Projectoverzicht

23557D - 2100 Deurne : Jan Olieslagersstraat - Wegeniswerken (her)aanleg
Laatst bijgewerkt: 26 jan 2022

Startdatum: 11 oktober 2021

De werken zullen 6 maanden duren

De stad Antwerpen is bouwheer van het project en verzorgt de digitale communicatie via haar website. Meer informatie op www.antwerpen.be.

 

Met deze werken willen het district Deurne en Water-Link i.s.m. Aquafin NV de Jan Olieslagerstraat ombouwen tot een tuinstraat. In een permanente tuinstraat wordt gestreefd naar een maximale vergroening en krijgt water opnieuw een plaats in de omgeving. Bestaande verharding wordt zoveel mogelijk vervangen door plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperken, klimplanten, ... Het regenwater van de daken, voetpaden en het wegdek wordt zoveel mogelijk bijgehouden voor hergebruik of wordt ter plekke in de ondergrond gebracht via een infiltratievoorziening.

 

Op die manier vormt de tuinstraat een belangrijke maatregel voor de stad om zich aan te passen aan de wijzigingen van het klimaat, zoals wateroverlast en hittestress. Het verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving door een rustiger, groener en mooier straatbeeld te creëren. Door het specifieke ontwerp van de nieuwe straat en het vele groen bevorderen we de sociale interactie en het buitenleven.

 

Verloop van de werken

 

  • In eerste instantie wordt de straat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De voetpaden blijven zo lang mogelijk toegankelijk en we voorzien steeds doorgang voor voetgangers en fietsers.
  • Nadat de bestaande verharding is opgebroken legt de aannemer de riolering aan, samen met de ondergrondse buffers en de infiltratievoorzieningen. Daarna worden de woningen een voor een aangesloten op de nieuwe riolering.
  • Nadat alles ondergronds klaar is wordt de straat opnieuw aangelegd. De voetpaden worden een per een aangelegd, om altijd minstens een zijde toegankelijk te houden.
  • Een deel van de straat wordt voorzien in ter plaatse gestort grasbeton: een rastervormige verharding waar een auto kan overrijden, maar die waterdoorlatend is en waar gras kan doorgroeien. Het feit dat die tegels ter plekke gestort worden is een primeur.
  • Het kan zijn dat tijdens de werken al enkele bomen worden gepland, om geen plantseizoen te moeten overslaan. De rest van de beplanting volgt zo snel mogelijk na het uitvoeren van de wegenwerken.
  • Nadat de aannemer de grootste werken heeft uitgevoerd worden de nieuwe regentonnen geïnstalleerd, samen met de bovengrondse waterbuffer achteraan in de straat en de mobiele tuinkamers.
  • Aan het einde van de rit wordt de eerste tuinstraat in Deurne feestelijk ingehuldigd!

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Mathieu Wies

Werfleider aannemer Hens

Team Publieke Ruimte

Wijkoverleg Deurne