22195 Plannen en schema's

Wegenisconcept Deerlijkseweg en Waregemstraat

De afbeelding hieronder toont het wegenisconcept dat zal worden toegepast op de Deerlijkseweg en de Waregemstraat. Er komt een dubbelrichtingsfietspad en meer groen in het straatbeeld.

Schematische voorstelling rioleringswerken

Onderstaand document toont een schematische voorstelling van de rioleringswerken die zullen worden uitgevoerd, samen met het pompstation in de Deerlijkseweg.