Het hemelwaterplan voor Wetteren

De gemeente Wetteren is tot nu toe gespaard gebleven van wateroverlast op grote schaal. Als bestuur is het echter onze plicht om vooruit te denken en mogelijkheden voor de opvang van regenwater in te calculeren bij nieuwe projecten. Nieuwe bouwprojecten moeten regenwaterneutraal zijn, en indien mogelijk ook water van omliggende zones helpen infiltreren en bufferen. Ook bij vernieuwing van straten en pleinen moeten we de kans grijpen om regenwater ter plaatse te houden, in plaats van het versneld af te voeren.

De keuze voor een hemelwaterplan

Waarom kiest Wetteren voor een hemelwaterplan?

Alain Pardaen, Burgemeester van Wetteren, aan het woord.

Door de klimaatverandering zullen we te maken krijgen met steeds fellere buien. Om ook in de toekomst de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te houden, hebben wij een hemelwaterplan laten opmaken door Aquafin.

We kregen een plan met een duidelijke visie en voorstellen voor concrete ruimtelijke ingrepen op middellange en lange termijn. Bij nieuwe projecten in onze gemeente kunnen we nu de kosten en baten van verschillende maatregelen tegen elkaar afwegen binnen een duidelijk kader.

Een aantal structurele maatregelen om in de toekomst meer water te kunnen bergen, zullen we nog verder doorspreken met alle betrokken instanties. Praktisch en budgettair gezien zal het vele jaren kosten om de prioritaire maatregelen om meer ruimte te geven aan water ook daadwerkelijk uit te voeren, maar met dit hemelwaterplan hebben we een goede start gemaakt.

Wetteren en Aquafin

De gemeente Wetteren en Aquafin werken al jarenlang duurzaam samen.

Alain Pardaen, Burgemeester van Wetteren
Hemelwaterplan in wetteren

Als bovengemeentelijke rioolbeheerder en waterzuiveringsspecialist bouwde Aquafin een collectoren- net uit dat de vuilvracht van Wetteren samenbrengt en afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Op gemeentelijk niveau koos Wetteren Aquafin als partner voor het ontwikkelen van een visie op de afwatering en het uitbouwen van het rioleringsstelsel. In dat kader besloot Wetteren mee te stappen in het opmaken van het eerste hemelwaterplan.

Het effect van een hemelwaterplan

De invloed

Het hemelwaterplan bevat een visie over hoe om te gaan met hemelwater in de toekomst. Er zijn verschillende redenen om zo’n visie te ontwikkelen, die we hieronder zullen overlopen.

abc

Alle onze maatregelen verhogen de robuustheid van het afwateringssysteem van Wetteren.

Valerie Lievens, Aquafin
Gedetailleerde informatie over de case van Wetteren kan je in de bijlage raadplegen. Voor vragen of extra informatie kan je bij Aquafin terecht.
Stromend water