Wat doen we?

23301 - Aansluiting Sterhoek (deel in gewestweg N419 - Burchtstraat)

Informatiefiche

Project nr
23301

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

 • Aanleg van een afvalwaterriolering (DWA) in de Burchtstraat tussen de Warandestraat en de grens met Zwijndrecht;
 • Aanleg van een regenwaterleiding (RWA) tussen de Warandestraat en de grens met Zwijndrecht;
 • Bouw van 2 pompstations en een persleiding, ter hoogte van het kruispunt Warande-/Burchtstraat en ter hoogte van Burchtstraat 56;
 • Renovatie van de bestaande riolering tussen Molenstraat en Burchtstraat nr. 50;
 • Tijdelijke fietspaden in de Heirbaan, tussen de Galgenstraat en de Hogenakkerhoekstraat.

Werken ten laste van Agentschap Wegen & Verkeer

 • Nieuwe rijbaanverharding in asfalt tussen de Burchtstraat nr. 14 en de grens met Zwijndrecht;
 • Vervangen van 3 waterloopkokers onder de rijbaan;
 • Nieuwe wegmarkeringen.

Werken ten laste van de gemeente Kruibeke

 • Fietspaden in de Beverenstraat op het landhoofd van het viaduct over de E17;
 • Idem in de Kruibekesteenweg;
 • Regelbare schuif in de waterloop.

Kostprijs

Aquafin NV:
€1.561.000,00
AWV:
€463.000,00
Gemeente Kruibeke:
€322.000,00
Total:
€2.346.000,00