Projectoverzicht

23020 - Aansluiting Bosstraat - Wezepoel
Laatst bijgewerkt: 21 jun 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 18 oktober 2021

De werken zullen 22 maanden duren

Met deze werken wordt de omgeving van de Bosstraat en Wezepoelstraat aangesloten op het grotere rioleringsnet, zodat het afvalwater kan worden gezuiverd. Een 300-tal woningen worden zo aangesloten op de rioolwaterzuivering, in plaats van hun afvalwater ongezuiverd op het oppervlaktewater te lozen.

 

Om het afvalwater naar het grotere rioleringsnet te kunnen afvoeren worden twee pompstations gebouwd: een ter hoogte van Lichterik en een ter hoogte van de Vlietstraat. Het regenwater wordt apart afgevoerd en op verschillende plaatsen aangesloten op de omliggende grachten en waterlopen.

 

De gemeente Zele maakt van de gelegenheid gebruik om de straten en wegenis te vernieuwen en verbeteren en investeert mee in de nieuwe riolering.

Nieuws en updates

 • 12 mei 2022

  Bosstraat en Vlietstraat: aanleg riolering bijna voltooid, tegen juli toplaag asfalt

   

  In de Bosstraat tot de Vlietstraat worden de opritten en voetpaden opnieuw aangelegd. De bermen en uitwijkstroken in het landbouwgebied van de Vlietstraat zijn al opgestart.

   

  In de Bosstraat tussen de Vlietstraat en de Hoogstraat verwachten we tegen 17 mei de riolering te hebben aangelegd. De huisaansluitingen zijn opgestart. Daarna starten de werken voor de heraanleg van de weg, eerst de onderfundering en dan de fundering, en rond 20 juni de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Op 24 juni leggen we dan de onderlaag asfalt in deze fase.

   

  In de Hoogstraat en in de Bosstraat tussen de Hoogstraat en de Gaverstraat zijn de droogzuigingen opgestart, de riolering wordt hier aaneensluitend aangelegd. Rond 30 juni leggen we daar de goten en boordstenen aan en rond 5 juli de onderlaag asfalt.

   

  Vanaf 11 tot 29 juli heeft aannemer BESIX verlof.

 • 07 apr 2022

  Slagbomen voor veiligheid aan de school, asfalt Vlietstraat wordt uitgesteld

   

  In Heikant en de Bosstraat worden op maandag 11 april slagbomen geplaatst. Bij de start en het einde van elke schooldag worden deze slagbomen gesloten vanaf 19 april, met de bedoeling de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen.

   

  Als gevolg van het slechte weer op 7 en 8 april wordt de asfaltering van de Vlietstraat uitgesteld. Bij regen kan je immers geen asfalt gieten, omdat het dan niet goed droogt en kan afbrokkelen. Er zal wel worden gewerkt aan de bermen en de uitwijkstroken na het paasverlof.

   

  In de Bosstraat tussen de Vliet- en Hoogstraat starten de werken op 19 april. Daarvoor plaatst de aannemer een droogzuiging, die tijdelijk en lokaal het grondwater zal verlagen. Op die manier kunnen de rioleringsbuizen in een droge sleuf worden aangelegd.

   

  Vanaf maandag 11 tot en met 18 april heeft de aannemer bouwverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

 • 21 feb 2022

  Bosstraat onderbroken tot 6 maart, heraanleg rijweg einde maart

   

  In de fase Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school wordt momenteel het tweede verkeersplateau aangebracht in ter plaatse gestort beton. Het eerste plateau is gelegd en is aan het drogen. Om beide plateaus voldoende tijd te geven om uit te harden is de Bosstraat afgesloten voor het verkeer tot en met 6 maart, ter hoogte van Bosstraat 171.

   

  In de fase Bosstraat 152 tot aan de Vlietstraat worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Vanaf 7 maart worden de grachten aangelegd, wanneer dat is afgerond wordt de rijweg opnieuw aangelegd. We starten met de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton, tijdens welke werken de opritten en garages enkele weken onbereikbaar zullen zijn. Daarna volgt de fundering van de rijweg, met de bedoeling om in de week van 21 maart de onderlaag asfalt te leggen. Vervolgens wordt in de week van 28 maart het nieuwe fietspad aangelegd in beton.

   

  Let wel, deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden omdat bij regenweer of vrieskou geen asfalt of beton kan worden gelegd. Hou er dus rekening mee dat deze planning nog kan opschuiven.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Louis Six

Werfleider Besix Infra

Locatie werfkeet: tegenover de kerk Zele-Heikant

Dienst Infrastructuur

Gemeente Zele