Nieuws

ARN3010 - Riolering Heirbaan, Dophei-Aartrijt-Reenstraat
01 mrt 2022

Vanaf morgen boordstenen Heirbaan, daarna Dopheistraat

 

Vanaf woensdag 2 maart worden de goten en boordstenen aangelegd in de Heirbaan vanaf de Aartrijstraat tot Hoendergaarse. De opritten zijn tijdelijk onbereikbaar totdat het beton voldoende is uitgehard. Na de werkuren is de straat wel toegankelijk.

 

De goten en boordstenen in de Dopheistraat volgen op 9 en 10 maart. Daarna voorzien we de onderlaag asfalt in de Heirbaan en Dopheistraat in de week van 14 maart, als het weer het toelaat. In de tussentijd worden de opritten tijdelijk toegankelijk gemaakt. Vanaf 15 maart worden de opritten en bermen permanent afgewerkt.

21 dec 2021

In maart verdere heraanleg, laatste werken

 

In maart zal in de Reenstraat en Aartrijtstraat de toplaag asfalt worden gelegd. De Heirbaan krijgt dan nieuwe betonboorden, samen met de Dopheistraat, en daarna zo snel mogelijk een onderlaag asfalt. Meer informatie in de bewonersbrief, die je hieronder kan vinden.

18 nov 2021

Opritten Aartrijtstraat niet bruikbaar vanaf 24 november

 

Op donderdag 25 november trekt de aannemer de betonboorden in de Aartrijtstraat. Als de weersomstandigheden het toelaten, dan wordt op donderdag 2 december de onderlaag asfalt gelegd. Daarna maakt de aannemer de opritten van de woningen zo snel als mogelijk weer toegankelijk.

 

Dit betekent dat je oprit niet bruikbaar is van woensdagochtend 24 november (dan starten de voorbereidingen) tot vermoedelijk zaterdagochtend 4 december. Na de werkuren kan je met de wagen tot voor de woning rijden om bv. te laden en te lossen. Parkeer ja auto daarna buiten de werkzone. Alvast bedankt hiervoor.

22 okt 2021

Opritten Reenstraat twee weken niet toegankelijk

 

Op donderdag 28 oktober, vrijdag 29 oktober en donderdag 4 november zal de aannemer de betonboorden trekken. Op dinsdag 10 november wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Daarna worden de opritten zo snel als mogelijk terug toegankelijk gemaakt.

 

Immers, omdat het beton van de boord moet uitdrogen, zijn de opritten niet toegankelijk vanaf woensdagochtend 27 oktober tot ongeveer 15 november. Na de werkuren kan je met de wagen tot voor je woning rijden om bv. boodschappen uit te laden. Verplaats daarna je auto terug tot buiten de werkzone.

 

Het paadje aan Reenstraat 30 richting Dopheistraat zal gedurende deze periode eveneens afgesloten zijn ter hoogte van de Reenstraat.

 

Vanaf 15 november werkt de aannemer de bermen en de opritten af.

13 okt 2021

Bewonersbrief Fase 2

 

Binnenkort start fase 2 van de werken. De bewoners langs het traject kregen bijgevoegde bewonersbrief, betreffende de opbraak van de opritten en de locatie van de nutsaansluitingen.

09 sep 2021

Vanaf 13 september voorbereidende werken in de Aartrijtstraat

 

De aannemer start op maandag 13 september met de opbraak van de oude riolering en de verharding in de berm. Daarna plaatsen we de droogzuiging, die het grondwater tijdelijk zal verlagen zodat de riolering in een droge sleuf kan worden aangelegd. We verwachten half oktober de eigenlijke rioleringswerken te kunnen aanvatten.

 

De klinkers van de opritten die zich op openbaar domein bevinden worden door de aannemer weggehaald. Als je als bewoner deze klinkers wenst te behouden, geef dat dan zeker aan, dan zal de aannemer ze met de kraan opbreken en ze op je eigendom stapelen.

06 jul 2021

Binnenkort bouwverlof, daarna werken Reenstraat

 

In de Heirbaan, tussen de Aartrijtstraat en de Kloosterbaan zullen de rioleringswerken deze week zijn afgerond. In de Reenstraat plaatst de aannemer nog een droogzuiging om het grondwater te verlagen in afwachting van de rioleringswerken richting de Kloosterbaan. Eind deze week begint dan het bouwverlof, vanaf 9 juli tot 3 augustus. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf.

 

Na het bouwverlof worden de grachtbeschoeiingen geplaatst in de Heirbaan tussen de Aartrijstraat en Kloosterbaan. Begin september worden in deze zone de goten en boordstenen geplaatst in ter plaatse gestort beton. Meteen daarna leggen we de onderlaag in asfalt. In die periode zullen de opritten en garages een 3-tal weken niet bereikbaar zijn met de wagen. De exacte timing zal worden gegeven zodra die ons bekend is.

 

In de Reenstraat starten dan op 3 augustus de rioleringswerken richting de Kloosterbaan. De woningen achter de Reenstraat zullen bereikbaar zijn via de Zwartbergstraat voor personenwagens en via de Dopheidestraat voor zwaar verkeer. De woningen vooraan in de Reenstraat zijn bereikbaar via het kleine straatje richting de Kloosterbaan. De klinkers van de opritten tussen de rijweg en de perceelsgrens worden door de aannemer opgebroken en afgevoerd. Wil je deze toch behouden, dan kan je ze ofwel zelf opbreken of vragen aan de aannemer om de klinkers op je eigendom te stockeren.