Nieuws

23263 - Sanering Slijperstraat fase 1, afkoppelen langsgrachten
09 feb 2022

Wachten op heropening asfaltcentrales

 

De Slijperstraat is bijna helemaal klaar. We moeten alleen nog de toplaag van het asfalt aanleggen. Hiervoor wachten we op de heropening van de asfaltcentrales en op goed weer. Om de toplaag asfalt te leggen, mag het niet regenen en moet het 's ochtends minstens 5 graden zijn.

 

Zodra we de juiste datum voor de asfalteringswerken kennen, laten we dit weten.

24 dec 2021

Toegankelijkheid tijdens kerstverlof

 

De gemeente verspreidde een brief onder de bewoners met meer informatie over de afwerking van de voetpaden en rijweg. Dit brief kan je hieronder terugvinden.

17 nov 2021

Werken midden december klaar

 

Ook de laatste werfzone in de Slijperstraat, van huisnummer 37 tot het einde van de bebouwing, raakt stilaan afgewerkt. De voetpaden werden ondertussen aangelegd. Momenteel brengt de aannemer de fundering van de weg aan.

 

In de loop van volgende week kan dan de onderlaag asfalt worden gelegd. Verder worden de wadi's afgewerkt en de groenzones aangelegd. Daarna kuist de aannemer de werf op. De overtollige materialen worden dan afgevoerd en de verkeerssignalisatie wordt op zijn plaats gezet. We verwachten dat de werken midden december helemaal klaar zijn.

 

Opgelet: een deel van deze werken is weergevoelig. Bv. bij felle regen of vrieskou kan er geen asfalt worden aangebracht.

 

De werken lopen dus stilaan op hun einde. We danken je voor het begrip en het geduld dat je de voorbije maanden hebt getoond.

06 okt 2021

Aanwerken opritten

 

Volgende week gaat de aannemer in het laatste stuk van de Slijperstraat verder met de plaatsing van de infiltratiekanalen, de kantstroken en de borduren. Ook de opritten worden dan aangewerkt.

06 okt 2021

Opbouw wegenis in laatste stuk Slijperstraat

 

Nu donderdag, 7 oktober, worden de platte boordstenen in beton gegoten. De aannemer start met de zogenaamde slipvorm ter hoogte van Slijperstraat 68 en werkt tot het einde van de bebouwing.

 

Op vrijdag 8 oktober wordt vanaf Zevekote tot huisnummer 68 asfalt gegoten.

 

Terwijl de aannemer bezig is, kun je niet door met de auto. Moet je overdag weg? Parkeer je wagen dan voor 6.30 uur buiten de werkzones.

28 sep 2021

Deel Basijnsmolenstraat afgesloten op 4 oktober

 

Op maandag 4 oktober 2021 worden de wegmarkeringen aangebracht in de Basijnsmolenstraat en op het kruispunt Spanjestraat – Basijnsmolenstraat (zie de foto). Deze werken omvatten het aanbrengen van fietssuggestiestroken en een middengeleider. De werken zullen slechts één dag duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Verkeersmaatregelen

 

Om de wegmarkeringen te kunnen aanbrengen, worden volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • Het kruispunt Spanjestraat – Guido Gezellestraat – Slijperstraat – Basijnsmolenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer.
 • De Basijnsmolenstraat wordt afgesloten vanaf de Lepelstraat tot aan de Spanjestraat.
 • Het eenrichtingsverkeer in de Guido Gezellestraat, tussen de Polenstraat en Basijnsmolenstraat, wordt opgegeven.

 

Omleiding

 

We voorzien een omleiding voor doorgaand verkeer. Verkeer komende uit Roeselare wordt via de Westrozebekestraat, Provinciebaan (N 313), Ommegang Oost, Passendalesteenweg (N 303), Grote Roeselarestraat (Passendale), Spanjestraat omgelegd. In de omgekeerde richting wordt het verkeer vanuit de richting Spanjestraat richting Westrozebeke omgeleid.

 

Huisvuilophaling

 

Woon je in de werfzone? Breng je huisvuil die dag naar de huisvuilophaalpunten. Deze zijn voorzien op het einde en aan het begin van de werfzone en aangeduid met een bord. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de gemeentelijke dienstverlening: Evelyne Crabbe, 051 70 82 01 of ruimte@staden.be.

 

teaser
06 sep 2021

Aannemer is bezig in laatste stuk Slijperstraat

 

Momenteel is de aannemer met de huisaansluitingen opgeschoten tot de Slijperstraat 70. De riolering ligt ongeveer tot huisnummer 63. In de week van 6 september werkt de aannemer verder tot het einde van het traject van de werken. Daarna zullen de nutsbedrijven hun kabels nog verplaatsen.

30 aug 2021

Aanleg riolering tot einde bebouwde kom

 

De aannemer legt volop de riolering in het laatste stuk van de Slijperstraat. Hij gaat hier volgende week mee verder tot het einde van de bebouwde kom. Ondertussen wordt de fundering van de parkeerstrook geplaatst vanaf huisnummer 54. Daarna bouwt de aannemer de wegenis terug op.

 

teaser
21 jun 2021

Regeling huisvuilophaling

 

Woon je in de werfzone? Breng dan het huisvuil op de normale ophaaldagen naar de huisvuilophaalpunten. Je vindt deze op het einde en aan het begin van de werfzone, de ophaalpunten zijn aangeduid met een bord.

21 jun 2021

Planning voor de komende werken

 

Hoe ziet de planning er voor de volgende weken uit, per fase.

 

Fase 3b/4: Slijperstraat tussen Valkstraat tot en met de Slijperstraat 29

In de week van 28 juni wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Daarna wordt de rijweg opengesteld voor plaatselijk verkeer. Vóór het bouwverlof zullen de klinkerverhardingen van de voetpaden afgewerkt zijn.

 

Fase 4: Slijperstraat vanaf Slijperstraat 29 tot en met huisnummer 49

Voor het bouwverlof worden infiltratiekanalen, borduren, straatkolken en goten geplaatst. Na het bouwverlof worden deze werken verdergezet. Vervolgens legt de aannemer de funderingen van de voetpaden en de weg aan.

 

Fase 5: Slijperstraat vanaf huisnummer 49 tot einde bebouwing

In de week van 16 augustus starten we met de aanleg van de hoofdriolering tussen huisnummer 49 en het einde van de bebouwing.

 

Het einde van alle werken is voorzien rond 1 november 2021. Deze planning is zoals steeds richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

 

teaser
21 jun 2021

Bouwverlof

 

Vanaf 19 juli tot en met 15 augustus 2021 is het voor de aannemer bouwverlof. Hij zorgt ervoor dat de opritten van alle woningen tijdens de hele duur van het bouwverlof toegankelijk zijn met de wagen.

03 jun 2021

Bouwverlof vanaf 19 juli

 

Van 19 juli tot 15 augustus heeft de aannemer bouwverlof. Hij zorgt ervoor dat alle woningen tijdens de verlofperiode bereikbaar zijn. Na het bouwverlof leggen we verder riolering aan vanaf huisnummer 68.

03 jun 2021

Overzicht werken Slijperstraat

 

Tot volgende week vrijdag 11 juni voert de aannemer de huisaansluitingen uit in de Slijperstraat, voorbij de Vlasbloemstraat tot huisnummer 68. Daarna begint hij de boordstenen te plaatsen.

 

Tussen de Vlasbloemstraat en de Valkstraat worden ook de boordstenen geplaatst. Daarna brengen we de funderingslagen aan.

 

In de week van 21 juni leggen we in dit deel van de Slijperstraat de onderlaag asfalt. Hou er rekening mee dat er dan geen verkeer mogelijk is. Omdat asfalteringswerken weersgevoelig zijn, kunnen we de juiste datum nu nog niet meedelen.

 

Zodra het asfalt ligt, start de afwerking van de voetpaden en worden de klinkers gelegd.

 

teaser
29 apr 2021

Groot deel Slijperstraat bijna afgewerkt

 

De komende dagen werkt de aannemer het deel van de Slijperstraat aan de school verder af. Ook het kruispunt met de Valkstraat nadert zijn voltooiing.

 

Vanaf maandag 3 mei leggen we riolering aan in de Slijperstraat vanaf de Vlasbloemstraat tot Slijperstraat 37. Dit is fase 4. Het andere deel van de Slijperstraat wordt die week verder afgewerkt. De opritten worden er aangewerkt, de plantvakken gevuld, …

 

In de week van 10 mei gaat de Slijperstraat voor de school terug open voor verkeer. De aannemer legt dan riolering in de richting van huisnummer 37.

22 apr 2021

Overzicht van de werken tot 3 mei

 

Momenteel worden de klinkers gelegd aan de school in de Slijperstraat, zowel op straat als in het voetpad. Tegen eind volgende week worden de klinkers ingewassen.

 

Op vrijdag 23 april legt de aannemer minderhindersteenslag op het kruispunt Vlasbloemstraat zodat je terug over het kruispunt kunt rijden.

 

Op maandag 3 mei wordt de Slijperstraat, van de Vlasstraat tot de Bassijnsmolenstraat, opengesteld voor verkeer. In het deel Vlasstraat - Vlasbloemstraat werkt de aannemer de huisaansluitingen verder af.

 

Nog op 3 mei starten we met de aanleg van de riolering vanaf de Vlasbloemstraat en plaatsen we de U-goten in het deel Vlasstraat - Vlasbloemstraat.

 

16 apr 2021

Aannemer legt klinkers ter hoogte van de school

 

Momenteel legt de aannemer riolen aan het kruispunt met de Vlasbloemstraat. In de Slijperstraat worden ter hoogte van de school de klinkers gelegd.

 

De aannemer plaatst tot en met maandag 19 april de riolen en de putten ter hoogte van de Vlasbloemstraat. Op dinsdag 20 april stopt hij daar even mee om het stuk van de Slijperstraat aan de school verder af te werken en de huisaansluitingen te voltooien tussen de Valkstraat en de Vlasbloemstraat. Daarna wordt dit traject afgewerkt.

 

Het kruispunt Vlasbloemstraat gaat vanaf midden volgende week terug open. Er ligt steenslag, beperk dus je snelheid.

 

De huisaansluitingen tussen Valkstraat en Vlasbloemstraat zouden eind volgende week klaar moeten zijn.

 

De aanleg klinkerverharding ter hoogte van de school, zowel de rijweg als de voetpaden, duurt nog tot en met de eerste week van mei.

 

teaser
07 apr 2021

Overzicht werken Slijperstraat na paasvakantie

 

Hieronder vind je de inhoud van de jongste bewonersbrief.

 

Tijdens de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april is er bouwverlof voor de aannemer. Vanaf 12 april worden de werken terug aangevat.

 

Fase 3a: Slijpersraat, tussen Spanjestraat en Valkstraat

 

Verder afwerken van de klinkerverharding van voetpaden en rijweg. Deze fase zal in de 2de helft van mei afgerond zijn.

 

Fase 3b: kruispunt Valkstraat

 

Dit kruispunt blijft momenteel toegankelijk voor plaatselijk verkeer over een steenslagverharding. Het kruispunt zal worden afgewerkt samen met de fase tot en met de Vlasbloemstraat. De doorgang tot de Pauwstraat blijft opengesteld voor plaatselijk verkeer.

 

Fase 4: Slijperstraat tussen de Valkstraat tot en met de Vlasbloemstraat

 

Momenteel wordt in dit gedeelte de hoofdriolering aangelegd, dit tot de 2de helft van april. Het kruispunt Slijperstraat - Vlasbloemstraat zal tussen 12 en 16 april worden afgesloten. In deze week wordt de riolering van de Vlasbloemstraat aangesloten op de hoofdriolering van de Slijperstraat. Hierna zal het kruispunt weer opengesteld worden voor plaatselijk verkeer over een steenslagverharding.

 

Vervolgens zullen worden uitgevoerd:

 • Overkoppeling van de rioolaansluitingen op de hoofdriolering.
 • Aanleg van greppels en wateronvangers.
 • Aansluitend inbrengen van funderingen voetpaden en rijweg.
 • Asfalteringwerken en aanleg van voetpaden en groenvakken.

Deze fase is voorzien afgewerkt te zijn eind juni. Deze planning is zoals steeds richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

 

Huisvuilophaling

 

Aan de bewoners die zich in de werfzone bevinden, wordt gevraagd het huisvuil op de normale ophaaldagen naar de huisvuilophaalpunten te brengen. Deze zijn voorzien op het einde en aan het begin van de werfzone en aangeduid met een bord.

 

Verkeersmaatregelen

 

Per fase passen we de verkeersmaatregelen aan. Een laatste stand van zaken vind je op www.staden.be/slijperstraat of bij de sector Wonen & Omgeving via 051 70 82 01 of op ruimte@staden.be

19 mrt 2021

Aanvang rioleringswerken Slijperstraat vanaf Valkstraat

 

Vooraan in de Valkstraat legt de aannemer riolering vanaf de Slijperstraat. Op vrijdag 19 maart werd in de Valkstraat een grote prefab betonconstructie geplaatst. Dit is de overstortconstructie.

 

Op dinsdag 23 maart begint de aannemer de riolering aan te leggen in de Slijperstraat, vanaf de Valkstraat.

 

Vanaf maandag 29 maart wordt gestart met de afwerking van de klinkers in de voetgangerszone aan de school. We verwachten dat het stuk aan de school midden mei zal zijn afgewerkt.

 

12 mrt 2021

Aanleg asfalt Basijnsmolenstraat op 15 maart

 

Op maandag 15 maart legt de aannemer asfalt in de Basijnsmolenstraat. Zorg dat je wagen voor 7 uur 's ochtends buiten de werkzone staat geparkeerd. Opgelet: bij slecht weer kan er geen asfalt worden geplaatst.

 

Vanaf maandag 15 maart staan nog enkele andere werken gepland. In de Valkstraat begint de aannemer met de aanleg van de riolering. In de Slijperstraat worden de bestaande rioolbuizen opgegoten. Verder worden de metalen profielen geplaatst die de parkeerzone en de groene zone afbakenen. En in de Basijnsmolenstraat wordt de signalisatie geplaatst.

 

teaser
04 mrt 2021

Start aanleg fundering Slijperstraat

 

Op vrijdag 5 maart starten we met de aanleg van de fundering in de Slijperstraat. Tegenover de school worden de weggoten geplaatst. Vanaf maandag 8 maart wordt de fundering van het voetpad aan de pare kant gelegd. Op woensdag 10 maart starten de rioleringswerken op het kruispunt met de Valkstraat.

 

In de week van 8 maart voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt ter hoogte van het kruispunt Cockstraat - Basijnsmolenstraat. De aanleg van de toplaag asfalt is momenteel voorzien op maandag 15 maart.

 

teaser
01 mrt 2021

Overzicht van de geplande werken

 

In deze bewonersbrief lees je het overzicht van de geplande werken in de Basijnsmolenstraat en de Slijperstraat voor de komende weken.

 

Bekijk ook het overzicht van de verkeersmaatregelen.

 

18 feb 2021

Aanleg voetpad en opbouw wegenis 

 

In de week van 22 februari wordt het voetpad aan de kant school en Kerkstede aangelegd in mager beton zodat de toegankelijkheid verzekerd blijft. Tussen de Valkstraat en de 2 toegangspoorten van de school wordt de rijweg opgebouwd.

 

Ter hoogte van Basijnsmolenstraat 9 en 11 worden de U-afvoeren geplaatst en aangesloten op de riolering. Op de parking tegenover de woning van de dokter komt een parkeerverbod om de doorgang van het verkeer in de Basijnsmolenstraat mogelijk te maken.

 

In de week van 1 maart wordt ter hoogte van het kruispunt Lepelstraat - Basijnsmolenstraat de bovenste asfaltlaag verwijderd. In de Valkstraat en een deel van de Slijperstraat (tot nr. 18) worden filters geplaatst. Daarna worden de goten hersteld, de fundering uitgebroken en hersteld.

 

In de week van 8 maart plaatsen we in de Valkstraat het overstort. Daarna wordt riolering aangelegd in de Valkstraat, die zorgt voor een verbinding van het overstort met de riolering in de Slijperstraat.

 

teaser
25 jan 2021

Riolering ligt tot Valkstraat

 

In de Slijperstraat (schoolomgeving) liggen de riolen tot aan het kruispunt met de Valkstraat. De aannemer legt een tijdelijke verbinding aan zodat de bestaande riool gravitair (van hoog naar laag) kan aflopen.

 

Ondertussen werd begonnen met de huisaansluitingen. Dit zal ongeveer 2 weken duren. Daarna plaatst de aannemer de kantstroken en legt hij het voetpad aan.

 

25 jan 2021

Toplaag Basijnsmolenstraat hangt af van het weer

 

Voor de aanleg van de toplaag asfalt in de Basijnsmolenstraat (van Pastorieweg) tot Spanjestraat is het wachten op de heropening van de asfaltcentrales. Deze zijn gesloten in januari en gaan pas terug open als er gedurende een langere periode temperaturen worden voorspeld van meer dan 5°C.

 

25 jan 2021

Plaatselijke herstellingswerken Basijnsmolenstraat

 

In de Basijnsmolenstraat zijn plaatselijk enkele herstellingen nodig van de fundering en de toplaag asfalt. Ook zijn er bijkomende werken nodig aan de huisaansluitingen van de huisnummers 9 en 11. Deze werken starten begin februari. Eerst plaatst de aannemer de bemaling om het grondwater te verlagen.

 

18 dec 2020

Rijplaten voor plaatselijk verkeer Valkstraat

 

In de Slijperstraat (ter hoogte van de school) legt de aannemer voor het bouwverlof de riolering tot ongeveer huisnummer 8.

 

Op maandag 4 januari 2021 worden rijplaten gelegd in de groenzone Valkstraat. De rijplaten komen naast het pad in betonstraatsteen en wordt afgesloten met hekken. Vanaf dinsdag 5 januari kan plaatselijk verkeer enkel beurtelings passeren.

 

18 dec 2020

Toplaag asfalt Basijnsmolenstraat tussen Mandel en Spanjestraat verschoven naar maart 2021

 

Door een breuk aan een elektriciteitskabel moest Fluvius het voetpad en de greppels vrijmaken om de kabel te kunnen herstellen. Hierdoor konden we de toplaag asfalt niet meer aanbrengen voor de kerstvakantie.

 

Omdat de asfaltcentrales in januari en februari sluiten voor hun jaarlijks onderhoud en omdat bij koud en nat weer geen toplaag asfalt mag worden gelegd, worden de asfalteringswerken verschoven naar begin maart 2021.

 

Nog in de Basijnsmolenstraat voert de aannemer na de kerstvakantie bijkomende werken uit aan de huisaansluitingen voor de huisnummers 9 en 11.

 

18 nov 2020

Overzicht verkeersmaatregelen

 

Het gemeentebestuur kiest ervoor om wegomleidingen naar buurgemeenten te voorzien via de grote verbindingswegen. Zo vermijden we sluipverkeer langs landbouwwegen en in de dorpskern.

 

Bekijk de huidige omleiding.

 

Per fase worden de verkeersmaatregelen aangepast. Een laatste stand van zaken vind je op www.staden.be/slijperstraat

 

18 nov 2020

Breng je huisvuil naar het ophaalpunt

 

Woon je in de werfzone, breng dan het huisvuil op de normale ophaaldagen naar de huisvuilophaalpunten. Deze zijn voorzien op het einde en aan het begin van de werfzone en aangeduid met een bord.

 

18 nov 2020

Planning werken Basijnsmolenstraat aangepast

 

Momenteel voert de aannemer de laatste werkzaamheden uit van fase 2, Basijnsmolenstraat tussen de Pastorieweg en de Spanjestraat. Tegenover eerdere communicatie zijn de werken opgeschoven, dit door de weeromstandigheden in september / oktober en onvoorziene technische moeilijkheden.

 

De planning ziet er als volgt uit:

 

Fase 2: Basijnsmolenstraat, tussen Pastorieweg en Spanjestraat

 • Week van 16 november: verder invoeren van funderingslagen
 • Week van 23 november: aanleggen van onderlagen asfalt en aanpassen van riooldeksels
 • Eerste week van december: aanleggen toplaag asfalt.
 • Ondertussen wordt verder gewerkt aan de klinkerverhardingen.

 

Fase 3a: Slijpersraat, tussen Spanjestraat en hoek school

 • Week van 16 november: plaatsen van bronbemaling
 • In de week van 23 november wordt gestart met de betonrijbaan te kloppen en de gedeeltelijke opbraak van de rijweg. De voetpaden worden nog niet opgebroken.
 • Tijdens de week van 1 december wordt gestart met de aanleg van de hoofdriolering.
 • Tijdens het eindejaarsverlof zorgt de aannemer voor een tijdelijke verharding zodat de woningen toegankelijk zijn. Deze fase zal duren tot maart 2021.

 

Het her-asfalteren van de Basijnsmolenstraat, tussen de Westrozebekestraat en de Pastorieweg wordt opgeschoven naar een latere fase, ten vroegste in het voorjaar 2021.

 

Deze planning is zoals steeds richtinggevend, verschuivingen zijn mogelijk als gevolg van slecht weer en technische moeilijkheden.

 

13 nov 2020

Volgende week starten werken in Slijperstraat

 

Eind volgende week wordt de bemaling opgestart in de Slijperstraat, van het kruispunt met de Spanjestraat tot de Vrije Basisschool.

 

De bemaling wordt geplaatst in de asfaltstrook. De opritten worden nadien met steenslag aangevuld.

 

Vermoedelijk starten de rioleringswerken vanaf 1 december.

 

13 nov 2020

Aanleg waterdoorlatende onderfundering in Basijnsmolenstraat

 

Tot en met volgende week legt de aannemer de waterdoorlatende onderfundering en het drainerende schraalbeton in de Basijnsmolenstraat. Hij werkt hiervoor in de richting van de Spanjestraat.

 

In de week van 23 november leggen we de twee onderlagen asfalt. Opgelet: dit kan alleen in normale weersomstandigheden. Eens de asfaltlagen zijn aangebracht, worden de putdeksels opgetrokken tot het niveau van de afwerkingslaag van het asfalt.

 

Ondertussen legt de aannemer de voetpaden verder aan.

 

teaser
27 okt 2020

Planning voor de komende weken

 

Wat zal er de komende weken in je straat gebeuren? Je leest het hier.

 

Deze week plaatst de aannemer een eerste deel van de waterdoorlatende onderfundering. Ook begint hij met de aanleg van het voetpad aan de kant van het ontmoetingscentrum. 

 

De week van 2 november heeft de aannemer vakantie, er wordt dan niet gewerkt.

 

In de week van 9 november wordt het tweede deel van de waterdoorlatende onderfundering gelegd.

 

Als de weersomstandigheden meezitten, dan wordt in de week van 16 november de fundering in steenslag gelegd en worden twee onderlagen asfalt gegoten.

 

15 okt 2020

Volgende week plaatsing klinkers straatgoot 

 

Deze week worden dekplaten gelegd op de U-goten.

 

Volgende week plaatst de aannemer de klinkers voor de straatgoten. Ook brengt hij alles in gereedheid voor het machinaal gieten van de greppels. Het plaatsen van de greppels is iets voor de week van 26 oktober. Die week worden trouwens ook de palen voor de openbare verlichting geplaatst.

 

Mogelijk start de aannemer in de week van 26 oktober ook met de aanleg van de onderfundering van de rijweg.

 

21 sep 2020

Riolen liggen op kruispunt Spanjestraat

 

Op dinsdag 22 september plaatst de aannemer het overstort aan de Spanjestraat. Ondertussen liggen de riolen onder het kruispunt.

 

Het overstort in de Guido Gezellestraat wordt momenteel afgewerkt, zo wordt onder andere de dekplaat geplaatst.

 

Tot slot brengt de aannemer verder de U-goten aan.

 

Als alles volgens planning verloopt, dan wordt de eerste week van oktober begonnen met de fundering van de rijweg.

 

teaser
07 sep 2020

Verkeersmaatregelen tot 23 oktober

 

Sinds enige tijd zijn de verkeersmaatregelen lichtjes aangepast.

 • In de Duitse Weg geldt eenrichtingsverkeer. Kom je uit Rozestraat of Cockstraat? Dan mag je de Duitse Weg niet inrijden.
 • Ook in de Groenestraat, en meer bepaald in het deel tussen de Slijperstraat en de Roodkruisstraat, is eenrichtingsverkeer van kracht. Vanuit de Slijperstraat mag je de Groenestraat niet in.

Meer details over de verkeersmaatregelen op deze kaart.

 

Deze maatregelen gelden tot 23 oktober, onder voorbehoud van de vordering van de werf.

 

03 sep 2020

Kruispunt met Spanjestraat onderbroken

 

Momenteel plaatst de aannemer de kokers voor het regenwater tot aan het kruispunt Spanjestraat. Het kruispunt is voor de helft opgebroken, er is geen verkeer meer mogelijk. Ondertussen voert de aannemer de huisaansluitingen uit op de regenwaterriool.

 

Op woensdag 9 september worden de palen van de openbare verlichting geleverd zodat de oude verlichtingspalen kunnen worden vervangen. De aannemer begint hiermee aan Zonneheem en schuift geleidelijk op naar de Valkstraat toe.

 

We verwachten dat we eind september de fundering van de rijweg aanleggen. Dit zal ongeveer twee weken duren. 

25 aug 2020

Kruispunt Basijnsmolenstraat - Spanjestraat wordt eind deze week opgebroken

 

Momenteel werkt de aannemer vooral in de Basijnsmolenstraat (eerste fase) ter hoogte van het Ontmoetingscentrum Zonneheem. Hij is goed opgeschoten met de huisaansluitingen. Op donderdag 27 augustus wordt gestart met het plaatsen van de goten en de straatkolken.

 

Nu vrijdag wordt het kruispunt van Basijnsmolenstraat en Spanjestraat opgebroken. Vanaf maandag 31 augustus legt de aannemer hier de riolering aan. Als deze werken vlot verlopen, dan kan in de eerste week van oktober asfalt worden gelegd op het kruispunt.

 

De rioleringswerken in de Slijpestraat starten pas als de onderlaag asfalt ligt op het kruispunt.

03 jul 2020

Verkeersafwikkeling van 6 t.e.m. 12 juli

 

Hieronder vind je een overzicht van de verkeerssituatie in de week van 6 tot en met 12 juli.

 • Kruispunt verkeerslichten Sleihagestraat volledig afgesloten voor alle verkeer (Mandelstraatje ernaast blijft open)
 • Eenrichtingsverkeer: Cockstraat, verbod in te rijden via Rozestraat; Duitse Weg, verbod in te rijden komende van Veldstraat; Veldstraat, gedeelte van Spanjestraat tot Duitse weg verbod in te rijden via Spanjestraat; Kapstraat, verbod in te rijden via Meiboomstraat
 • Lepelstraat: tweerichtingsverkeer en parkeerverbod
 • Basijnsmolenstraat: volledig afgesloten ter hoogte van Pastorieweg (koker De Mandel)
 • Pastorieweg: ontsluit via Basijnsmolenstraat richting Lepelstraat Meiboomstraat (vanaf Westrozebekestraat tot Veldstraat) en Veldstraat (vanaf Meiboomstraat tot Spanjestraat): tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Spanjestraat: verbod om zwaar verkeer doorheen het centrum, Ambachtelijke zone ontsluit via Passendale

 

Wegomlegging gewoon verkeer

 1. Basijnsmolenstraat - Guido Gezellestraat - Polenstraat - Brabandstraat - Penninckstraat - Vyvestraat - Roeselarestraat - Meulenbroekenlaan - Basijnsmolenstraat
 2. Basijnsmolenstraat - Meulenbroekenlaan - Roeselarestraat - Vyvestraat - Brabandstraat - Groenestraat - Slijperstraat

 

Wegomlegging zwaar verkeer

 1. Westrozebekestraat - Provinciebaan - Westrozebeke - Passendale - Grote Roeselarestraat - Spanjestraat
 2. Spanjestraat - Grote Roeselarestraat - Passendalesteenweg - Westrozebeke - Provinciebaan - Westrozebekestraat - Meulebroekenlaan
   
teaser
26 jun 2020

Verkeersafwikkeling van 1 t.e.m. 5 juli

 

Hieronder vind je een overzicht van de verkeerssituatie die zal gelden van 1 tot en met 5 juli.

 • Kruispunt Lepelstraat – Cockstraat – Basijnsmolenstraat: open voor verkeer.
 • Lepelstraat: tweerichtingsverkeer en parkeerverbod.
 • Basijnsmolenstraat: volledig afgesloten ter hoogte van Pastorieweg (koker De Mandel)
 • Pastorieweg: ontsluit via Basijnsmolenstraat richting Lepelstraat
 • Meiboomstraat (vanaf Westrozebekestraat tot Veldstraat) en Veldstraat (vanaf Meiboomstraat tot Spanjestraat): tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer
 • Spanjestraat: verbod voor zwaar verkeer doorheen het centrum, ambachtelijke zone ontsluit via Passendale

 

Wegomlegging voor gewoon verkeer

 

 1. Basijnsmolenstraat - Guido Gezellestraat - Polenstraat - Brabandstraat - Penninckstraat - Vyvestraat - Roeselarestraat - Meulenbroekenlaan - Basijnsmolenstraat
 2. Basijnsmolenstraat - Meulenbroekenlaan - Roeselarestraat - Vyvestraat - Brabandstraat -Groenestraat - Slijperstraat

 

Wegomlegging voor zwaar verkeer

 

 1. Westrozebekestraat - Provinciebaan - Westrozebeke - Passendale - Grote Roeselarestraat - Spanjestraat
 2. Spanjestraat - Grote Roeselarestraat - Passendalesteenweg - Westrozebeke - Provinciebaan - Westrozebekestraat - Meulebroekenlaan
   
teaser
22 jun 2020

Gewijzigde verkeerssituatie Slijperstraat - Basijnsmolenstraat

 

Van maandag 22 tot en met dinsdag 30 juni geldt in Slijperstraat - Basijnsmolenstraat een nieuwe verkeersregeling. We sommen de aanpassingen even op:

 • Het kruispunt Lepelstraat – Cockstraat – Basijnsmolenstraat blijft afgesloten voor de Cockstraat en de Basijnsmolenstraat (kant Westrozebekestraat). De Lepelstraat wordt opengesteld.
 • Pastorieweg kan ontsluiten via de Lepelstraat.
 • De andere omleidingen blijven van kracht.

 

 

teaser