Wat doen we?

23263 - Sanering Slijperstraat fase 1, afkoppelen langsgrachten

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
23263
Aannemer
Contactcenter Aquafin

Wie doet wat?

Aquafin

Gemeente Staden

  • Verfraaien openbaar domein

Kostprijs

Aquafin:
€2.500.000,00
Gemeente Staden:
€185.994,00
Total:
€2.685.994,00