Nieuws

GEL3026 - Groenhuis
20 mei 2022

Vanaf 23 mei nutswerken aan oneven zijde, deadline afkoppelingswerken komt dichterbij

 

Nutsleidingen

Vanaf maandag 23 mei start Fluvius aan de zijde met de oneven huisnummers met de overkoppelingen van gas en elektriciteit. De bewoners worden individueel gecontacteerd om de nodige afspraken te maken. Tijdens deze werken is er hinder aan deze zijde van de straat. Op 10 juni worden ook de elektrische bovenleidingen weggenomen.

 

Riolering

De rioleringswerken zijn voltooid en de woningen worden aangesloten op de nieuwe leidingen. Opgelet: er is vastgesteld dat er woningen zijn die in de loop der jaren meerdere afvoeren hebben aangesloten op de grachten. Van elke woning wordt slechts één vuilwaterafvoer en één regenwaterafvoer opgepikt door de aannemer. Gelieve dat te controleren om wateroverlast en eventuele schade te voorkomen.

 

Afkoppelingswerken

Als je je afkoppelingswerken nog moet bestellen of afspreken met een aannemer raden we aan dat niet te lang meer te laten duren. Het is stilaan tijd om de afkoppelingswerken te laten uitvoeren. Voor de nieuwste woningen is het mogelijk dat er nog een regenwaterleiding op de afvoer van het vuil water is aangesloten, bijvoorbeeld de overloop van de regenwaterput. Hou er rekening mee dat die ook moet worden afgekoppeld.

 

Na de afkoppelingswerken moet een Vlario-gecertficieerde keurder je aansluitingen komen keuren. De stad Geel biedt éénmalig een kosteloze keuring aan voor de gebouwen die recht hebben op een kosteloze afkoppelingsstudie of woningen met een omgevingsvergunning tussen 7 september 1999 en 1 juli 2011. Opgelet: ook de gebouwen die niet aan deze voorwaarden voldoen moeten een conform keuringsattest kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 5 jaar. Meer informatie via volgende links:

 

Brochure afkoppelingen stad Geel

 

Voorstelling heraanleg Groenhuis

05 mei 2022

Rioleringswerken deze week nog richting Astor, zandweg niet gebruiken

 

De rioleringswerken gaan deze week verder met de aanleg van de afvalwaterleiding (DWA) richting Astor. Vanaf volgende week wordt er overgeschakeld naar de aanleg van de regenwaterleiding, vertrekkende van Astor richting de Groenstraat.

 

Verder vragen we om de zandweg aan de werfkeet niet meer te gebruiken als toegangsweg naar Groenhuis. Deze werfweg dient enkel voor het transport van afgegraven grond. De bewoners naast de werfweg ondervinden veel hinder van stof en zand in en rond hun huis. Alvast bedankt om samen met ons de hinder voor deze bewoners zoveel mogelijk te beperken.

13 apr 2022

Groenhuis niet toegankelijk via Groenstraat vanaf 19 april

 

Op dinsdag 19 april wordt Groenhuis afgesloten ter hoogte van de Groenstraat. De aannemer zal vanaf die dag de bouwput uitgraven voor het toekomstige pompstation. Er wordt een beschoeiing geplaatst voor toekomstige betonwerken.

 

Op donderdag 21 april worden de betonnen prefab-elementen van het pompstation geplaatst. Daarvoor wordt de Groenstraat gedurende een dag afgesloten in beide richtingen. De plaatsing gebeurt met een telescoopkraan.

23 mrt 2022

Matig je snelheid op de rijplaten

 

De gemeente kreeg enkele meldingen van geluidshinder als gevolg van onaangepaste snelheid op de toegangsweg aan de Astor-site. Die is toegankelijk gemaakt met rijplaten, maar bij hogere snelheden maken die heel wat lawaai. Vandaar deze warme oproep: matig alsjeblieft je snelheid op deze rijplaten. Zo beperken we allemaal de hinder voor de omwonenden.

18 mrt 2022

Bemaling pompstation opgestart

 

In Groenhuis wordt een pompstation aangelegd om het afvalwater van de woningen naar het grotere rioleringsnet te verpompen. Voor het uitgraven van de pompkelder moet het grondwater plaatselijk worden verlaagd door middel van een bemaling. Wegens de grote diepte zal dat geleidelijk moeten gebeuren.

 

Deze werken kunnen plaatselijk voor wat modder zorgen. De duurtijd is afhankelijk van de situatie in de ondergrond en kan nog niet exact bepaald worden. We houden de bewoners verder op de hoogte van de voortgang.

24 feb 2022

Voorbereiding rioleringswerken starten

 

De voorbereiding voor de rioleringswerken gaan volgende week starten. De bomen worden gerooid naast de gracht achteraan in de bocht van de Klein Veldekensstraat, naast het bufferbekken van WZC Astor. U zal hiervan geen hinder ondervinden.

Maandag 27 februari wordt het voorbereidende grondwerk voor het pompstation vooraan de straat, zijde Groenstraat gemaakt. U kan dan via de Klein Veldekensstraat en de achterzijde van WZC Astor in de straat geraken.

 

Donderdag 3 maart en vrijdag 4 maart worden de buizen en pompen voor de lijnbemaling over de volledige lengte van de straat aangelegd. Dit zal nog naast het bestaande asfalt zijn aan de onpare zijde, en er wordt voor gezorgd dat de opritten nog toegankelijk zijn.
Er wordt nog bekeken of er een tijdelijke werfweg wordt aangelegd aan de zijde van de onpare huisnummers van de straat.

11 feb 2022

Huisaansluitingen glasvezel vanaf 14 februari

 

Vanaf 14 tot en met 16 februari gaat aannemer APK in Groenhuis de woningen aansluiten op de nieuwe glasvezelkabels die in de straat gelegd zijn. Deze werken vinden plaats in de bermen, zonder hinder voor het verkeer.

02 feb 2022

Bemaling nutswerken ten einde

 

De nutswerken zijn zo ver gevorderd dat de bemaling kon worden stopgezet. De leidingen zijn intussen opgebroken en opgehaald. Ook de pompen worden deze week nog weggenomen.

 

Eind februari of begin maart starten de rioleringswerken. Er wordt dan een nieuwe bemaling geplaatst, zodat de riolering in een droge sleuf kan worden aangelegd.

03 dec 2021

Nutswerken bijna afgerond, vanaf volgende week individuele aansluitingen

 

Aannemer Socalim heeft, in opdracht van Fluvius, de aanleg van de nieuwe nutsleidingen bijna afgerond. Maandag 6 december werden de nieuwe leidingen voor gas en elektriciteit in dienst genomen. Er liggen nog enkele putten open op straat, waar de komende weken de leidingen in worden overgekoppeld.

 

Vanaf dinsdag 7 december start de aannemer de individuele woningen aan te sluiten op het nieuwe net. Socialim zal de bewoners contacteren voor een persoonlijke afspraak en ook de meters en aansluitingen binnen vernieuwen. Als de afspraken vlot verlopen duren deze werken een drietal weken.

 

Dat betekent dat de komende weken niet veel activiteit zichtbaar zal zijn op straat. In januari start Pidpa met werken. In de tussentijd blijven de pompen en leidingen van de droogzuiging in bedrijf.

 

Kinderdagverblijf en kapper vragen om parking vrij te houden

 

De zaakvoerders van het kinderdagverblijf en de kapperszaak bij Astor stellen vast dat hun parkeerplaatsen regelmatig gebruikt worden voor langdurige stalling van wagens. Deze plaatsen zijn er voor de ouders van de kinderen in het verblijf en voor de klanten van de kapper. Er wordt gevraagd geen wagens te plaatsen voor de deur van deze zaken. De ondergrondse parking van Astor blijft in gebruik.

teaser
03 nov 2021

Opstart bemaling

 

Donderdag 4 november plaatst de aannemer de bemaling aan de zijde van de pare huisnummers, ter voorbereiding van de nutswerken van volgende week. Met de bemaling verlagen we tijdelijk het grondwater, zodat de riolering in een droge sleuf kan worden aangelegd.  We gaan als volgt te werk:

 

  • De bewoners kunnen best hun wagen van de oprit halen en in de ondergrondse garage van ASTOR plaatsen. Het aanleggen van de bemaling zal voor heel wat water en smurrie op de rijbaan zorgen. Tijdens de werkuren zijn de opritten niet bereikbaar.
  • Een vrachtwagen levert over de hele lengte van de straat buizen die doorheen de dag aan elkaar gekoppeld worden.
  • Op gelijke afstand van elkaar worden er filters in de grond gebracht, die dan op deze buizen worden aangesloten.
  • Ter hoogte van de opritten worden de buizen ingegraven, zodat die opnieuw toegankelijk zijn tegen het einde van de dag.
27 okt 2021

Nutswerken starten op

 

 

De bestaande straat zal tot de start van de rioleringswerken in maart 2022 blijven liggenTussen nu en eind januari 2022 gaan vooral werken uitgevoerd worden  in de bermen.

 

De ondergrondse garage van WZC Astor is beschikbaar voor de bewoners van Groenhuis. Alle leveranciers en bezoekers van Astor kunnen via de achterzijde van de site via de Klein Veldekensstraat aan en af rijden. Er wordt een werfweg aangelegd en zal voldoende breed zijn en gesignaleerd.