Nieuws

23467 - Wegen- en rioleringswerken in Begijnhof en Wampenberg
06 apr 2022

Nutswerken opgestart in Begijnhof en Wampenberg

 

Voor de start van de rioleringswerken zullen eerst de nutsmaatschappijen voor gas, water, elektriciteit en telecom hun netten aanpassen in Begijnhof en Wampenberg. De nieuwe nutsleidingen worden aangelegd aan de straatzijde met de oneven huisnummers. Ze gaan te werk in twee fases:

 

  1. Nutswerken van Vrijheid tot Molenzicht, tussen 4 april en begin juni 2022
  2. Nutswerken van Molenzicht tot Wampenberg, tussen begin juni en half juli 2022

 

Tijdens de nutswerken is de rijstrook langs de oneven kant afgesloten voor het verkeer en is het volledige traject enkelrichting, vanaf Kapel Wampenberg in de richting van Vrijheid. Parking De Wissel blijft bereikbaar maar behoort gedeeltelijk tot de werfzone. Deze voorbereidingswerken zijn nodig om in het najaar met de rioleringswerken te kunnen starten.

14 jul 2021

Benieuwd hoe Wampenberg, Begijnhof en Wezenstraat er binnenkort uitzien?

Het ontwerp van de weg in Wampenberg, Begijnhof en Wezenstraat is definitief klaar! In de folder hieronder stellen we graag de nieuwe inrichting aan je voor en blikken we alvast vooruit op de planning van de werken.

07 jan 2021

Bezoek afkoppelingsdeskundige

Als eigenaar bent u verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Open en halfopen bebouwing dienen volledig afgekoppeld te worden. Bij gesloten bebouwing wordt de voorste dakhelft en eventuele voortuin afgekoppeld.

 

Aquafin stelt een afkoppelingsdeskundige ter beschikking die uw privériolering in kaart brengt en samen met u de meest economische oplossing zoekt om af te koppelen. De diensten van de afkoppelingsdeskundige zijn gratis. De werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en het regenwater op privéterrein zijn ten laste van de eigenaar van het perceel. Het gemeentebestuur is bereid een deel van de kosten op uw terrein te betalen.

 

Maak voor 15 januari een afspraak

Om samen met u de bestaande toestand van de afwatering te bekijken, brengt afkoppelingsdeskundige de heer Davy Bollens graag een bezoek aan uw woning op één van de volgende data (telkens tussen 8u15 en 17u00):

  • Vrijdag 15 januari 2021
  • Woensdag 20 januari 2021
  • Maandag 25 januari 2021

 

Een bezoek neemt ± 30 minuten in beslag. Om er voor te zorgen dat wij op een door u gekozen moment langskomen, vragen wij u vóór 15 januari 2021 contact te nemen met het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via e-mail contact@aquafin.be. Vermeld hierbij het projectnummer "23467- ARN3012" en een telefoonnummer en/of e-mailadres waarop we u kunnen contacteren.

 

Uiteraard zal onze afkoppelingsdeskundige de veiligheids- en afstandsregels i.v.m. corona respecteren zodat het huisbezoek veilig kan verlopen.