Timing en fasering

22910A - VBR Gerhagen: deel Boekdonkstr-Heggebossenweg (en GIP 5538)
Laatst bijgewerkt: 05 apr 2020

Dit project is opgedeeld in 4 fases

 • Aquafin tracé (Boekdonkstraat, Everslag, Gerhees en Heggebossenweg)

  Start: 05 augustus 2019 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 april 2020

 • Zavelberg

  Start: 03 februari 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 06 april 2020

 • Zavelberg (2de deel) en Jagersweg

  Start: 06 april 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 08 juni 2020

 • overige zone Zavelberg, Jagersweg en Houterenberg

  Start: 06 april 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 08 juni 2020

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 • De Watergroep
  Storingen 0800 40 244
 • Fluvius
  Storingen 078 35 35 00
  Gasreuk 0800 65 065
 • Proximus
  Storingen 0800 22 800
 • Telenet
  Storingen 015 66 66 66