Nieuws

22910A - Verbindingsriolering Gerhagen en rioleringswerken in verschillende straten
24 jan 2020

Plaatselijke hinder verwacht

 

De volgende weken gaat APK werken uitvoeren op Zavelberg en Jagersweg die plaatselijk hinder gaan geven.
De plaatselijke horecazaken blijven bereikbaar via aangegeven omleidingen.

 

Werken Zavelberg

 

Vanaf 3 februari tot en met 14 februari zal er een grote pompput geplaatst worden thv de Bosrand.
Tijdens deze periode zijn De Lindehoeve en Bosrand bereikbaar via de omleiding Houterenberg en Ter Scoete.

Het Ontbijthuis en ’t Zavelhof zijn bereikbaar via omleiding Zavelberg.

 

Werken Jagersweg

 

Vanaf 10 februari tot en met 28 februari zal er een pompput geplaatst worden thv Jagerweg 4.

Tegelijk wordt de riolering van Jagersweg 4 tot Jagersweg 2 aangelegd.

Jagersweg zal afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer. Ook tijdens deze periode zal de De Lindehoeve en Bosrand bereikbaar blijven via de omleiding Houterenberg en Ter Scoete.

Het Ontbijthuis en ’t Zavelhof blijven bereikbaar via omleiding Zavelberg.

teaser
22 jan 2020

Werken beginnen in Jagersweg

 

Vanaf 10 februari gaat de aannemer aan de slag in de Jagersweg. Tot 27 februari wordt de weg afgesloten voor de bouw van de pompstations, de aanleg van de riolering en de nieuwe waterleiding.

 

Om de woningen en de horecazaken bereikbaar te houden, worden de paaltjes ter hoogte van het bosmuseum tijdelijk verwijderd.

 

22 jan 2020

Overzicht activiteiten in Everslag

 

Vanaf 3 februari zal Everslag worden afgesloten ter hoogte van de bosrand, en dit tot 21 februari. Gedurende die tijd wordt er gewerkt aan het pompstation.

 

Eind deze week en volgende week wordt in Everslag een aanvang gemaakt met het wegbreken van de oude waterleiding in asbest.

 

In de loop van februari brengt de aannemer de riooldeksels in de rijweg op de juiste hoogte. Doorgaand verkeer is dan niet mogelijk. Daarna kan de afwerkingslaag asfalt worden gelegd. Waarschijnlijk zijn we dan begin maart, maar dit is afhankelijk van het weer.

 

11 dec 2019

Onderlaag asfalt ligt

 

In Boekdonkstraat, Everslag, Gerhees en Heggebossenweg heeft de aannemer de onderlaag asfalt aangebracht. Door het slechte weer van de voorbije dagen zal de toplaag niet voor de kerstvakantie kunnen worden gelegd. Omdat het plaatsen van asfalt zo weersgevoelig is, zal de toplaag in maart 2020 worden afgewerkt.

 

Bouwverlof

 

De aannemer heeft bouwverlof vanaf vrijdag 20 december 2019. Afhankelijk van het weer worden de werken terug opgestart in de week van 13 januari 2020.

 

14 nov 2019

Volgende week asfalteringswerken

 

In de week van 18 november wordt in de hele werfzone de onderlaag asfalt aangebracht. Op het eerste van Everslag, tot aan de Peerdenposterij, worden de deksels op de juiste hoogte gebracht en plaatst men ook de toplaag asfalt. In de zone voorbij het terrein van grondverbetering zullen we de toplaag asfalt waarschijnlijk pas na de winter kunnen aanbrengen, omdat de komende maanden de temperaturen te laag zullen zijn om asfalt te storten.

 

Waar de persleidingen reeds zijn aangelegd worden in december ook de pompen geplaatst waar de afvalwaterstromen op zullen aansluiten. De toegang zal door deze werken tijdelijk onderbroken zijn en de bewoners die aan de werkzone wonen krijgen op voorhand verwittiging.

30 okt 2019

In november onderlaag asfalt ten westen van Bosmuseum

 

De gestuurde boringen, waarmee we een leiding aanleggen zonder opbraak van de wegenis, zijn allen uitgevoerd. Ook de gewone rioleringsaanleg ten westen van het Bosmuseum is afgerond. In deze zone wordt in de laatste week van november de onderlaag asfalt geplaatst. Daarna worden de rioleringsdeksels op hoogte gebracht met de nieuwe wegenis en wordt ook de bovenste laag asfalt gegoten.

 

Half november plaatsen we op de kruising van de Boekdonkstraat en Everslag het nieuwe pompstation. Eind november starten we dan met de rioleringsaanleg in het oostelijk deel van het project.

09 okt 2019

Riolen liggen tot bijna aan Heggebossenweg

 

De rioleringswerken zijn gevorderd tot bijna aan de Heggebossenweg. Vanaf maandag 14 oktober begint de aannemer in het doodlopende deel naar de Peerdenposterij. Hier zullen de werken een 2-tal weken duren. Op de plaatsen waar de rioleringswerken bezig zijn, is ondertussen ook de drinkwatermaatschappij aan de slag gegaan.

 

We streven ernaar om tegen midden november in de huidige werkzone klaar te zijn met riolering én waterleiding. Tegen eind november kan de aannemer dan de onderlaag en toplaag asfalt aanbrengen. Uiteraard is dit allemaal onder voorbehoud van de weersomstandigheden.  

 

Eind oktober, begin november starten de werken in het deel vanaf de Heggebossenweg richting Bosveld. Daar wordt vooral met gestuurde boringen gewerkt.

25 sep 2019

Riolering ligt in zijstraat Gerhees

 

De riolering in de zijstraat Gerhees is geplaatst. De aannemer werkt nu verder in de richting van het bosmuseum. We verwachten dat dit nog een tweetal weken zal duren.

 

Vanaf 14 oktober wordt gewerkt in het doodlopende deel naar de Peerdeposterij toe. Aansluitend plant de aannemer het plaatsen van de onderlaag asfalt. Over de juiste planning verneem je later meer.

 

Ondertussen werden de werken aan de waterleiding opgestart. De planning hiervan is momenteel niet geheel duidelijk. Deze planning heeft trouwens een invloed op de aanlag van de toplaag asfalt. We streven ernaar om de toplaag voor Kerstmis aan te leggen, maar dit kan enkel als de werken aan de waterleiding zijn afgerond.

18 sep 2019

Aanleg riolen richting Bosmuseum

 

Momenteel wordt in Gerhees de riool gelegd ter hoogte van het terrein voor grondverbetering. De aannemer werkt eerst een stuk in de zijstraat en gaat daarna verder in de richting van het Bosmuseum. De zijtak naar Peerdeposterij wordt uitgevoerd vanaf 14 oktober omwille van afspraken die met het daar gevestigde bedrijf werden gemaakt. Op dat moment zal enkele in de zijtak naar Peerdeposterij worden gewerkt. 

 

We voorzien de afwerking van de ganse zone in onderlaag asfalt tegen eind oktober, begin november. Dit is onder voorbehoud van weerverlet. De toplaag asfalt wordt pas aangelegd nadat de waterleiding volledig rond is. De aanleg/vernieuwing van de waterleiding is deze week gestart.

28 aug 2019

Werken tussen Boekdonkstraat en Gerhees

 

In de week van 2 september wordt er volop gewerkt van aan het kruispunt Boekdonkstraat tot het kruispunt Gerhees. De werken schuiven op richting Zavelberg, ongeveer tot aan de stapelplaats.