Wat doen we?

DEE3006 - Evangelieboom - gemeentelijk aandeel Deerlijk

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Een pompstation is een installatie die de nodige druk levert om afvalwater naar een hoger gelegen punt te vervoeren zodat het vuile water op het einde van de rit in een rioolwaterzuiveringsinstallatie verwerkt kan worden.

Informatiefiche

Project nr
DEE3006
Aannemer
Marc De Foer

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Rioleringswerken Evangelieboomstraat, inclusief aanleg pompstation en persleiding, aanleg grachten
  • Rioleringswerken Waregemstraat en Deerlijkseweg vanaf Evangelieboomstraat richting Deerlijk
  • Heraanleg Evangelieboom- en Waregemstraat en Deerlijkseweg binnen dit aandeel

Werken ten laste van gemeente Deerlijk

  • Werken in de Waregemstraat tussen Evangelieboomstraat en Geeststraat
  • Werken in de Bilkenstraat, inclusief aanleg pompstation en persleiding
  • Werken in de Knokstraat op grondgebied Deerlijk

Werken ten laste van stad Waregem

  • Werken in de Knokstraat op grondgebied Waregem
  • Werken in de Leemputstraat en Achterstraat
  • Werken op verschillende plaatsen in de Harelbekestraat

Werken ten laste van provincie West-Vlaanderen

  • Aanleg nieuw fietspad langs de Waregemstraat en Deerlijkseweg