Wat doen we?

22951V - Aanleg v. 2DWA-riolering in Oude Brugstr, Vloedbeemdenstr...

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
22951V
Aannemer
Elly Deman

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

 • Aanleg van gescheiden riolering in volgende straten:
  • Oude Brugstraat
  • Vloedbeemdenstraat
  • Zandvlietstraat
  • Toriaweg
  • Straal
  • De Kuivereer
 • Aanleg van 2 pompstations om het afvalwater naar de zuivering te brengen
 • Heraanleg van de wegenis in deze straten

Werken ten laste van de gemeente Balen

 • Verfraaiing van de verschillende straten in het projectgebied

Werken ten laste van Pidpa

 • Aanleg van riolering in Straal
 • Heraanleg van de wegenis

Kostprijs

Aquafin NV:
€2.687.247,00
Gemeente Balen:
€846.622,00
Pidpa:
€534.050,00
Total:
€4.067.919,00