Wat doen we?

23301 - Aansluiting Sterhoek (deel in gewestweg N419 - Burchtstraat)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
23301

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

 • Aanleg van een afvalwaterriolering (DWA) in de Burchtstraat tussen de Warandestraat en de grens met Zwijndrecht;
 • Aanleg van een regenwaterleiding (RWA) tussen de Warandestraat en de grens met Zwijndrecht;
 • Bouw van 2 pompstations en een persleiding, ter hoogte van het kruispunt Warande-/Burchtstraat en ter hoogte van Burchtstraat 56;
 • Renovatie van de bestaande riolering tussen Molenstraat en Burchtstraat nr. 50;
 • Tijdelijke fietspaden in de Heirbaan, tussen de Galgenstraat en de Hogenakkerhoekstraat.

Werken ten laste van Agentschap Wegen & Verkeer

 • Nieuwe rijbaanverharding in asfalt tussen de Burchtstraat nr. 14 en de grens met Zwijndrecht;
 • Vervangen van 3 waterloopkokers onder de rijbaan;
 • Nieuwe wegmarkeringen.

Werken ten laste van de gemeente Kruibeke

 • Fietspaden in de Beverenstraat op het landhoofd van het viaduct over de E17;
 • Idem in de Kruibekesteenweg;
 • Regelbare schuif in de waterloop.

Kostprijs

Aquafin NV:
€1.561.000,00
AWV:
€463.000,00
Gemeente Kruibeke:
€322.000,00
Total:
€2.346.000,00