Praktische info

22856 - Aansluiting Krapstraat - Breemstraat

Bereikbaarheid van jouw woning

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kun je met de wagen voorzichtig over rijden. Matig a.u.b. je snelheid! Het blijft een werf.

Buiten de werkuren, in het weekend en op feestdagen kun je met de auto op de oprit van je woning – ook in de werkzone. Enkel de zone waar de riolering wordt gelegd, een 50-tal meter, is niet toegankelijk. Woon je in de werkzone en moet je overdag weg? Parkeer dan jouw wagen in de omliggende straten. Tussen 6.30 en 17.00 uur kun je niet over de werf rijden. Het kan trouwens gebeuren dat de activiteiten op de werf iets vroeger starten of ’s avonds een beetje uitlopen.

Bij de uitvoering van bepaalde, specifieke werken zal je niet met de wagen tot aan de woning geraken. Bv. wanneer de aannemer de rioolbuizen voor je woning legt, wanneer de boordstenen in beton worden gegoten of het asfalt wordt aangebracht. Vooral als er beton moet worden gegoten, kan de hinder meerdere dagen duren. De aannemer verwittigt je op voorhand, hij steekt hiervoor een briefje in de bus.

Woon je in een doodlopende straat? Dan geraak je met de auto overdag niet weg. Parkeer daarom je auto voor 6.30 uur buiten de straat. Na de werkuren, in het weekend, op feestdagen en in vakantieperiodes zijn de woningen bereikbaar, de aannemer zorgt ervoor dat de sleuf voor de rioolbuizen dan dicht is.

Het spreekt voor zich dat de hulpdiensten altijd door kunnen.

Jouw veiligheid op de werf

De werken in je buurt zijn erg ingrijpend en op een werf van deze omvang schuilt achter elke hoek gevaar. Een rondrijdende vrachtwagen, een onverwacht obstakel, een put, … Het zijn allemaal risico’s. Om die veiligheidsrisico’s voor jou en voor ons te beperken, nemen we een hele reeks maatregelen. Maar als we de veiligheid voor iedereen willen vergroten, dan hebben we ook jouw hulp nodig!

Kom je in de buurt van onze werf, volg dan deze richtlijnen:

  • Ga alleen op de werf als het echt niet anders kan.
  • Respecteer de werfsignalisatie en de verkeersregels.
  • Moet je toch de werf op, kijk dan extra uit voor mogelijke obstakels, putten en voertuigen.
  • Maak, voor je de werf oversteekt, altijd oogcontact met de vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder. Alleen zo ben je zeker dat hij of zij je gezien heeft.
  • Draag een geel hesje. Zo ben je pas echt zichtbaar.
  • Berg je oortjes en GSM even op. Zo hoor en zie je alles.
  • Zie je een onveilige situatie? Spreek ons of onze aannemer er over aan.
  • Blijf aandachtig voor je eigen veiligheid en die van je kinderen, andere bewoners of voorbijgangers.

Meer veiligheid: daar werken we samen aan!

Verhuis of levering: informeer ons

Plan je een verhuis of een bijzondere levering tijdens de werken? Laat het zo snel mogelijk weten via ons contactcenter (tel. 03 45 0 45 45) zodat onze aannemer hier rekening mee kan houden.

Huisvuilophaling

Wordt in jouw (stuk van de) straat gewerkt? Zet dan jouw gele huisvuilzak, blauwe pmd-zak, groene container of papier en karton op de normale ophaaldag vóór 7 uur op de voorziene normale plaats. Er verandert niets voor je. De technische uitvoeringsdienst zal jouw huisvuilzak of container komen ophalen. Voorzie zeker jouw adres op de groene container zodat we jouw container kunnen terugplaatsen.

Openbaar vervoer

Afhankelijk van de omleiding zal De Lijn haar traject aanpassen en tijdelijke haltes voorzien. De openbare vervoersmaatschappij informeert de reizigers aan de betrokken haltes en verwijst deze door naar de tijdelijke stopplaatsen. Meer informatie op www.delijn.be.