Nieuws

23020 - Aansluiting Bosstraat - Wezepoel
05 jun 2023

Nieuwe fase tot aan grens Lokeren

 

Nieuwe fase gestart

 • Op maandag 5 juni is een nieuwe fase gestart vanaf geitenboerderij 't Leenhof tot aan de gemeentegrens met Lokeren onder de E17.
 • Tijdens deze werken is geen doorgaand verkeer mogelijk van en naar Lokeren via de Wezepoelstraat.

 

Algemene planning

 • Tot en met 15 juli werken we tussen de boerderij en de Lokerenbeekstraat, we breken het wegdek op en plaatsen een nieuwe fundering.
 • Tijdens het bouwverlof van 15 juli tot en met 6 augustus is doorgaand verkeer in de werfzone niet mogelijk. De akkers en weilanden zijn bereikbaar.
 • Vanaf 8 augustus leggen we de weg opnieuw aan:
  • We plaatsen de goten en boordstenen in ter plekke gestort beton.
  • De akkers zijn onbereikbaar tot de week van 4 september.
 • Vanaf 16 augustus breken we het gedeeltte tussen de Lokerenbeekstraat en de Heikantstraat op.
 • Op 29 augustus plaatsen we in dat gedeelte de goten en boordstenen in ter plekke gestort beton.
 • in de week van 4 september plaatsen we het asfalt in de volledige werfkzone.
 • Vanaf 11 tot en met 29 september plaatsen we het verkeersplateau ter hoogte van de E17 en de toplaag asfalt.

 

Meer informatie lees je in de bijgevoegde infobrief.

04 apr 2023

Fietspaden uitgesteld, in mei heraanleg wegdek Wezepoelstraat & Bosstraat

 

Fase 10: Bosstraat tussen Lichterik en Wezepoelstraat

 • Het gieten van het betonnen fietspad is uitgesteld. De ondergrond is te nat voor de aanleg van de fundering.
 • Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid plannen we dit op een later moment in.
 • Na de fietspaden leggen we de opritten aan.

 

Fase 11: Wezepoelstraat

 • We leggen momenteel de fundering voor de rijweg aan.
 • Begin mei leggen we de goten en boordstenen aan in ter plaatse gestort beton.
 • Midden mei leggen we de onderlaag asfalt aan.

 

Fase 12: Wezepoelstraat tussen Bosstraat en Driesstraat

 • Tot 20 april leggen we de riolering aan.
 • Daarna worden de woningen aangesloten op de nieuwe buizen.
 • Einde mei leggen we de goten en boordstenen aan in ter plaatse gestort beton.
 • Einde mei, begin juni leggen we de onderlaag asfalt aan.
20 mrt 2023

Nieuwe fase in de Wezepoelstraat

 

 • In de Wezepoelstraat tot aan de Bosstraat hebben we de riolering aangelegd en sluiten we momenteel de woningen aan op de nieuwe leidingen.
 • We starten deze maand nog met de rioleringswerken in de Wezepoelstraat tussen de Bosstraat en de Driesstraat.
 • Vanaf 10 tot en met 14 april is de aannemer in verlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.
 • Na de paasvakantie leggen we de betonnen fietspaden aan in de Bosstraat tot aan de Gaverstraat.
13 feb 2023

Bewonersbrief betonwerken Bosstraat

 

De aannemer voert deze week betonwerken uit vanaf Bosstraat 11 richting de Driesstraat. De bewoners ontvingen een brief met meer informatie, die je hieronder kan terugvinden.

23 jan 2023

Komende weken rioleringsaanleg Bosstraat tussen Lichterik en Wezepoelstraat

 

Tussen Bosstraat 36 en de Gaverstraat leggen we momenteel de laatste opritten aan. Daarna is de hinder voor deze bewoners grotendeels voorbij.

 

In de Wezepoelstraat vanaf Lichterik tot het Leenhof hebben we de rijweg voorzien van een onderlaag asfalt. We werken nu eerst de voetpaden en de bermen af. In de rest van de Bosstraat en de Wezepoelstraat tussen Lichterik, Bosstraat en Driesstraat hebben we de betonnen verharding gebroken als voorbereiding op de rioleringswerken. Daarover binnenkort meer info.

 

In de Bosstraat tussen Lichterik en de Wezepoelstraat leggen we momenteel de riolering aan. We werken in een vooruitschrijdende sleuf van telkens ongeveer 50 meter. Zodra de riolering daarin ligt dekken we de sleuf terug toe en beginnen we aan de volgende 50 meter. Zo houden we de woningen maximaal bereikbaar.

 

De vooruitgang van de werken is momenteel sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de grond te hard bevroren is loop je het risico aanpalende structuren, zoals nutsleidingen, te beschadigen. We werken voort in functie van het weer.

30 nov 2022

Vanaf 1 december beton- en asfaltwerken in Wezepoelstraat

 

Op 1 en 2 december leggen we de nieuwe goten en boordstenen aan in de Wezepoelstraat tussen Lichterik en Leenhof. Dat gebeurt in ter plekke gestort beton. Op 7 december leggen we dan de onderlaag asfalt voor de nieuwe rijweg, tussen de boorden.

 

In de Bosstraat vanaf Lerno en Lichterik tot Wezepoelstraat breken we de komende weken de betonnen verharding, als voorbereiding op de rioleringswerken na het kerstverlof.

 

In de tussentijd leggen we de voetpaden en opritten verder aan in de Gaverstraat en in de Bosstraat tussen de Gaverstraat en nr. 36.

13 okt 2022

Overzicht planning tot midden november 2022

 

Van de tweede helft van oktober tot begin november legt de aannemer de voetpaden en de opritten aan in de Gaverstraat (fase 8).

 

Aanleg wegenis Bosstraat

 

In de Bosstraat plaatsen we de straatkolken en de fundering tussen de Gaverstraat en Bosstraat 36 (fase 9).

 

Donderdag 27 en vrijdag 28 oktober worden de goten en de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Je kan dan enkele dagen niet op de oprit.

 

We voorzien de aanleg van de onderlaag asfalt op maandag 7 november. Het betonneren van het fietspad staat gepland op dinsdag 22 november.

 

Opgelet: deze werken zijn weergevoelig. Bij bv. aanhoudende regen of vrieskou kan er niet worden gewerkt.

 

Rioleringswerken Wezepoelstraat

 

Momenteel legt de aannemer de riolering in de Wezepoelstraat, vanaf Lichterik tot het Leenhof (fase 14). Als hij hiermee klaar is, dan starten de rioleringswerken in de Bosstraat (fase 10).

 

28 jun 2022

Heraanleg Bosstraat zet zich voort, ook na bouwverlof

 

In de Vlietstraat en in de Bosstraat tot aan de Vliesstraat wordt op vandaag de toplaag asfalt aangelegd. Deze fases zijn dan grotendeels afgewerkt, op een paar kleine punten na.

 

In de Hoogstraat en in de Bosstraat tussen Hoog- en Gaverstraat worden de funderingen van de nieuwe rijweg aangelegd. De bedoeling is om op 30 juni de betonnen kantstroken en boordstenen aan te leggen, in ter plaatse gestort beton. Daarna volgt de onderlaag asfalt op 5 juli, behoudens onvoorziene omstandigheden. Vanaf de week van 11 juli tot begin augustus gaat de aannemer in bouwverlof.

 

Na het bouwverlof, begin augustus, wordt het betonnen verkeersplateau aangelegd op het kruispunt Bosstraat & Hoogstraat, samen met de wegversmalling aan de P&R aan de school. Er is aan deze plekken dan geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer tot 22 augustus.

 

Vanaf 22 augustus wordt het betonnen verkeersplateau aangelegd op het kruispunt Bosstraat & Vlietstraat. Vanaf die dag is er tijdelijk geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer op dit kruispunt.

 

Op 22 augustus starten ook de rioleringswerken in de Gaverstraat. We beginnen met het frezen van het asfalt en het plaatsen van de droogzuiging, daarna gaat de rioleringsaanleg van start.

12 mei 2022

Bosstraat en Vlietstraat: aanleg riolering bijna voltooid, tegen juli toplaag asfalt

 

In de Bosstraat tot de Vlietstraat worden de opritten en voetpaden opnieuw aangelegd. De bermen en uitwijkstroken in het landbouwgebied van de Vlietstraat zijn al opgestart.

 

In de Bosstraat tussen de Vlietstraat en de Hoogstraat verwachten we tegen 17 mei de riolering te hebben aangelegd. De huisaansluitingen zijn opgestart. Daarna starten de werken voor de heraanleg van de weg, eerst de onderfundering en dan de fundering, en rond 20 juni de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Op 24 juni leggen we dan de onderlaag asfalt in deze fase.

 

In de Hoogstraat en in de Bosstraat tussen de Hoogstraat en de Gaverstraat zijn de droogzuigingen opgestart, de riolering wordt hier aaneensluitend aangelegd. Rond 30 juni leggen we daar de goten en boordstenen aan en rond 5 juli de onderlaag asfalt.

 

Vanaf 11 tot 29 juli heeft aannemer BESIX verlof.

07 apr 2022

Slagbomen voor veiligheid aan de school, asfalt Vlietstraat wordt uitgesteld

 

In Heikant en de Bosstraat worden op maandag 11 april slagbomen geplaatst. Bij de start en het einde van elke schooldag worden deze slagbomen gesloten vanaf 19 april, met de bedoeling de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen.

 

Als gevolg van het slechte weer op 7 en 8 april wordt de asfaltering van de Vlietstraat uitgesteld. Bij regen kan je immers geen asfalt gieten, omdat het dan niet goed droogt en kan afbrokkelen. Er zal wel worden gewerkt aan de bermen en de uitwijkstroken na het paasverlof.

 

In de Bosstraat tussen de Vliet- en Hoogstraat starten de werken op 19 april. Daarvoor plaatst de aannemer een droogzuiging, die tijdelijk en lokaal het grondwater zal verlagen. Op die manier kunnen de rioleringsbuizen in een droge sleuf worden aangelegd.

 

Vanaf maandag 11 tot en met 18 april heeft de aannemer bouwverlof. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

21 feb 2022

Bosstraat onderbroken tot 6 maart, heraanleg rijweg einde maart

 

In de fase Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school wordt momenteel het tweede verkeersplateau aangebracht in ter plaatse gestort beton. Het eerste plateau is gelegd en is aan het drogen. Om beide plateaus voldoende tijd te geven om uit te harden is de Bosstraat afgesloten voor het verkeer tot en met 6 maart, ter hoogte van Bosstraat 171.

 

In de fase Bosstraat 152 tot aan de Vlietstraat worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Vanaf 7 maart worden de grachten aangelegd, wanneer dat is afgerond wordt de rijweg opnieuw aangelegd. We starten met de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton, tijdens welke werken de opritten en garages enkele weken onbereikbaar zullen zijn. Daarna volgt de fundering van de rijweg, met de bedoeling om in de week van 21 maart de onderlaag asfalt te leggen. Vervolgens wordt in de week van 28 maart het nieuwe fietspad aangelegd in beton.

 

Let wel, deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden omdat bij regenweer of vrieskou geen asfalt of beton kan worden gelegd. Hou er dus rekening mee dat deze planning nog kan opschuiven.

19 jan 2022

Heraanleg voetpad Bosstraat, binnenkort onderbreking voor aanleg verkeersplateau

 

In de Bosstraat, tussen Heikant en de school, wordt vanaf 19 tot 26 januari het voetpad aangelegd aan de overzijde van de school. Het veilige pad naar de school wordt rond 26 januari verlegd naar de onpare zijde, om ook aan de kant van de school de voetpaden en parkeerstroken te kunnen vernieuwen.

 

Vanaf 7 februari tot en met 20 februari is de Bosstraat onderbroken voor doorgaand verkeer ter hoogte van de schoolingang, huisnr. 177. Daar leggen we het eerste verkeersplateau aan. Vanaf 21 februari verschuift de onderbreking naar de tweede schoolingang, aan nr. 171, voor de aanleg van het tweede verkeersplateau.

 

In de Vlietstraat worden de aansluitingen op de riolering gemaakt. We verwachten begin februari te starten met de heraanleg van de rijweg, te starten met de betonnen kantstroken en daarna de onderlaag asfalt, vermoedelijk op 7 februari.

 

In de Bosstraat tussen nrs. 152 en 132 wordt momenteel de riolering nog aangelegd. We verwachten de aanleg van de riolering af te ronden tegen 7 februari.

16 dec 2021

In de eerste fase (Bosstraat vanaf Heikant tot aan de school) wordt voor de kerstvakantie de fundering van de rijweg aangelegd, worden de betonnen kantstroken en boordstenen gegoten en wordt de onderlaag asfalt geplaatst. Het voetpad aan de overzijde van de school is opgebroken en de fundering wordt aangelegd. Na de kerstvakantie wordt het voetpad aan de kant van de school opgebroken en worden voetpaden en parkeerstroken aangelegd.
In de tweede fase (Vlietstraat) is het pompstation geplaatst. Aansluitend wordt de vuilwaterriolering aangelegd, vanaf het kruispunt Bosstraat-Vlietstraat richting brug. Voor het kerstverlof zal de riolering deels aangelegd zijn. Tijdens het kerstverlof zal de straat enkel voor bewoners toegankelijk zijn, over een steenslagverharding. Vanaf 10 januari wordt de riolering verder aangelegd.

De huidige planning van nog uit te voeren werken:
- Fase 1:
* Di 14 & woe 15/12: aanleg onderlaag fundering
* Do 16 en vrij 17/12: aanbrengen glijbekisting
* Maandag 20/12: aanbrengen bovenlaag fundering
* Di 21 & woe 22/12: aanbrengen onderlaag asfalt
* Woe 22 & do 23/12: tijdelijke opritten voorzien + opkuis werf
- Fase 2 (Vlietstraat):
Rioleringsaanleg tot D48 en R18 incl. minder-hindersteenslag voor kerstverlof. Verdere aanleg riolering vanaf 10/1.

17 nov 2021

Start werken van Vlietstraat 6 tot 28

 

Op maandag 22 november begint de aannemer aan de rioleringswerken in de Vlietstraat, van de huisnummers 6 tot en met 28. Eerst plaatst hij de werfsignalisatie en daarna verwijdert hij de asfaltverharding.

 

Op dinsdag 23 november plaatsen we de bemaling ter hoogte van de kapel (Vlietstraat 6) en zo verder over het voetpad van huisnummer 10 tot en met huisnummer 28.

 

Vanaf vrijdag 26 november wordt ter hoogte van de kapel gestart met de bouwput voor het pompstation. De week nadien worden de inspectieputten en de rioolbuizen geleverd. Volgens de huidige planning wordt het pompstation op dinsdag 7 december in de bouwput geplaatst. Als dit is gebeurd, dan leggen we riolering aan in de richting van huisnummer 28.

 

Verminderde bereikbaarheid

 

Tijdens de werken is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer is alleen mogelijk buiten de werkuren, dus voor 6.30 uur of na 17.00 uur.

 

Te voet geraak je altijd aan je woning, met de wagen zal dit niet altijd kunnen. Bv. bij het breken van de betonverharding, de aanleg van de riolering, de huisaansluitingen, de afwerking rijweg, … Parkeer daarom je auto vanaf maandag 22 november 2021 voor 6.30 uur buiten de werkzone en laat daarbij voldoende ruimte voor het werfverkeer. Alvast bedankt hiervoor.

15 nov 2021

Nutswerken in deel Wezepoelstraat

 

Sinds maandag 8 november zijn de nutsbedrijven aan de slag in de Wezepoelstraat, tussen de Bosstraat en de Driesstraat. Ze werken ook op het kruispunt Wezepoelstraat - Driesstraat - Eekstraat. Dit kruispunt wordt vanaf maandag 22 november afgesloten voor alle verkeer.

15 nov 2021

Voorbereidende werken in Vlietstraat

 

Op maandag 22 november starten de voorbereidende werken in de Vlietstraat (fase 2). De aannemer plaatst de werfsignalisatie en de bemaling.

 

Op dinsdag 30 november gaan de rioleringswerken van start. De aannemer werkt vanaf het kruispunt Bosstraat - Vlietstraat naar de laatste woning in de Vlietstraat (richting Moortelstraat)

15 nov 2021

Overzicht werken Bosstraat tot de kerstvakantie

 

In de Bosstraat, vanaf Heikant tot aan de school (fase 1), leggen we momenteel de riolen aan. Daarna voert de aannemer de huisaansluitingen uit.

 

Zodra hij hiermee klaar is, begint hij met de heraanleg van de nieuwe rijbaan, de parkeerstroken en de voetpaden. Eerst komt het voetpad aan de overkant van de school aan de buurt.

 

Na de kerstvakantie breken we het voetpad aan de kant van de school op, om het nadien terug netjes aan te leggen.

29 okt 2021

Aanleg riolering start op 8 november

 

De aannemer is gestart met het inrichten van de werf en de voorbereidingen voor de rioleringsaanleg. In eerste instantie is de bemaling geplaatst, die het grondwater voldoende zal verlagen zodat de riolering in een droge sleuf kan worden gelegd. De bedoeling is om vanaf 8 november te starten met de eigenlijke rioleringswerken in de Bosstraat, vanaf Heikant.

 

In de Vlietstraat starten we eind november met de voorbereidende werken. We werken in twee helften, zodat een kant van de straat altijd een veilige doorgang blijft. De twee betonnen verkeersplateaus aan de school worden in twee delen uitgevoerd om de bereikbaarheid te vrijwaren: de eerste voor kerst, de tweede na nieuwjaar.

29 okt 2021

Infobrief Start der Werken

 

Voordat de werken van start gingen kregen de bewoners een uitgebreide infobrief over het project. Die brief kan je hieronder terugvinden.