Bovengrondse IBA's

Natuurlijke of extensieve systemen maken gebruik van planten om het afvalwater te zuiveren. Ze ogen hierdoor zeer natuurlijk en kunnen mooi ingepast worden in het landschap of de tuin.

natuurlijke IBA

Drie stappen

1. Het afvalwater komt in een voorbezinker, die de vaste bestanddelen van de vloeibare scheidt.
2. Het afvalwater loopt naar een pompput die het in verschillende cycli per dag naar het extensief systeem pompt. Via een verdeelsysteem in het filtermateriaal wordt het water over het systeem verspreid.
3. Het afvalwater doorloopt het systeem vertikaal. Het organische materiaal in het afvalwater wordt afgebroken door micro-organismen die zich op het filtermateriaal of op de rietwortels (indien aanwezig) vestigen. Het filtermateriaal bij een rietveld is een mengeling van zand en grind. Bij een houtskoolbiobed is dit houtskool. Het extensief systeem wordt met een folie afgewerkt.