Wat doen we?

HAC3016 - Korte weg - De Spoelberchlaan - Pleinken

Informatiefiche

Project nr
HAC3016

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Aanleg gescheiden rioleringsstelsel binnen het projectgebied;
  • Heraanleg van de wegenis.

Werken ten laste van de gemeente Haacht

  • Aanleg van fietssugestiestroken en voetpaden binnen het projectgebied.
  • Verbetering van goten, kantstroken en bermen.

Kostprijs

Aquafin NV:
€2.421.973,35
Gemeente Haacht:
€301.721,39
Total:
€2.723.694,74