Projectoverzicht

22865 - Sanering Klauwaertsbeek
Laatst bijgewerkt: 08 aug 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 17 april 2023

De werken zullen 30 maanden duren

De Stad Roeselare, Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij slaan de handen in elkaar voor de sanering van de Klauwaertsbeek. Dit omvangrijke project omvat onder meer riolerings- en wegenwerken in de Diksmuidsesteenweg en in verschillende straten. Deze werken starten in 2023.

Momenteel komt er nog altijd veel te veel vuil water terecht in de Klauwaertsbeek. Door te saneren, maken we de Klauwaertsbeek opnieuw proper. Dat doen we onder andere door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Bekijk de presentatie

Na de werken zullen er dan twee riolen in jouw straat liggen, één voor afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater van de woningen wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Regenbeekstraat getransporteerd. Daar wordt het gezuiverd vooraleer het naar een waterloop in de natuur stroomt. Voor Roeselare is dit de Mandel.

Het regenwater wordt in grote buizen verzameld en afgevoerd naar de waterlopen. Waar mogelijk, laten we het water in de groenzones infiltreren. Dat is goed als water voor bomen en planten, maar ook voor het aanvullen van het grondwater.

Verschil tussen werken in de Diksmuidsesteenweg en het “binnengebied”

In de Diksmuidsesteenweg wordt alles opengebroken. Na de rioleringswerken wordt de invalsweg tussen de rooilijnen nieuw aangelegd.

In het "binnengebied" wordt de straat na de rioleringswerken hersteld in oorspronkelijke staat. In het algemeen kan de bestaande riolering worden behouden en wordt er slechts één riolering bijgeplaatst om tot een gescheiden stelsel te komen.

Waarom? Naast de aanleg van een gescheiden hoofdriolering in de Diksmuidsesteenweg, is het ook nodig om een gescheiden riolering aan te leggen in die straten waarvan de riolering aansluit op deze hoofdriolering. Bovendien dragen deze rioleringen ook bij om het probleem van wateroverlast in de toekomst te gaan verhinderen.

Welke werken voeren we uit?

In een aantal straten, die ook aansluiten op de Klauwaertsbeek, wordt een gescheiden riolering aangelegd. Nadien wordt de weg terug hersteld in de oorspronkelijke staat.

Het gaat om:

 • Alfons Carlierstraat tussen Diksmuidsesteenweg en Pilkemstraat
 • Kanunnik Duboisstraat ter hoogte van woningen 7-27 en 32-38 Roggestraat
 • Beperkte lokale ingrepen Oostnieuwkerksesteenweg
 • Deel Groenestraat (dit is pas voorzien vanaf 2025, met ook een nieuwe bovenbouw nadien).

Aanleg van een collector

Daar waar de Klauwaertsbeek langs het fietspad tussen de Kanunnik Duboisstraat en de Westlaan stroomt, zal Aquafin een collector aanleggen naast de bestaande rioleringsbuis (ingebuisde Klauwaerstbeek).

Een collector kan je beschouwen als een grote verzamelbuis waarin de gemeentelijke rioleringen in uitmonden. Zo’n collector kan grote hoeveelheden afvalwater afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daar wordt het afvalwater in verschillende stappen biologisch gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een natuurlijke waterloop.

Wanneer werken we?

Vermoedelijk in de periode tussen 2023 en 2024, maar meer details zijn nu nog niet gekend. Eenmaal er een aannemer is aangewezen, zal er in samenspraak met Aquafin en de St

ad Roeselare een gedetailleerde planning worden opgesteld. Hiervoor moet er nog verder onderzoek en studiewerk gebeuren. Uiteraard geven we je op tijd alle uitleg, ruim vóór de start van de werken.

Zelf je woning afkoppelen

Als er in jouw straat een gescheiden rioolstelsel wordt aangelegd, ben je verplicht om ook op privaat domein het regenwater apart af te voeren. Je koppelt dan jouw bestaande leidingen aan de nieuwe leidingen in de straat. Dit heet “afkoppelen” en is verplicht voor alle gesloten, halfopen en open bebouwingen. Dit moet gebeuren vooraleer de rioleringswerken starten.

Je hoeft nu nog niets te doen. In het voorjaar van 2022 krijg je alle info die nodig is. Een afkoppelingsdeskundige helpt jou hiermee. Plan je op korte termijn verbouwingen? Dan is het nuttig dat de Stad hier van op de hoogte is. Laat het gerust weten via pod@roeselare.be of 051 26 97 86.

Nutswerken

Vóór de start van rioleringswerken, komen de verschillende nutsmaatschappijen langs in jouw straat. Zij vernieuwen of verplaatsen hun kabels en leidingen van elektriciteit, water, telecom, … Zo voorkomen ze dat ná de aanleg van de nieuwe wegen er nog werken aan de nutsleidingen zouden moeten worden uitgevoerd.

Momenteel is de studie van de nutsmaatschappijen nog volop bezig. Als we over alle informatie beschikken, zal jij het als eerste horen. Dit zal vermoedelijk in de lente van 2022 zijn.

Nieuws en updates

 • 12 jan 2022

  Infobrief met overzicht werken 2023

   

  Als bewoner van de Groenestraat of omgeving kreeg je van de stad Roeselare een infobrief. Ook daarin vind je alle informatie over het project "Saneren Klauwaertsbeek".

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier