Enkele veelgestelde vragen en hun antwoorden

Ligt er in de straat Scherendelle al geen dubbele riolering die vroeger werd aangelegd?

Dat klopt. In de straat liggen al twee rioleringsstrengen van goede kwaliteit. Deze strengen gaan we behouden.
De ene streng gebruiken we om vuilwater af te voeren, de andere om uitsluitend regenwater af te voeren.
Dit gebeurt bijvoorbeeld door het regenwater van alle woningen aan de sluiten op deze regenwaterriool.

Worden in Scherendelle de septische putten verwijderd?

Ja. Overal waar het mogelijk is, verwijderen we de septische putten. Enkel op plaatsen waar we het risico lopen om bv. nutsleidingen te beschadigen, blijven de septische putten zitten.