Projectoverzicht

23335 - Optimalisatie overstort en afkoppeling Scherendelle
Laatst bijgewerkt: 01 dec 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 18 juli 2022

De werken zullen 17 maanden duren

In de Decatstraat, de Vossestraat en de wijk Scherendelle leggen de gemeente Overijse en Aquafin een gescheiden rioolstelsel aan, dat afvalwater en regenwater apart afvoert. Momenteel ligt hier nog een gemengd stelsel. Hierdoor loopt in periodes met veel neerslag een deel van het afvalwater ongezuiverd in de IJse.

Het afvalwater van de woningen in de Decatstraat, de Vossestraat en de wijk Scherendelle sluiten we aan op de vuilwaterriool. Het vuile water wordt dan afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huldenberg. Daar lozen we het gezuiverde afvalwater in de IJse.

Regenwater ter plaatse houden

Het propere regenwater houden we zoveel mogelijk ter plaatse. Daarom leggen we in de weide tussen de Vossestraat en Scherendelle een bufferbekken aan. Hier kan het regenwater infiltreren. Het overtollige regenwater gaat vertraagd de IJse in. Hierdoor verkleint het risico op wateroverlast bij felle regen.

In de wijk Scherendelle voorzien we wadi’s, zachte glooiingen in het terrein waarin bij hevige regen het water blijft staan en in de grond sijpelt. Op deze manier worden de grondwaterreserves aangevuld.

Hiermee zetten we een nieuwe, belangrijke stap in de verdere sanering van de IJse en de uitbouw van het rioolnet in Overijse.

Betere toegang naar de woningen

Bovendien maakt de gemeente van de rioleringswerken gebruik om de toegangen naar de woningen in Scherendelle aan te pakken. De voortuinstroken, de trappen en de toegangshelling worden volledig vernieuwd.

 

 

Nieuws en updates

 • 01 dec 2022

  Planning tot en met de kerstvakantie

   

  Van vrijdagavond 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 heeft de aannemer kerstvakantie. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

   

  Waar staan we vandaag en wat staat er nog te gebeuren?

   

  • In de Decatstraat ligt tussen de Vossestraat en Hengstenberg de hoofdriool en de onderfundering van de rijweg.
  • Tussen de Vossestraat en de Fr. Verbeekstraat leggen we voor de kerstvakantie de hoofdriool en de fundering van de rijweg.
  • In de Vossestraat en de Decatstraat tussen de Vossestraat en de Fr. Verbeekstraat voert de aannemer de huisaansluitingen uit op de nieuwe riool.
  • Om tijd te winnen zal de aannemer nog voor de kerstvakantie ook in Scherendelle huisaansluitingen maken. Meer concrete informatie over welke huizen het gaat en wanneer precies volgt zo snel mogelijk.

   

  Na de vakantie

   

  Tijdens de kerstvakantie ligt in de Decatstraat en de Vossestraat een laag fundering waar je stapvoets over kan rijden.

   

  Vanaf maandag 9 januari 2023 leggen we eerst een stukje riolering in de Vossestraat en begint de opbouw van de wegenis. Hiervoor worden eerst de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Vervolgens komt de fundering en de verschillende lagen asfalt.

   

  In de week van 23 januari start de aanleg van de riolering in Scherendelle. Meer info volgt nog.

   

 • 15 nov 2022

  Buizen liggen bijna in deel Decatstraat

   

  De rioleringswerken in de Decatstraat verlopen momenteel iets trager dan voorzien. Tegen vrijdag 18 november liggen de rioolbuizen in het stuk tussen de Vossestraat en Hengstenberg.

   

  Tegen donderdag 24 november plaatst de aannemer de bemaling vanaf de Frans Verbeekstraat, dit over een afstand van ongeveer 60 meter. Dit is nodig om het grondwaterpeil te verlagen zodat de rioolbuizen in een droge sleuf kunnen worden geplaatst.

   

  De aanleg van de boordstenen in de Decatstraat staat voorlopig nog op de planning voor de week van 19 december. Dit is de laatste werkweek voor de kerstvakantie. Het is echter weinig waarschijnlijk dat we zover geraken.

   

  Tijdens de kerstvakantie ligt in de Decatstraat een steenslagpakket zodat de woningen met de auto bereikbaar zijn. Wees voorzichtig en rijd stapvoets over de steenslag.

   

  Rioleringswerken Scherendelle na Nieuwjaar

   

  Na de kerstvakantie, vanaf 9 januari 2023, werkt de aannemer de bovenbouw in de Decatstraat af. Ook de rioleringswerken in Scherendelle zullen dan beginnen. Wanneer precies is momenteel nog niet duidelijk. Zodra we een concrete startdatum kennen, verneem je dit langs deze weg.

   

 • 03 nov 2022

  Veilige omleiding voorzien voor fietsers

   

  Door de riolerings- en wegenwerken in de Decatstraat en de Vossestraat kunnen fietsers niet via Scherendelle en Tuindelle naar de Brusselsesteenweg. Ook in omgekeerde richting, naar de Frans Verbeekstraat, is het traject voor fietsers onderbroken.

   

  Daarom voorzien we voor fietsers een omleiding via de Terspautlosweg en de Sint-Annastraat.

   

  • Fiets je tussen de Frans Verbeekstraat en de Brusselsesteenweg? Respecteer de signalisatie en volg de omleiding.
  • Moet je niet op de werf zijn, blijf er dan weg voor je eigen veiligheid.
  • Kan het niet anders, omdat je er woont bijvoorbeeld? Stap altijd van je fiets, ga te voet verder en volg deze veiligheidsrichtlijnen.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Yves Bruggen

Werfleider aannemer Viabuild

Locatie werfkeet

Tuindelle (net voor het kruispunt met Scherendelle)