Nieuws

23048 - Collector Steenstraat (Fase 1)
15 jun 2022

Werken vanaf kruispunt Steenstraat - Mellestraat starten op 20 juni

 

Op maandag 20 juni 2022 start aannemer Vuylsteke met de werken van derde fase (kruispunt Steenstraat-Mellestraat en het resterende deel van de Steenstraat). Daarbij wordt het kruispunt twee weken afgesloten voor de rioleringswerken.

 

Tijdens het bouwverlof wordt het kruispunt opengesteld als werfweg. Na het bouwverlof wordt dan verder gewerkt aan de riolering in deze fase (met andere woorden tot aan de tijdelijke parking in de Steenstraat). Aansluitend wordt ook de afwerking van de bovenbouw opgestart.

 

Werken Roeselaarsestraat na het bouwverlof

 

Na het bouwverlof start ook de vierde fase van de werken (Roeselaarsestraat). In plaats van de vierde fase op te starten na de derde fase, zullen deze fases parallel verlopen. De aannemer voorziet hiervoor extra ploegen. Gelijkaardig aan de andere fasen wordt ook hier eerst de riolering aangelegd en volgt aansluitend de afwerking van de bovenbouw.

 

Alle details? Lees de bewonersbrief of surf naar de projectwebsite.

 

23 mei 2022

Volgens de planning gaat de aannemer tussen 10 en 14 juni de fundering van de rijweg aanbrengen in de Steenstraat, vanaf het kruispunt met de Roeselaarsestraat tot Steenstraat 158. Op dinsdag 14 of woensdag 15 juni wordt hier de onderlaag asfalt gelegd.

 

Op donderdag 23 of vrijdag 24 juni voorzien we de aanleg van de toplaag asfalt tussen het kruispunt Steenstraat - R8 en de Vlasrootstraat. Dit is meteen het einde van fase 1.

 

Nadat in de Mellestraat alle woningen zijn aangesloten op de nieuwe riolen beginnen we met de opbouw van de wegenis. Het is nu nog niet duidelijk hoever we hiermee geraken voor het bouwverlof.

 

Opgelet: deze werken zijn weergevoelig. Bij slecht weer kan de planning wijzigen.

23 mei 2022

Deze week plaatst de aannemer het pompstation in de Mellestraat. Zodra dit is gebeurd, legt hij de riolering in de richting van Sint-Katharina. Vanaf 30 mei wordt de persleiding aangelegd. Aansluitend hierop worden de woningen aangesloten op de nieuwe leiding.

 

In de Steenstraat leggen we voor de rijweg nog op enkele plaatsen fundering aan. Deze ontbreekt op de stukken waar nog geen onderlaag asfalt ligt. De voetpaden in de Steenstraat werden al aangelegd.

04 apr 2022

Overzicht werken Steenstraat en Mellestraat tot na de Paasvakantie

 

De werken verlopen nog altijd volgens plan. We blikken vooruit op de komende weken.

 

Nu donderdag, 7 april, leggen we in de Steenstraat het verkeersplateau aan ter hoogte van de Vlasrootstraat (fase 1). Het plateau wordt uitgevoerd in uitgewassen beton dat 4 weken moet uitharden. Woon je in de Vlasrootstraat? Dan rijd je tot gedurende deze periode om langs de wijk Achterland en Kapaarde.

 

Momenteel voert de aannemer voorbereidende werken uit. Zo plaatst hij bv. de prefabelementen voor het betonnen verkeersplateau. Tussen de Roeselaarsestraat en de Vlasrootstraat legt hij nog klinkers en fundering aan. Deze werken zijn alleen mogelijk bij goed weer. Bij hevige regenval wordt de planning aangepast.

 

In de Steenstraat moeten we van de R8 tot en met de Vlasrootstraat (fase 1) de toplaag asfalt nog aanbrengen. Zodra de planning hiervan gekend is, informeren we je daar verder over.

 

In de Mellestraat werken we de regenwaterafvoer af naar de Toortelbeek. Respecteer de werfsignalisatie. Fietser? Stap af en zet je weg langs de werfzone te voet verder. Voor jouw veiligheid: volg de veiligheidsrichtlijnen.

 

Paasvakantie

 

Van maandag 11 tot en met maandag 18 april heeft de aannemer bouwverlof. Na het verlof bereidt de aannemer de plaatsing voor van het pompstation aan de Toortelbeek. Daarna begint de aanleg van de riolen in de Mellestraat.

30 nov 2021

Werken Mellestraat en Sint-Katharinastraat uitgesteld

 

Door onvoorziene omstandigheden wordt de aanvang van de tweede fase uitgesteld naar maandag 10 januari 2022. Tijdens de tweede fase vernieuwen we de Mellestraat tussen Steenstraat en Mellestraat 266 en de Sint-Katharinastraat tussen de rotonde 'Grysperre' en de Grysperrestraat. In de tussentijd wordt de eerste fase uitgebreid zodat de aannemer kan blijven doorwerken, tot aan de tijdelijke parking in de Steenstraat.

 

Dat betekent dat het rondpunt 'Grysperre' openblijft tijdens de kerstvakantie. De werken in de tweede fase zullen 5 maanden duren vanaf 10 januari.

 

De stad Kortrijk verspreidde een folder voor de bewoners met meer informatie. Die folder kan je hieronder terugvinden.

25 aug 2021

Werken starten op maandag 30 augustus

 

Op maandag 30 augustus 2021 start aannemer Ivan Vuylsteke uit Meulebeke, in opdracht van de stad Kortrijk en Aquafin, met de eerste fase van de heraanleg van de Steenstraat (tussen de R8 en Mellestraat), Roeselaarsestraat, Mellestraat (tussen Steenstraat en Mellestraat 266) en Sint-Katharinastraat (tussen rotonde Grysperre en Grysperrestraat).

 

Tijdens de eerste fase wordt de Steenstraat volledig heraangelegd vanaf de R8 tot en met het kruispunt met de Vlasrootstraat. Deze fase duurt 5 maanden.