenslag zodat je woning terug bereikbaar zal zijn.

 

Deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

 

04 jul 2022

Breemstraat en Hofkwartier tijdens bouwverlof bereikbaar langs Krapstraat

 

Vrijdag 8 juli is voor de aannemer de laatste werkdag voor het bouwverlof. Vanaf vrijdagmiddag sluiten we de tijdelijke ontsluiting over de rijplaten richting Roodbos voor 3 weken af. Je kan de Breemstraat en Hofkwartier terug bereiken via de Krapstraat, langs de kant van Opstal.

 

Dinsdag 2 augustus starten de rioleringswerken in de Breemstraat en Hofkwartier terug op. De ontsluiting is dan terug mogelijk over de rijplaten naar Roodbos.

 

29 jun 2022

Planning tot het bouwverlof

 

Op vrijdag 8 juli start voor de aannemer het bouwverlof. Tot dan werkt hij in de Krapstraat verder aan de voetpaden en aan de opritten van de woningen, dit tussen de Breemstraat en de Beukenstraat (fase 2A). Vermoedelijk geraken niet alle opritten klaar. De aannemer zorgt er wel voor dat alle woningen bereikbaar zijn.

 

In de Breemstraat (fase 3) zullen tegen het bouwverlof de riolen liggen tot aan Hofkwartier. Alle woningen worden meteen aangesloten op de nieuwe riool. Ook in Hofkwartier wordt nog volop riolen gelegd. Tegelijk sluiten we de woningen aan op de nieuwe riool.

 

Straat in minder-hinder-steenslag

 

Zowel in de Breemstraat als in een groot deel van Hofkwartier voorzien we minder-hinder-steenslag zodat je tijdens het bouwverlof tot aan je woning kunt rijden. Opgelet: het blijft een werf, pas daarom je snelheid aan.

 

Tot slot voert de aannemer nog enkele werken uit in de Kuipstraat. Ook hier werkt hij na het bouwverlof verder.

 

Bouwverlof tot 2 augustus

 

Op maandag 2 augustus hervat de aannemer de aanleg van de riolering in de Breemstraat en Hofkwartier en de afwerking van Kuipstraat en Krapstraat (fase 2A).

 

Tegelijk beginnen de voorbereidende werken in de Krapstraat, tussen de Breemstraat en Rauwenbos (fase 4).

 

We wensen je alvast een fijne vakantie.

 

23 jun 2022

Vanaf 27 juni aangepaste omleiding voor fietsers

 

De werken in de Breemstraat zijn ondertussen goed opgeschoten. In zover zelfs, dat vanaf maandag 27 juni het kruispunt met Hofkwartier wordt opgebroken.

 

Daarom passen we de omleiding voor de fietsers aan. We willen hen  voor hun veiligheid ver weg houden van de machines en het werfverkeer.

 

De nieuwe omleiding gaat nu maandag in en gaat langs de Zittingsweg, Oude Kerkweg, Vlasroot, Bovendonkstraat, Kalkenstraat, Stenenstraat.

 

Omleidingsplan voor fietsers vanaf 27 juni

teaser
08 jun 2022

Aanleg toplaag asfalt in Visgracht

 

In de Visgracht rest de aanleg van de toplaag asfalt. Dit gebeurt op woensdag 15 juni. De straat is dan volledig afgesloten voor alle verkeer.

 

Eerst brengen we een kleeflaag aan, die zorgt voor een goede hechting tussen de onderlaag en de toplaag. Rijd, fiets of wandel niet over de kleeflaag. Deze laat overal vervelende vlekken achter.

08 jun 2022

Asfalteringswerken in Kuipstraat

 

Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni leggen we de fundering in de Kuipstraat.

 

Op maandag 13 juni volgt de aanleg van de onderlaag asfalt en op woensdag 15 juni de toplaag. De rijweg is dan volledig afgesloten, de opritten van de woningen zijn niet bereikbaar.

08 jun 2022

Asfalteringswerken rijweg en fietspad Krapstraat

 

Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni legt de aannemer tussen de Visgracht en de Breemstraat de fundering van de rijweg. Nog op vrijdag brengt hij de fundering van het fietspad aan.

 

Op maandag 13 juni brengen we de onderlaag asfalt van de rijweg aan. Van maandag tot dinsdag doen we hetzelfde met het fietspad.

 

Dinsdag 14 en woensdag 15 juni werken we de rijweg en het fietspad af met de toplaag asfalt. Eerst brengen we een kleeflaag aan, die zorgt voor een goede hechting tussen de onderlaag en de toplaag. Rijd, fiets of wandel niet over de kleeflaag. Deze laat overal vervelende vlekken achter.

 

Eens de asfalteringswerken achter de rug zijn, gaat de aannemer verder met de aanleg van de voetpaden en de opritten. Wacht tot de oprit is aangewerkt aan het voetpad en alles is ingekeerd met zand voor je met de wagen erop rijdt.

25 mei 2022

Overzicht voor de komende weken

 

De komende weken leggen we in de Krapstraat, tussen de Breemstraat en de Beukenstraat (fase 2A), de fundering van de voetpaden. In de Kuipstraat en de Breemstraat leggen we verder riolering aan.

 

Volgens de planning gaan we op vrijdag 3 juni de boordstenen gieten in de Kuipstraat en in de Krapstraat tussen Visgracht en Breemstraat.

 

Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juni voorzien we de aanleg van het asfalt van het fietspad (onderlaag en toplaag) en van de toplaag asfalt in de Visgracht en de Kuipstraat.

 

Door slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan deze planning wijzigen. De aannemer informeert je ook nog per brief over de juiste planning.

20 mei 2022

Buggenhout: kruispunt “Hoge Linde” weer open voor verkeer

 

Vandaag, vrijdag 20 mei om 18 uur, gaat het kruispunt “Hoge Linde” (Krapstraat – Beukenstraat – Hanenstraat – Hauwerstraat) open voor alle verkeer. De verkeersas tussen de industriezone Genthof / Mandekensstraat en het centrum van Buggenhout is dan hersteld. Je kan ook opnieuw de Hauwerstraat indraaien.

 

De aannemer slaagde erin om binnen de vooropgestelde termijn van 35 werkdagen op het kruispunt riolering te leggen en het kruispunt af te werken. Dit was nodig omdat op vrijdagavond 20 mei de spoorwegovergang Hauwerstraat – Hooilaart wordt afgesloten voor de bouw van een fietserstunnel. Het is vanaf dan niet meer mogelijk om van Hauwerstraat – Koudehaard naar Hooilaart te rijden.

 

Rioleringswerken gaan verder

 

De Krapstraat blijft nog afgesloten voor doorgaand verkeer. Momenteel legt de aannemer riolering in de Breemstraat en in het Hofkwartier. Na het bouwverlof, begin augustus 2022, gaan de werken in de Krapstraat verder tussen de Breemstraat en Rauwenbos. Tot dan wordt doorgaand verkeer omgeleid. Voor fietsers voorzien we een aangepaste omleiding.

 

Tussen januari en maart 2023 krijgen ook Rauwenbos en Dreef een nieuwe riolering.

teaser
05 mei 2022

Heraanleg kruispunt "Hoge Linde" zit op schema

 

De heraanleg van het kruispunt Krapstraat - Beukenstraat - Hauwerstraat - Hanenstraat verloopt momenteel nog altijd volgens schema. De boordstenen zijn gegoten en kunnen nu uitharden.

 

Als de weersomstandigheden blijven meezitten, dan kunnen we de planning voor de aanleg van het asfalt aanhouden. Die ziet er als volgt uit:

 • Maandag 9 mei, aanleg onderlaag asfalt
 • Maandag 16 mei, aanleg toplaag asfalt
 • Van 17 tot en met 20 mei, aanleg van de klinkers van de voetpaden

 

Het kruispunt zou dan op 20 mei open kunnen voor verkeer. Dit is net voor de werken aan de spoorovergang Hooilaart - Koudehaard beginnen in opdracht van Infrabel.

26 apr 2022

Heraanleg kruispunt "Hoge Linde" start op 28 april

 

De werken op het kruispunt Krapstraat - Beukenstraat - Hauwerstraat - Hanenstraat schieten goed op. De aannemer is bezig met de opbouw van de wegenis.

 

Op donderdag 28 april gieten we de goot ter plaatse in beton. Hiervoor zetten we een glijbekistingmachine in. Deze verwerkt het beton stapvoets in de gewenste vorm. Parkeer je wagen buiten de werfzone. Parkeren in de straat zal immers niet mogelijk zijn.

 

De aannemer zet momenteel op regelmatige afstand ijzeren priemen met daaraan een koord. Deze geven de hoogte en de afstand aan zodat de betonmachine correct kan werken. Waar mogelijk voorzien we oversteekplaatsen zodat je te voet aan de andere kant van de gespannen koord geraakt.

 

Beton niet betreden

 

Rijd, fiets of stap in geen geval over de pas aangelegde betonverharding (voetgangers, fietsers, auto’s, huisdieren, handschriften e.d.). De verharding heeft de tijd nodig om uit te harden. Elke schade aan het beton moeten we herstellen, met alle hinder, kosten en vertragingen van dien.

 

Wil je over het verse beton geraken? Wandel even rond en gebruik de bruggetjes die we hier speciaal voor voorzien. Als het echt niet anders kan, dan kun je voorzichtig via een straatkolk oversteken.

 

Wat met leveringen

 

Zorg ervoor dat eventuele leveringen de komende weken worden uitgevoerd met kleine, lichte vrachtwagens. Laden en lossen gebeurt bij absolute voorkeur buiten onze werkuren en vanuit de rijweg.

 

Planning verdere afwerking

 

Na de boordstenen werkt de aannemer de bermen en de funderingen van de straat af. Vervolgens wordt de verharding van de rijweg en de voetpaden geplaatst. We informeren je hier nog verder in detail over.

 

De aannemer doet er alles aan om het kruispunt tegen 20 mei af te werken. Volgens de huidige planning wordt in de week van 9 mei de onderlaag asfalt gelegd en de week nadien de toplaag. In de week van 16 mei zijn ook de klinkerwerken voor de voetpaden voorzien. De aannemer informeert je verder per brief.

 

Opgelet: deze planning kunnen we enkel aanhouden bij mooi weer. Als het bv. veel regent, dan gaan de werken trager vooruit en moeten we de planning herzien.

teaser
22 apr 2022

Werken Breemstraat en Hofkwartier vanaf 25 april: tijdelijke ontsluiting voorzien

 

Maandag 25 april starten de werken in de Breemstraat en Hofkwartier. Eerst voorzien we een tijdelijke ontsluitingsweg met rijplaten van de Breemstraat naar Roodbos. Deze tijdelijke ontsluiting mag alleen door buurtbewoners en noodzakelijk werfverkeer worden gebruikt. Hou het veilig en matig je snelheid als je over de platen rijdt.

 

Daarna starten we met de aanleg van de riolering. We werken van het kruispunt Krapstraat - Breemstraat richting Hofkwartier. Elke dag breken we een deel van de asfaltbaan op en leggen we de nieuwe riolering aan. Zodra de riool in de grond zit, leggen we de sleuf dicht en dekken we deze af met minderhindersteenslag.

 

Bereikbaarheid van de woningen

 

 • Op het moment dat voor je woning de riool wordt gelegd, kan je niet met de auto tot voor de deur. Parkeer je auto in dit geval buiten de werfzone.
 • Woon je in het deel waar de riolen zijn geplaatst en minderhindersteenslag ligt? Dan kan je na de werkuren (na 16.00 uur en voor 6.30 uur) voorzichtig over de steenslag tot aan je woning rijden. Overdag staat het hier vol werfmachines en kan je niet door.
 • Woon je in het deel dat nog niet is opgebroken? Dan kan je wegrijden langs de tijdelijke werfweg richting Roodbos. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken in de Breemstraat en weten in geval van nood hoe ze moeten aanrijden.

 

Vervolg van de werken

 

Later tijdens de werken zal je woning bij momenten niet bereikbaar zijn met de auto, ook niet buiten de werkuren. Bv. bij de aanleg van de kantstroken, de aanleg van de onderlaag asfalt, … De aannemer verwittigt je hiervan tijdig met een bewonersbrief.

 

We verwachten dat we in oktober 2022 klaar zullen zijn in de Breemstraat en het Hofkwartier. Bij aanhoudend slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan het langer duren.

teaser
14 apr 2022

Heraanleg deel Krapstraat start na Pasen

 

In de Krapstraat zijn de werken al goed gevorderd. In die mate zelfs dat we in de week na Pasen starten met de heraanleg van de straat. We werken van huisnummer 66 tot voor het kruispunt met de Beukenstraat

 

Dinsdagochtend 19 april verwijderen we de opritten. Parkeer je auto die dag ruim voor 7 uur buiten de werkzone. De aannemer zet op regelmatige afstanden ijzeren piketten met een koord aan. Deze geven de plaats en de hoogte aan van de boordstenen. Waar mogelijk voorzien we oversteekplaatsen waar je de koord kunt oversteken.

 

Langdurig parkeren niet mogelijk

 

Donderdag 21 en vrijdag 22 april gieten we de boordstenen vanaf huisnummer 66 tot voor het kruispunt met de Beukenstraat. Stap, fiets, rijd, … niet over het vers gestorte beton. Elke beschadiging van het beton moet achteraf worden hersteld waardoor de hinder langer duurt. Moet je het beton dwarsen? Wandel over de bruggetjes of gebruik een straatkolk als overstapje.

 

Voor de bewoners uit dit deel van de Krapstraat is nu de periode met de meeste hinder. Het beton heeft immers tijd nodig om uit te harden.

 

Langdurig parkeren in de straat is niet mogelijk. Stilstaan om bv. boodschappen uit te laden kan buiten de werkuren (van 6.45 tot 17.00 uur). Verwacht je een levering? Regel deze a.u.b. buiten de werkuren van de aannemer en dring aan op het gebruik van kleine bestelwagens.

 

Verdere aanleg rijweg

 

Na de boordstenen volgt de fundering van de rijweg, de asfaltlagen en de verharding van de voetpaden. Zodra we hiervoor de concrete planning hebben, informeren we je opnieuw.

 

Opgelet: bij slecht weer kan de planning wijzigen.

18 mrt 2022

Planning werken kruispunt Hoge Linde

 

Op maandag 21 maart vatten de effectieve rioleringswerken aan op het kruispunt. De aanleg van de riolering duurt ongeveer 3 weken. Daarna leggen we de rijweg en de voetpaden aan. Zonder onvoorziene omstandigheden en slecht weer, zal de doorgang op het kruispunt Beukenstraat, Krapstraat, Hauwerstraat terug mogelijk zijn in de loop van juni 2022.

 

18 mrt 2022

Voorbereiding Kuipstraat start op 18 maart

 

Vandaag starten de voorbereidende werken in de Kuipstraat. Dit is enkele dagen later dan voorzien omdat de rioleringswerken in de Krapstraat iets langer hebben geduurd.

 

De voorbereidende werken omvatten onder meer de opbraak van de betonnen rijweg en de sondering naar nutsleidingen aan het kruispunt met de Beukenstraat. Daarna leggen we een tijdelijke minder hinder steenslag zodat de woningen bereikbaar zijn. De effectieve rioleringswerken in de Kuipstraat starten vermoedelijk op 11 april.

10 mrt 2022

Flyer geeft bereikbaarheid bedrijven en handelaars aan

 

Ligt je bedrijf of handelszaak in de buurt van het kruispunt Hoge Linde? En moeten je klanten en leveranciers anders aanrijden? Download de flyer met het omleidingsplan. Deze kan je zelf afdrukken of mailen naar je klanten en leveranciers.

 

Wil je graag een druk-klaar bestand? Stuur een mail met vermelding "Flyer Krapstraat".

 

teaser
10 mrt 2022

Kruispunt Hoge Linde afgesloten vanaf 21 maart

 

Vanaf maandag 21 maart wordt het kruispunt Hoge Linde (Krapstraat – Beukenstraat – Hauwerstraat – Hanenstraat) afgesloten voor alle verkeer. Die dag starten er de riolerings- en wegenwerken. Deze duren tot in de loop van juni 2022.

 

Welke werken?

 

Van aan de Beukenstraat 14 tot en met het kruispunt leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Hierop sluiten we de nieuwe riolering van de Kuipstraat en van de Krapstraat aan.

 

Na de rioleringswerken leggen we het stukje Beukenstraat en het kruispunt opnieuw aan. Het kruispunt wordt overzichtelijker en veiliger ingericht.

 

Wat met de bereikbaarheid?

 

Hanenstraat

 • De Hanenstraat, ook de handelaars en de bedrijven, blijft vanuit het centrum van Buggenhout bereikbaar tot net voor het kruispunt.
 • Voor plaatselijke vrachtwagens + 3,5 ton geldt een omleiding via Provincialebaan, Diepmeerstraat, Kamerstraat en Kerkstraat.

Beukenstraat

 • De Beukenstraat blijft vanuit de Mandekensstraat bereikbaar tot aan de werken.
 • De woningen die binnen de werkzone vallen (vanaf het kruispunt tot huisnummer 14) zijn na 17.00 uur en voor 6.30 uur meestal bereikbaar met de auto.
 • Is je woning niet bereikbaar, bv. als de rioolbuis voor de deur wordt gelegd of de boordstenen worden gegoten? Dan verwittigt de aannemer je vooraf.
 • Woon je in de Kuipstraat? Dan kan je altijd weg richting Molenstraat.

Hauwerstraat

 • De Hauwerstraat blijft altijd bereikbaar via Koudehaard. Dit tot net voor het kruispunt.
 • Opgelet - Aan de spoorweg zijn voorbereidende werken bezig voor een nieuwe fietstunnel onder het spoor. Aannemer Willemen voert deze werken uit in opdracht van Infrabel.
  Volgens de planning Willemen wordt de spoorovergang Hooilaart - Koudehaard op 21 mei afgesloten. Daarna blijft de spoorwegovergang afgesloten voor auto’s. U kunt dan niet meer van de Hauwerstraat naar Hooilaart.
  Infrabel en/of Willemen zullen u hierover verder informeren.

Krapstraat

 • De Krapstraat blijft bereikbaar vanuit het centrum van Opstal.
 • Tussen de Breemstraat en het kruispunt liggen de nieuwe riolen in de grond. 

Bedrijven en handelaars blijven bereikbaar (open het omleidingsplan).

 

Bij slecht weer en onvoorziene omstandigheden duren deze werken mogelijk langer.

09 mrt 2022

Nog aanleg riolering richting Beukenstraat

 

Tot en met dinsdag 15 maart legt de aannemer riolering in de richting van de Beukenstraat. Daarna start hij in de Kuipstraat. De aanleg van de riolering zal daar ongeveer een week duren.

 

Vandaag, woensdag 9 maart, beginnen we met de huisaansluitingen. De aannemer werkt van de Breemstraat in de richting van de Beukenstraat. Verder leggen we de buffer-/verbindingsgracht aan naar de Krapstraat. Dit duurt ongeveer tot eind volgende week.

16 feb 2022

Nog drie weken aanleg hoofdriolen in Krapstraat, dan aanleg wegenis

 

De aanleg van de buffergracht in de velden gaat onverminderd voort. Als het weer meevalt, dan kunnen deze werken binnen drie weken klaar zijn.

 

Ondertussen legt de aannemer de vuilwater- en de regenwaterriool aan in de Krapstraat, van huisnummer 42 naar de Visgracht. De aansluiting van de Visgracht op de Krapstraat is in uitvoering (zie foto). Tegen eind volgende week (25 februari) zijn de rioleringswerken verder opgeschoten tot enkele tientallen meters voor de Breemstraat. Daarna worden alle huizen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

De aannemer is ook al gestart met de aanleg van de riolen vanaf huisnummer 42 naar het kruispunt met de Beukenstraat en de Hanenstraat. Dit zal ongeveer drie weken duren. Eens de rioolbuizen in de grond zitten, beginnen we met de aanleg van de rijweg. Meer info hierover volgt later.

 

teaser
02 feb 2022

Aanleg riolering in Krapstraat richting Visgracht en Breemstraat

 

In Visgracht liggen de rioolbuizen onder de grond. De woningen zijn aangesloten op de nieuwe riolering. De aanleg van de buffergracht is nog volop bezig.

 

Ondertussen leggen we vuilwater- en regenwaterriolering aan in de Krapstraat (vanaf huisnummer 42) naar de Visgracht. Dit zal nog ongeveer 2 weken duren. Daarna schuiven we verder op naar de Breemstraat.

 

Volgens de planning start de aannemer op 14 februari in de Krapstraat met de huisaansluitingen van de huizen met de oneven huisnummers. Deze planning kan wijzigen onder invloed van het weer.

 

19 jan 2022

Werken Krapstraat vangen aan

 

Deze week voert de aannemer in de Krapstraat voorbereidende werken uit tussen de Breemstraat en de Beukenstraat. Volgende week start hij met de rioleringswerken.

 

Eerst werken we van huisnummer 42 in de richting van de Breemstraat, daarna van hetzelfde huisnummer naar het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat.

 

Vanaf 14 februari worden de huizen aan de oneven kant aangesloten op de nieuwe riolen. Vanaf 21 februari gebeurt hetzelfde aan de even straatkant. Ondertussen wordt de oude riolering opgebroken.

 

teaser
19 jan 2022

Volgende week steenslag in Visgracht

 

In de week van 24 januari legt de aannemer de steenslagfundering in Visgracht. Verder werkt hij de bermen aan met teelaarde. Ook de werken in het grachtenstelsel gaan onverminderd door.

 

Tegen het einde van de week van 31 januari gaan we de boordstenen ter plaatse gieten in beton. De boordstenen moeten dan ruim een week uitdrogen. Rijd, fiets of stap niet op het vers gegoten beton!

 

Als in de week van 14 februari de rest van de fundering kan worden gelegd, dan kan in de week van 21 februari de onderlaag asfalt worden geplaatst.

 

Deze werken zijn weersgevoelig. Bij vrieskou of bij aanhoudende regen zal de planning wijzigen.

 

teaser
22 dec 2021

Aannemer met vakantie

 

Het bouwverlof voor de aannemer start op donderdagavond 23 december 2021 en loopt tot en met maandag 10 januari. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan hervat de aannemer de werken op dinsdag 11 januari.

 

We wensen je alvast een fijn eindejaar.

 

 

22 dec 2021

Werken in Visgracht

 

Door het slechte weer van vorige weken, werd de planning voor de werken in de Visgracht lichtjes aangepast. De straatkolken en de huisaansluitingen worden in januari geplaatst. De aannemer voorziet minder-hinder-steenslag zodat je tijdens de kerstvakantie met de auto tot aan de woning kunt.

 

22 dec 2021

Geef ligging nutsleidingen aan

 

De aannemer informeert de bewoners in het deel van de Kromstraat waar hij gaat werken ook per brief. Bij de brief hoort een sticker. Kleef deze op bv. de muur van je woning, op de plaats waar de nutsleidingen de woning ingaan. Weet je waar de leidingen in je voortuin liggen? Geef dit aan met een houten stok, met daarop de sticker. Je kunt van de aannemer een houten piket krijgen. Alvast bedankt hiervoor.

 

22 dec 2021

Krapstraat onderbroken vanaf dinsdag 11 januari

 

Dinsdag 11 januari start de aannemer met de voorbereidingen voor de riolerings- en wegenwerken in de Krapstraat. De Krapstraat wordt voor doorgaand verkeer afgesloten tussen het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat en het kruispunt met de Breemstraat.

 

Eerst breken we het voetpad op aan de oneven straatkant. Hier wordt de droogzuiging geplaatst. Dit is nodig om het grondwaterpeil te laten zakken zodat we de rioolbuizen in een droge sleuf kunnen leggen. Aan de even straatkant nemen we twee rijen klinkers weg. Dinsdag 18 januari wordt de betonnen rijweg gebeukt.

 

De effectieve rioleringswerken beginnen vermoedelijk op maandag 24 januari. Eerst werken we van huisnummer 42 in de richting van de Breemstraat, daarna van hetzelfde huisnummer naar het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat.

 

Terwijl de rioolbuis voor je woning wordt gelegd, geraak je met de auto niet tot voor de deur. Te voet geraak je natuurlijk altijd binnen. Zodra de rioolbuis ligt, wordt de sleuf gedicht en afgedekt met steenslag. Tijdens de werkuren - van 7.00 tot 17.00 uur - zal je woning moeilijk bereikbaar zijn. Parkeer je auto daarom voor 6.30 uur buiten de werfzone.

 

Omleiding voorzien

 

Voor plaatselijk verkeer, doorgaand verkeer en fietsers voorzien we aangepaste omleidingen.

 

Bekijk de omleidingen.

 

 

09 dec 2021

Verlofperiode aannemer

 

Het bouwverlof voor de aannemer start op donderdagavond 23 december 2021 en loopt tot en met maandag 10 januari.

 

Op dinsdag 11 januari wordt de Krapstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en beginnen daar de voorbereidende werken. Binnenkort informeren we je hier verder over.

 

09 dec 2021

Werken in Visgracht tot kerstvakantie

 

Momenteel legt de aannemer nog riolen in de Visgracht. In de weken van 13 en 20 december worden de huisaansluitingen in orde gebracht en de straatkolken geplaatst zodat nog voor de kerstvakantie steenslag kan worden gelegd. Ook de opritten naar de huizen worden aangewerkt. Je kunt dus tijdens de kerstvakantie met de auto op de oprit.

 

Ondertussen werd de pompput geplaatst en gaat de aanleg van de buffergracht in de achterliggende velden verder.

 

24 nov 2021

Planning werken visgracht

 

Tot en met vrijdag 3 december zal de aannemer in Visgracht de hoofdriolering aanleggen. Hij doet dat in een vooruitschrijdende sleuf, die telkens dichtgemaakt wordt met een tijdelijke steenslagverharding om de bereikbaarheid te vrijwaren. In de week van 6 december worden dan de straatkolken en de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen.

 

De bedoeling is om in de week van 13 december de fundering van de rijweg aan te leggen en de werf minstens te fatsoeneren voor het kerstverlof. De aanleg van de boordstenen en de onderlaag asfalt is sterk afhankelijk van het weer en de temperatuur aan de grond, dus kan nog niet exact worden ingepland. De aannemer zal de bewoners verwittigen wanneer deze werken doorgaan.

 

Hou er rekening mee dat je woning tussen 07:00 en 17:00 op werkdagen moeilijk bereikbaar zal zijn. Als je je wagen nodig hebt, parkeer hem dan voor 06:30 buiten de werkzone.

 

Tegelijk aanleg buffergracht

 

In de week van 29 november gaat ook de aanleg van de buffergracht van start, waarmee we het regenwater van de straat en de verharde oppervlakken opvangen. Deze graafwerken zullen duren tot en met 17 december. Rond 10 december start de aannemer met de versteviging van de grachtoevers, met palen en schanskorven. We verwachten de gracht klaar te hebben in februari 2022.

17 nov 2021

Vanaf 22 november rioleringswerken in Visgracht

 

Op maandag 22 november starten de effectieve rioleringswerken in de Visgracht. Eerst breekt de aannemer de asfaltverharding op ter hoogte van de gracht, richting de Krapstraat. Vervolgens wordt de regenwaterriolering aangelegd tot aan huisnr. 1. Daarna plaatsen we de vuilwater- (DWA) en de regenwaterriolering (RWA) vanaf de Krapstraat tot aan de buffergracht.

 

Houd er rekening mee dat je woning tijdens de werkuren (van 7.00 tot 17.00 uur) niet bereikbaar zal zijn. Parkeer je auto daarom tijdig (vóór 6.30 uur) buiten de werfzone. Aan het einde van de werkdag dekt de aannemer de straat af met ‘minder hinder’ steenslag, enkel de bouwput blijft open liggen. 

 

Tijdens de werken zal je woning bij momenten ook 's avonds niet bereikbaar zijn met de auto. Bv. ter hoogte van de werkput, bij de aanleg van de kantstroken, de aanleg van asfalt, ... We informeren je hierover met een bewonersbrief en via deze website.

09 nov 2021

Omleiding voor fietsers

 

Tijdens de werken aan het grachtenstelsel blijft de hinder voor de bewoners en het verkeer eerder beperkt.

 

Omdat veiligheid primeert, is voor fietsers een omleiding voorzien langs de Lijnsebossen, Molenstraat, Korte Dreef en Dreef (zie plan). Zo moet je als fietser niet tussen het zware werfverkeer slalommen. Respecteer de werfsignalisatie. Veiligheid is een zaak voor iedereen.

09 nov 2021

Werken beginnen in grachtenstelsel

 

Op maandag 15 november start de aannemer met de werken in het grachtenstelsel tussen de Visgracht en de Kuipstraat. Deze fase duurt tot eind februari 2022. Ze omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in Visgracht, de aanleg van een buffergracht, de bouw van een pompstation en de aanpassing van het grachtenstelsel tussen Visgracht en de Kuipstraat. In Visgracht wordt de wegenis nadien terug aangelegd.

 

14 okt 2021

Infomomenten: presentaties beschikbaar

 

Op woensdag 6 oktober en woensdag 13 oktober verwelkomden openbaar bestuur Buggenhout, Aquafin, Farys, aannemer DCA en studiebureau Meso de lokale bedrijfsleiders, handelaars en bewoners op een infomoment.

 

Download de verschillende presentaties en de infofolder.