Veelgestelde vragen over afkoppelen

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. In sommige gevallen ben je nu al bij wet verplicht om je regenwater van de riolering af te koppelen. Op termijn zal bijna iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huiseigenaar het best al rekening mee houden.

Alles over afkoppelen van afval- en regenwater

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

In Vlaanderen moet iedere woning verplicht aangesloten worden op de openbare riolering als die aanwezig is. De kosten voor deze aansluiting zijn meestal ten laste van de huiseigenaar.

Aansluitingen moeten gebeuren volgens technische voorschriften en onder toezicht van de Technische dienst van jouw gemeente (waterdichtheid, diameter en ligging van de buizen).

Het is aan te bevelen regenwaterafvoer en afvalwater gescheiden aan te bieden, ook al is er in de straat (nog) geen aparte afvoer voor regenwater.

Bij de aanleg van een collector door Aquafin, legt de gemeente meestal wachtleidingen klaar op nog onbebouwde percelen en voor huizen die voordien nog langs achteren loosden. De straat moet dan niet meer worden opgebroken op het moment dat een huis op de riolering wordt aangesloten.

In principe moeten alle woningen en gebouwen hun afvalwaterleiding aansluiten op de straatriool. Een collector ligt meestal te diep om rechtstreeks op aan te sluiten. Wanneer je bouwt en er ligt geen wachtleiding, kan je toch rechtstreeks aansluiten op de infrastructuur van Aquafin. Hiervoor dien je een formele aanvraag te doen bij Aquafin. Na onderzoek krijg je, indien technisch mogelijk, de voorschriften en voorwaarden die moeten worden gevolgd bij een dergelijke aansluiting.

Moet ik regenwater en afvalwater apart afvoeren?

Als jouw gemeente en Aquafin een gescheiden stelsel voorzien om afval- en regenwater apart af te voeren ben je wettelijk verplicht jouw afvalwater onverdund te lozen door het regenwater af te koppelen. Wat je met het regenwater moet doen, wordt ook bepaald door de wetgeving. In eerste instantie kan je het opvangen in een regenwaterput of -ton en hergebruiken voor alle toepassingen die geen drinkwater vereisen, zoals het sproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Dit levert voor jou ineens een economisch voordeel op doordat je bespaart op jouw drinkwaterfactuur.

Als tweede alternatief kan je het plaatselijk laten infiltreren in de bodem. Dit komt de natuurlijke grondwaterspiegel ten goede. Een andere mogelijkheid is buffering met vertraagde afvoer naar oppervlaktewater zoals een vijver of beek. Slechts als laatste optie is de aansluiting op het regenwaterstelsel in de straat toegelaten. Voor meer informatie over eventuele subsidies voor de afkoppeling en hergebruik van regenwater kan je terecht bij jouw gemeente.

Het is goedkoper de afkoppelingswerken uit te voeren wanneer de stoep openligt en de aannemer op het terrein is. De aansluiting van het afvalwater gebeurt in regel door de aannemer van de werken. Als hergebruik of infiltratie van het regenwater niet mogelijk zijn, kan je aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Dat herken je aan het ronde putdeksel met opschrift RWA (regenwaterafvoer). Putdeksels met het opschrift DWA dienen voor de afvoer van afvalwater (droogweerafvoer).

Sinds juli 2011 is een keuring van het private rioleringsstelsel verplicht bij elk woning langs het tracé waarbij de afkoppeling van regenwater verplicht is. Je dient een conform verklaring van deze keuring voor te leggen wanneer jouw drinkwatermaatschappij hierom vraagt.