Nieuws

23103 - Collector Schapenstraat
18 jun 2020

Planning heraanleg fietspaden en wegenis

 

Het einde van de werken komt stilaan in zicht. De aannemer zal zich concentreren op de heraanleg van de fietspaden en de wegenis. Bij die werken zal heel wat hinder komen kijken omdat de opritten en garages tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn. Een gedetailleerde planning (onder voorbehoud van weersomstandigheden) kan je hieronder terugvinden in de bewonersbrief.

21 apr 2020

Schapenstraat tussen Brusselstraat en Palokenstraat: toplaag asfalt op vrijdag

 

De aannemer zal op donderdag het wegdek grondig reinigen om het klaar te maken voor de aanleg van de toplaag. Vanaf donderdagochtend 06:30 tot en met vrijdagavond 20:00 zijn de opritten en garages tijdelijk niet bereikbaar. Vrijdagochtend wordt de kleeflaag aangelegd om de hechting tussen de twee lagen asfalt te maken: de bewoners worden stellig gevraagd hier niet op te stappen of over te rijden, gezien je dan de kleeflaag zou kunnen beschadigen en het product niet te verwijderen is van schoenen, kleren, banden, ... Doorheen de dag wordt dan de asfaltlaag aangelegd, die normaal vrijdagavond 20:00 overrijdbaar is.

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

21 apr 2020

Schapenstraat tussen Palokestraat en Processiestraat: asfaltering eind deze week

 

De aannemer is gestart met het wegnemen van de minder-hindersteenslag en de aanleg van de laatste funderingslaag. De opritten en garages zijn tijdelijk onbereikbaar, tot en met vrijdagavond. De bedoeling is om ten laatste vrijdag de onderlaag asfalt te leggen, zodat tegen +/- 20:00 die dag de straat terug overrijdbaar is. 

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

09 apr 2020

Volgende week verlof aannemer, daarna asfalt

 

Fase 2.1: Schapenstraat tussen Palokenstraat en Processiestraat

De aannemer gaat vanaf 13 april een week in verlof. Vanaf vandaag worden daarom de woningen bereikbaar gemaakt met steenslag, om de nieuwe boordstenen te overbruggen. Na het verlof van de aannemer, op 23 en 24 april, zullen er asfaltwerken plaatsvinden: hou er rekening mee dat de straat dan tijdens de werkuren niet met de wagen bereikbaar is en mogelijks even wordt afgesloten, ook na de werkuren. Nadat de asfalt gelegd is zullen de woningen wel veel beter bereikbaar zijn.

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen COVID-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf. Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

30 mrt 2020

Fase 3: opbraak wegdek vanaf 20 april

 

Fase 3 bestaat uit het gedeelte van de Schapenstraat tussen N8 en de Oude Brusselsestraat, een stuk van de Korte Schapenstraat en de Molenweg. De aannemer is begonnen met de opbraak van fietspaden, borduren en bermen in de minst bebouwde gedeeltes. Ook de zones voor de huizen worden onder handen genomen.

 

Na de paasvakantie wordt de riolering aangelegd in de Schapenstraat vanaf de N8 en de Oude Brusselsestraat. Op 20 april wordt het wegdek opgebroken en kan de rioleringsaanleg beginnen. Tijdens de werken zijn de woningen niet bereikbaar met de wagen terwijl er voor de deur en oprit riolering wordt aangelegd. Na de werkuren en nadat de riolering voor de deur is aangelegd wordt de bereikbaarheid zo goed mogelijk gehouden. Te voet zal de woning altijd bereikbaar zijn. 

11 mrt 2020

Werken in de Lostraat

 

De rioleringsaanleg in de Lostraat gaat van start. We werken eerst bergop, richting de Processiestraat en vanaf 23 maart doen we het gedeelte richting de Baasbergstraat. De rioleringswerken worden uitgevoerd in een 'trein' die ongeveer 40 meter per dag opschuift. Hou er rekening mee dat de wagens voor 06:30 buiten de werkzone worden gezet en hou de vooruitgang van de werken goed in de gaten: als de rioleringsaanleg doorgaat voor jou deur is de woning tijdelijk niet bereikbaar met de wagen.

 

Ook de huisaansluitingen in de Schapenstraat worden aangelegd, eerst tussen de Palokenstraat en de Processiestraat. Rond 23 maart starten we met de aansluitingen tussen de Lostraat en de Processiestraat. 

 

Vuilnisophaling

 

De vuilniswagens van Intradura kunnen de woningen in de werfzone niet bereiken. Daarom is afgesproken een verzamelpunt in te richten ter hoogte van de Palokenstraat, Processiestraat en Baasbergstraat. Dit ophaalpunt wordt gesignaleerd met een bord 'huisvuilophaling' en met nadarhekken. Hier kan je terecht met alle vuilniszakken, papier en karton voor de ophaling.

29 jan 2020

Midden februari asfalt tussen Brusselstraat en Palokenstraat

 

De aannemer start met de aanleg van de voetpaden in deze eerste fase. Ook de fundering van het nieuwe wegdek wordt aangelegd zodat we midden februari, normaal de 17de, de onderlaag asfalt kunnen aanleggen. De toplaag zal waarschijnlijk tegen de Paasvakantie worden gelegd.

 

Ook tussen de Palokenstraat en de Baasbergstraat worden de werken opgestart. Er wordt eerst gewerkt aan het pompstation ter hoogte van de Lostraat, dat normaal 5 februari wordt geplaatst. De omleiding voor de rioleringswerken zal vermoedelijk worden opgestart begin maart, een exacte datum volgt nog.

05 dec 2019

Komende weken aansluitingen, start heraanleg straat

 

In de Schapenstraat tussen de Brusselstraat en de Palokenstraat maakt de aannemer deze week de resterende huisaansluitingen. Vrijdag 6 december wordt gestart met de aansluitingen voor de straatkolken en de onderfundering van de rijweg. Die onderfundering zal voor het kerstverlof klaar zijn zodat de toegankelijkheid verzekerd wordt.

 

Begin januari gaan we dan verder met de heraanleg van de weg, door eerst de straatkolken te plaatsen en nadien de boordstenen en goten. De fundering wordt in januari afgewerkt waarna op het einde van die maand de onderlaag asfalt kunnen leggen. Door de sluiting van de asfaltcentrales in het voorjaar zal de toplaag pas begin maart worden aangelegd, waarna de weg in deze fase wordt afgewerkt. In de tussentijd wordt gewerkt aan het pompstation ter hoogte van de Lostraat. Nadat deze fase is afgewerkt starten we met fase 2, tussen de Palokenstraat en de Baasbergstraat.

14 nov 2019

Laatste deel riolering in eerste fase

 

De aannemer is in de Schapenstraat gestart met de rioleringswerken vanaf de Doelestraat, richting de Palokestraat. De volgende stap is de aanleg van de pompstations in de Schapenstraat. De rioleringswerken in deze fase zullen normaal afgerond zijn in december. Tussen januari en maart wordt dan de wegenis heraangelegd, in de kerstperiode wordt de rijweg tijdelijk toegankelijk gemaakt met steenslag.

10 okt 2019

Aanvang rioleringswerken

 

De aannemer is vandaag gestart met de riolering te plaatsen in Fase 1, in de Schapenstraat tussen de Brusselsestraat en de Palokenstraat. We verwachten dat de rioleringswerken in dit gedeelte zullen duren tot het einde van dit jaar, de heraanleg van de wegenis is voor het voorjaar 2020.

06 sep 2019

Op 5 augustus werd een infoavond georganiseerd voor de omwonenden. De presentatie kan je hieronder terugvinden.