Nieuws

23105 - Renovatie collector Lutlommel, Leuken (Lommel)
02 dec 2021

Bewonersbrief december - Fase 4

 

De bewoners kregen van de aannemer een infobrief over de komende werken in het algemeen en de aanleg van de tijdelijke afvoerleidingen in het bijzonder. Dit brief kan je hieronder terugvinden.

29 nov 2021

Werken gestart tussen Buntstraat en Luikersteenweg

 

Als gevolg van de intense neerslag in de zomermaanden hebben de werken in Leuken vertraging opgelopen. De aannemer doet er alles aan om deze vertraging zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment kunnen we starten met de laatste fase van de werken: de renovatie en rioleringsaanleg in Leuken tussen de Buntstraat en de Luikersteenweg.

 

In eerste instantie wordt de bestaande riolering gerenoveerd, door ze te voorzien van een nieuwe binnenbekleding. Om deze werken uit te voeren wordt er niet gegraven. Nadien moet er wel een nieuwe leiding worden aangelegd, waarvoor graafwerken nodig zullen zijn. Wanneer al deze werken zijn voltooid wordt het wegdek vernieuwd, waarbij ook de kruising met Schamprood zal worden aangepast om de veiligheid te verhogen. Als alles goed gaat zijn deze werken voltooid begin maart 2022.

 

Tijdens de werken wordt de afvoer van de woningen omgeleid via een tijdelijke pompleiding, die aan de oneven kant van de straat komt te liggen. De woningen aan die zijde worden zoveel als mogelijk toegankelijk gemaakt met trappen en brugjes, met specifieke voorzieningen voor minder mobiele personen. De werkzone zal niet toegankelijk zijn met de wagen en fietsers worden gevraagd om af te stappen wanneer ze de werkzone passeren. Te voet blijft de doorgang altijd mogelijk. Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding via de Luikersteenweg en de Norbert Neeckxlaan.

 

We zijn ons ervan bewust dat deze werken heel wat hinder met zich meebrengen en doen er alles aan om deze te beperken. Heb je een praktische vraag, bijvoorbeeld over de toegang tot je woning of de afwerking van je oprit, of plan je een verhuis of levering, dan kan je steeds contact opnemen met projectleider Pierre Van Stratum van aannemer Kumpen - Willemen Infra. Dat kan per telefoon op 0498 91 23 83 of via mail op pierre.vanstratum@willemeninfra.be.

29 sep 2021

Waarheen met praktische vragen?

 

Heb je een praktische vraag over bv. de toegang tot je woning of de afwerking van de oprit? Verhuis of levering gepland, …?

 

Op maandag 4 oktober kun je vanaf 10.30 uur terecht aan de werfkeet in de Plataanstraat. Maak op voorhand een afspraak:

29 sep 2021

Voorbereidingen voor werken Leuken gestart

 

Terwijl de werken in Lutlommel, van Schoolstraat tot Schamprood (oost), stilaan ten einde lopen, starten we de voorbereidingen voor de werken in Leuken, van Schamprood (oost) tot Buntstraat. Hiervoor worden tijdelijke pompleidingen geplaatst.

 

We starten met een grondige renovatie van de rioleringen. Hiervoor worden voornamelijk ondergrondse renovatietechnieken toegepast. Na de riolering wordt het wegdek vernieuwd. Bij het ontwerp werd ook naar de veiligheid gekeken. Zo zal de kruising met Schamprood worden aangepast.

 

Meer weten? Lees de infobrief.

 

21 mei 2021

Dinsdag 25 mei start fase 2

 

Dinsdag 25 mei start fase 2 van de werken.
Deze fase loopt vanaf de kruising Schoolstraat tot aan de kruising Schamprood(oost).
Het verloop is weersafhankelijk, meer info kan je in de infobrief hieronder vinden.

De aannemer zal deze nog in de bus steken.

21 apr 2021

Werken in fase 1 verlengd, hinder kruispunt Lutlommel-Schoolstraat

 

Vanaf 26 april wordt er gewerkt aan het verhoogde kruispunt Lutlommel-Schoolstraat, zijde Lommel. Er zal vanaf dan geen doorgang zijn voor gemotoriseerd verkeer op dit kruispunt.

 

Er zijn bijkomende werken goedgekeurd in Lutlommel, gedeelte Schamprood tot Schoolstraat. Er wordt een bijkomende renovatie uitgevoerd aan een bestaande riolering en er worden renovaties uitgevoerd aan de asfaltverharding. Om die reden zullen de werken in deze fase duren tot maandag 24 mei, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.