Nieuws

22856 - Aansluiting Krapstraat - Breemstraat
22 dec 2021

Aannemer met vakantie

 

Het bouwverlof voor de aannemer start op donderdagavond 23 december 2021 en loopt tot en met maandag 10 januari. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan hervat de aannemer de werken op dinsdag 11 januari.

 

We wensen je alvast een fijn eindejaar.

 

 

22 dec 2021

Werken in Visgracht

 

Door het slechte weer van vorige weken, werd de planning voor de werken in de Visgracht lichtjes aangepast. De straatkolken en de huisaansluitingen worden in januari geplaatst. De aannemer voorziet minder-hinder-steenslag zodat je tijdens de kerstvakantie met de auto tot aan de woning kunt.

 

22 dec 2021

Geef ligging nutsleidingen aan

 

De aannemer informeert de bewoners in het deel van de Kromstraat waar hij gaat werken ook per brief. Bij de brief hoort een sticker. Kleef deze op bv. de muur van je woning, op de plaats waar de nutsleidingen de woning ingaan. Weet je waar de leidingen in je voortuin liggen? Geef dit aan met een houten stok, met daarop de sticker. Je kunt van de aannemer een houten piket krijgen. Alvast bedankt hiervoor.

 

22 dec 2021

Krapstraat onderbroken vanaf dinsdag 11 januari

 

Dinsdag 11 januari start de aannemer met de voorbereidingen voor de riolerings- en wegenwerken in de Krapstraat. De Krapstraat wordt voor doorgaand verkeer afgesloten tussen het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat en het kruispunt met de Breemstraat.

 

Eerst breken we het voetpad op aan de oneven straatkant. Hier wordt de droogzuiging geplaatst. Dit is nodig om het grondwaterpeil te laten zakken zodat we de rioolbuizen in een droge sleuf kunnen leggen. Aan de even straatkant nemen we twee rijen klinkers weg. Dinsdag 18 januari wordt de betonnen rijweg gebeukt.

 

De effectieve rioleringswerken beginnen vermoedelijk op maandag 24 januari. Eerst werken we van huisnummer 42 in de richting van de Breemstraat, daarna van hetzelfde huisnummer naar het kruispunt Beukenstraat-Hanenstraat.

 

Terwijl de rioolbuis voor je woning wordt gelegd, geraak je met de auto niet tot voor de deur. Te voet geraak je natuurlijk altijd binnen. Zodra de rioolbuis ligt, wordt de sleuf gedicht en afgedekt met steenslag. Tijdens de werkuren - van 7.00 tot 17.00 uur - zal je woning moeilijk bereikbaar zijn. Parkeer je auto daarom voor 6.30 uur buiten de werfzone.

 

Omleiding voorzien

 

Voor plaatselijk verkeer, doorgaand verkeer en fietsers voorzien we aangepaste omleidingen.

 

Bekijk de omleidingen.

 

 

09 dec 2021

Verlofperiode aannemer

 

Het bouwverlof voor de aannemer start op donderdagavond 23 december 2021 en loopt tot en met maandag 10 januari.

 

Op dinsdag 11 januari wordt de Krapstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en beginnen daar de voorbereidende werken. Binnenkort informeren we je hier verder over.

 

09 dec 2021

Werken in Visgracht tot kerstvakantie

 

Momenteel legt de aannemer nog riolen in de Visgracht. In de weken van 13 en 20 december worden de huisaansluitingen in orde gebracht en de straatkolken geplaatst zodat nog voor de kerstvakantie steenslag kan worden gelegd. Ook de opritten naar de huizen worden aangewerkt. Je kunt dus tijdens de kerstvakantie met de auto op de oprit.

 

Ondertussen werd de pompput geplaatst en gaat de aanleg van de buffergracht in de achterliggende velden verder.

 

24 nov 2021

Planning werken visgracht

 

Tot en met vrijdag 3 december zal de aannemer in Visgracht de hoofdriolering aanleggen. Hij doet dat in een vooruitschrijdende sleuf, die telkens dichtgemaakt wordt met een tijdelijke steenslagverharding om de bereikbaarheid te vrijwaren. In de week van 6 december worden dan de straatkolken en de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen.

 

De bedoeling is om in de week van 13 december de fundering van de rijweg aan te leggen en de werf minstens te fatsoeneren voor het kerstverlof. De aanleg van de boordstenen en de onderlaag asfalt is sterk afhankelijk van het weer en de temperatuur aan de grond, dus kan nog niet exact worden ingepland. De aannemer zal de bewoners verwittigen wanneer deze werken doorgaan.

 

Hou er rekening mee dat je woning tussen 07:00 en 17:00 op werkdagen moeilijk bereikbaar zal zijn. Als je je wagen nodig hebt, parkeer hem dan voor 06:30 buiten de werkzone.

 

Tegelijk aanleg buffergracht

 

In de week van 29 november gaat ook de aanleg van de buffergracht van start, waarmee we het regenwater van de straat en de verharde oppervlakken opvangen. Deze graafwerken zullen duren tot en met 17 december. Rond 10 december start de aannemer met de versteviging van de grachtoevers, met palen en schanskorven. We verwachten de gracht klaar te hebben in februari 2022.

17 nov 2021

Vanaf 22 november rioleringswerken in Visgracht

 

Op maandag 22 november starten de effectieve rioleringswerken in de Visgracht. Eerst breekt de aannemer de asfaltverharding op ter hoogte van de gracht, richting de Krapstraat. Vervolgens wordt de regenwaterriolering aangelegd tot aan huisnr. 1. Daarna plaatsen we de vuilwater- (DWA) en de regenwaterriolering (RWA) vanaf de Krapstraat tot aan de buffergracht.

 

Houd er rekening mee dat je woning tijdens de werkuren (van 7.00 tot 17.00 uur) niet bereikbaar zal zijn. Parkeer je auto daarom tijdig (vóór 6.30 uur) buiten de werfzone. Aan het einde van de werkdag dekt de aannemer de straat af met ‘minder hinder’ steenslag, enkel de bouwput blijft open liggen. 

 

Tijdens de werken zal je woning bij momenten ook 's avonds niet bereikbaar zijn met de auto. Bv. ter hoogte van de werkput, bij de aanleg van de kantstroken, de aanleg van asfalt, ... We informeren je hierover met een bewonersbrief en via deze website.

09 nov 2021

Omleiding voor fietsers

 

Tijdens de werken aan het grachtenstelsel blijft de hinder voor de bewoners en het verkeer eerder beperkt.

 

Omdat veiligheid primeert, is voor fietsers een omleiding voorzien langs de Lijnsebossen, Molenstraat, Korte Dreef en Dreef (zie plan). Zo moet je als fietser niet tussen het zware werfverkeer slalommen. Respecteer de werfsignalisatie. Veiligheid is een zaak voor iedereen.

09 nov 2021

Werken beginnen in grachtenstelsel

 

Op maandag 15 november start de aannemer met de werken in het grachtenstelsel tussen de Visgracht en de Kuipstraat. Deze fase duurt tot eind februari 2022. Ze omvat de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in Visgracht, de aanleg van een buffergracht, de bouw van een pompstation en de aanpassing van het grachtenstelsel tussen Visgracht en de Kuipstraat. In Visgracht wordt de wegenis nadien terug aangelegd.

 

14 okt 2021

Infomomenten: presentaties beschikbaar

 

Op woensdag 6 oktober en woensdag 13 oktober verwelkomden openbaar bestuur Buggenhout, Aquafin, Farys, aannemer DCA en studiebureau Meso de lokale bedrijfsleiders, handelaars en bewoners op een infomoment.

 

Download de verschillende presentaties en de infofolder.