Wat doen we?

23103 - Collector Schapenstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
23103

Kostprijs

Aquafin NV:
€987.798,00
Gemeente Lennik:
€2.360.158,00
Provincie en Vlaamse overheid:
€3.633.895,00
Total:
€6.981.851,00