Wat doen we?

23020 - Aansluiting Bosstraat - Wezepoel

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Een pompstation is een installatie die de nodige druk levert om afvalwater naar een hoger gelegen punt te vervoeren zodat het vuile water op het einde van de rit in een rioolwaterzuiveringsinstallatie verwerkt kan worden.

Informatiefiche

Project nr
23020
Aannemer
Ilka Van Geel

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Aanleg van nieuwe riolering in de Bosstraat tussen Heikant en Lichterik
  • Aansluiten van de nieuwe riolering op het grotere rioleringsnet
  • Bouwen van de twee pompstations

Werken ten laste van gemeente Zele

  • Aanleg van nieuwe riolering in de rest van de Bosstraat, de Wezepoelstraat en delen van de Gaver-, Hoog- en Vlietstraat
  • Heraanleg en verbetering van de wegenis