Wat doen we?

23085 - Renovatie OS-leiding & heraanleg coll.tss Statieplein&Dender

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
23085

Kostprijs

Aquafin:
€1.314.038,00
Stad Aalst:
€4.181.889,00
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Aalst:
€1.151.691,00
Total:
€6.647.618,00