Aanvraag bemalingswater

Volumes van minder dan 10m³ per uur mogen geloosd worden in de openbare riolering aangesloten op een RWZI zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aqauafin. Voor deze bemalingen dient onderstaand formulier NIET ingevuld te worden.

Is het technisch onmogelijk om het bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dan moet je voor de start van de bemaling een toelating ontvangen van Aquafin. Vul hiervoor het aanvraagformulier hieronder in. Je ontvangt van ons binnen een termijn van maximum 28 dagen een antwoord op je aanvraag.

Aanvraagformulier bemalingswater

Gegevens maatschappelijke zetel
Gegevens contactpersoon
Gegevens bemaling
Adres van de bemaling
Kader
Inschatting begindatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting einddatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting geloosde debiet (m³/u)
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
bvb. riool in de straat

 
Vergunning bemaling
Vergunning of conformiteitsattest te verkrijgen bij de gemeente of bij OVAM

Gebruik debietmeter

Vragen?

Support Center (elke werkdag van 9 uur tot 16.30 uur)

bemalingen@aquafin.be of tel. 03 450 48 48