Veelgestelde vragen over afkoppelen

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. In sommige gevallen ben je nu al bij wet verplicht om je regenwater van de riolering af te koppelen. Op termijn zal bijna iedereen afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huiseigenaar best nu al rekening mee houden.

Alles over afkoppelen van afval- en regenwater

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

In Vlaanderen is het verplicht om iedere woning aan te sluiten op de openbare riolering, als die aanwezig is. De kosten voor deze aansluiting zijn meestal ten laste van de huiseigenaar.

Rioolaansluitingen moeten gebeuren volgens technische voorschriften (bv. waterdichtheid, diameter en ligging van de buizen) en onder toezicht van de Technische dienst van jouw gemeente. Zorg er nu al voor dat je regenwater en afvalwater gescheiden aanbiedt, ook al is er in de straat (nog) geen aparte afvoer voor regenwater.

Bij de aanleg van een collector door Aquafin, legt de gemeente meestal wachtleidingen klaar op de onbebouwde percelen en voor de huizen die voordien nog langs achter loosden. De straat moet dan niet meer worden opgebroken om een huis op de riolering aan te sluiten.

In principe moeten alle woningen en gebouwen hun afvalwaterleiding aansluiten op de straatriool. Een collector ligt meestal te diep om rechtstreeks op aan te sluiten. Wanneer je bouwt en er geen wachtleiding ligt, kan je toch rechtstreeks aansluiten op de infrastructuur van Aquafin. Hiervoor doe je een formele aanvraag bij Aquafin. We onderzoeken eerst of de gevraagde aansluiting technisch mogelijk is. Is het antwoord “ja”, dan krijg je de voorschriften en voorwaarden die moeten worden gevolgd bij een aansluiting op een collector.

 

Moet ik regenwater en afvalwater apart afvoeren?

Als jouw gemeente en Aquafin een gescheiden stelsel voorzien om afval- en regenwater apart af te voeren, dan ben je wettelijk verplicht jouw afvalwater onverdund te lozen. Dit doe je door het regenwater af te koppelen. Wat je met het regenwater moet doen, wordt ook bepaald door de wetgeving.

  • In de eerste plaats kan je het hemelwater opvangen in een regenwaterput of -ton en gebruiken voor alle toepassingen die geen drinkwater vereisen, zoals de tuin sproeien of het toilet doorspoelen. Zo bespaar je meteen op jouw drinkwaterfactuur.
  • Je kunt het hemelwater ook plaatselijk laten infiltreren in de bodem. Dit komt de natuurlijke grondwaterspiegel ten goede. Een andere mogelijkheid is regenwater bufferen en het vertraagd afvoeren naar oppervlaktewater zoals een vijver of beek.
  • De allerlaatste optie is het hemelwater aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Voor meer informatie over eventuele subsidies voor de afkoppeling en hergebruik van regenwater kan je terecht bij jouw gemeente.

Het is goedkoper de afkoppelingswerken uit te voeren wanneer de stoep openligt en de aannemer nog aan het werk is. De aansluiting van het afvalwater gebeurt in regel door de aannemer van de werken.

Als hergebruik of infiltratie van het regenwater niet mogelijk is, dan kan je aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Dat herken je aan het ronde putdeksel met opschrift RWA (regenweerafvoerleiding). Putdeksels met het opschrift DWA (droogweerafvoerleiding) dienen voor de afvoer van afvalwater.

Sinds juli 2011 wordt een keuring van het private rioleringsstelsel opgelegd voor elke woning die langs een traject ligt waar de afkoppeling van regenwater verplicht is. Je dient een conform keuringsattest voor te leggen wanneer jouw drinkwatermaatschappij hierom vraagt.