Nieuws

23038 - Verbindingsriolering Kiezel
15 mei 2020

Vanaf 18/5 start afwerking Tessenderloseweg en zijstraten

 

Vanaf maandag 18/5 start de aannemer met het aanbrengen van de toplagen asfalt van zowel het fietspad als de rijweg. De planning is als volgt:

 

 • Maandag 18/05: toplaag fietspad pare zijde vanaf stedelijke werkplaats tot kruising Steenbergen
 • Dinsdag 19/05:
  • toplaag fietspad onpare zijde vanaf stedelijke werkplaats tot kruising busbedrijf Coppens
  • toplaag rijweg zijstraten Steenbergen, Winkelomseheide en Hagelweg (tegenover Molsbosloop)
  • aanbrengen kleeflaag rijweg vanaf omstreeks 16.00u vertrekkende van Djepstraat tot kruispunt in Winkelom.
 • Woensdag 20/05: aanbrengen ganse toplaag vanaf Djepstraat t.e.m. het kruispunt Winkelom
 • Dinsdag 26/05 OF woensdag 27/05: toplaag fietspad vanaf kruispunt busbedrijf Coppens tem kruispunt Winkelom. 
 • Donderdag 28/05 en vrijdag 29/05: aanbrengen belijning rijweg over ganse werfzone grondgebied Geel

 

Bereikbaarheid

 

Tijdens deze werken is je oprit niet bereikbaar met de auto. Voor de belijning is de hinder beperkt. Indien je gebruik wil maken van je voertuig, gelieve deze tijdig te verplaatsen naar de dichtstbijzijnde zijstraat. Verwittig ook eventuele leveranciers.

 

We vragen uitdrukkelijk om dinsdagavond niet over de kleeflaag te rijden, gezien deze onherroepelijke schade kan veroorzaken aan zowel je voertuig, oprit en ook onze werken.

 

We verontschuldigen ons voor de tijdelijke hinder.

23 apr 2020

Plaatsing toplaag asfalt op de Kiezel (verlengde van Tessenderloseweg in Meerhout) op vrijdag 24 april

 

Op vrijdag 24 april wordt de toplaag van asfalt aangebracht op de Kiezel, maandag 27 april volgt de belijning als het niet regent. Op deze dagen zal Kiezel afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer.

 

-  Fietsers zullen wel van Geel naar Meerhout kunnen fietsen. Ze mogen de straat wel niet oversteken want de kleeflaag blijft pakken aan schoenen en banden.

 

-  Plaatselijk verkeer kan vanuit Geels grondgebied van Tessenderloseweg (het Geelse gedeelte krijgt nog geen toplaag) via het straatje van busbedrijf Coppens naar Winkelomseheide om zo de omleiding voor gemotoriseerd verkeer te volgen.

 

02 apr 2020

Werken kruispunt Tessenderloseweg met Winkelom (fase 4) starten op maandag 6 april

 

Het was even afwachten of de werken aan het kruispunt van Tessenderloseweg met Winkelom konden doorgaan zoals gepland maar dat is het geval. Op 6 april starten de werken en ze zullen ongeveer duren tot 20 mei. Er is een omleiding voorzien.

 

Vanaf maandag 6 april begint de aannemer met het heraanleggen van het kruispunt Winkelom-Tessenderloseweg. De aannemer neemt uiteraard de nodige voorzorgen om de verspreiding van het coronavirus onder werknemers tegen te gaan. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen is het nodig om het kruispunt af te sluiten voor alle verkeer. Woensdagavond 20 mei 2020 is de vooropgestelde datum van het einde van de werken.

 

Omleidingen

 

- De omleiding voor het gemotoriseerd verkeer loopt langs Koning Albertstraat, de brug over het Albertkanaal in Stelen en Amocolaan.

 

- Voor de fietsers loopt de omleiding langs Seppendijk, Wilders en Maneshoeven.

 

- De Lijn volgt een gewijzigde route voor lijnen 19/20/302. De haltes in Winkelomseheide worden allen bediend tot aan de Djepstraat. Daar slaan de bussen linksaf ter hoogte van Maneshoeven, waar een tijdelijke halte zal zijn, en volgen dan Scheplakens, Wildersedijk en Haneveld om vervolgens via de Koning-Albertstraat terug naar de ring te rijden. Ook in de omgekeerde richting wordt deze route gevolgd. De drie haltes op Winkelom namelijk Winkelom, Punt en Seppendijk worden tijdelijk afgeschaft. Mensen kunnen ook opstappen aan de halte op de Koning-Albertstraat ter hoogte van de Doornboomstraat.

 

Bekijk de omleidingen op de bijgevoegde kaart onderaan dit bericht.

 

Plaatselijk verkeer

 

Om sluipverkeer te ontmoedigen, is het binnengebied tussen Winkelomseheide – Koning Albertstraat – Albertkanaal, enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Onder plaatselijk verkeer vallen ook leveringen, en landbouwers die in deze zone grond bewerken of daar een boerderij hebben. De politie voert regelmatig controles uit op de naleving hiervan.

 

Communicatie

 

De buurtbewoners ontvingen ondertussen een infobrief via de stad. In de huidige omstandigheden kon het stadsbestuur niet eerder communiceren omdat ook het stadsbestuur en de aannemer telkens de nieuwe maatregelen van de regering moesten afwachten. Het was als stadsbestuur niet de bedoeling om dit kruispunt samen met het kruispunt Zonneke (Pas/Stelenseweg/Waterstraat) open te leggen, maar doordat het verkeer nu zoveel verminderd is omwille van de coronamaatregelen, vonden de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer dat het toch beter was om nu wel door te werken zodat de hinder beperkter is als de coronamaatregelen worden afgebouwd.

 

Bekijk de omleidingen op de bijgevoegde kaart:

 

12 feb 2020

Fundering en onderlaag asfalt ingepland

 

Vrijdag 14/2 start de aannemer met aanleg van de boordstenen van de rijweg vanaf de Djepstraat tot en met de stedelijke werkplaats.
Daarna legt de aannemer de onderfundering van het fietspad aan, eind februari worden de boordstenen in beton gegoten.

 

Begin maart wordt de fundering en onderlaag asfalt van het fietspad geplaatst.
Tijdens deze werken is de oprit niet toegankelijk voor een paar dagen, afhankelijk van de uithardingstijd.

 

Graag rekening houden dat er OVER de pas aangelegde boordstenen wordt gestapt, NIET OP de boordstenen.

Hieronder kan je de bewonersbrief vinden die de aannemer heeft verdeeld.

30 apr 2019

Welke werken zijn er de komende maanden op grondgebied Geel gepland?

 

 • Mei 2019: voorbereidende werken
  Vanaf 13 mei wordt de berm langs de Tessenderloseweg bouwrijp (vrij) gemaakt. Dit is nodig voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen zoals elektriciteit, gas en water en duurt tot eind mei 2019.
 • Juni 2019: start werken nutsbedrijven
  Vanaf juni starten de nutsbedrijven met de aanleg van de nieuwe leidingen langs de Tessenderloseweg. Deze werken zijn voorzien tot november 2019. In deze periode kan je met vragen terecht bij Synductis (078 05 35 00). Meer info over de planning van deze nutswerken vind je op de website van Synductis.
 • November 2019: start riolerings- en wegenwerken