Nieuws

KAS3016_ - Riolerings- en wegeniswerken De Met
18 jun 2020

Volgende week asfalteringswerken afgerond

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen verwacht in de loop van volgende week de asfalteringswerken te hebben afgerond. De werkzones van de nutsleidingen zullen dan allemaal van een tijdelijke asfaltlaag voorzien zijn. Deze asfaltlaag dient om de toegankelijkheid te verhogen tot de start van de rioleringswerken. Na de rioleringswerken wordt de omgeving van de Markt volledig heraangelegd.

04 jun 2020

Terrassen krijgen voorrang bij asfaltwerken

 

Gezien de horeca maandag 8 juni terug mag opengaan willen alle partijen de horecazaken langs De Markt de kans geven hun terrassen terug te zetten. Daarom zal de planning voor de asfaltwerken worden aangepast en zal voorrang worden gegeven aan de locaties van de terrassen.

29 apr 2020

Heropstart asfalteringswerken op 4 mei

 

Volgende week maandag herneemt de aannemer van de nutsmaatschappijen de werken voor het verwijderen van de steenslag en het plaatsen van een tijdelijke asfaltbedekking. Hij start in de Pastorijstraat en werkt beide zijden af. De daarop volgende weken wordt er in volgorde gewerkt op de Turnhoutsebaan, Markt, Binnenpad, Retiesebaan en Geelsebaan. De uitvoering van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden, bij regenweer kan er geen asfalt gegoten worden.

18 mrt 2020

COVID-19: asfalteringswerken opgeschort

 

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft Fluvius besloten alle openbare werken in haar beheer op te schorten tot nader order. De asfalteringswerken voor De Met worden dan ook voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

13 mrt 2020

Asfaltwerken gestart

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen is begonnen met het vervangen van de steenslag door een tijdelijke asfaltverharding. Deze werken worden lokaal uitgevoerd en zullen de komende weken telkens 1 à 2 dagen doorgaan. De tijdelijke asfaltverharding blijft liggen tot de start van de rioleringswerken.

28 feb 2020

Asfaltering uitgesteld naar dinsdag 3 maart

 

Als gevolg van de weersomstandigheden is de asfaltering in de Pastorijstraat en de Turnhoutsebaan uitgesteld. Vermoedelijk zal de aannemer van de nutsmaatschappijen hiermee starten op dinsdag 3 maart. Tijdens deze werken zal er plaatselijk hinder zijn. Ook deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden: bij regenval kan er niet geasfalteerd worden.

21 feb 2020

Asfaltering Pastorijstraat en Turnhoutsebaan

 

De aannemer zal dinsdag 25/02 starten met de eerste lading asfalt te voorzien, te beginnen in de Pastorijstraat en de Turnhoutsebaan.  
Eerst wordt de steenslag uitgegraven en vervangen door een laag asfalt.  

Er dient rekening gehouden te worden met plaatselijke hinder.

 

Werken door Pidpa 

 

Maandag 24/02 zal Pidpa ook nog werken voor een paar dagen op de Geelsebaan tussen de Markt en de Melkstraat.
Er zal plaatselijk afwisselend verkeer ingesteld  worden zonder verkeerslichten.

14 feb 2020

Tot eind april asfalteringswerken

 

Tot eind april zal de aannemer van de nutsmaatschappijen de steenslag in de werksleuven vervangen door een tijdelijke asfaltlaag om het comfort en de bereikbaarheid te verzekeren tot de opstart van de rioleringswerken. Er zal gewerkt worden met een mobiele werf en wisselend verkeer over korte afstanden ter hoogte van de werkzone.

 

Hoewel er op de grote verkeersassen en schoolroutes niet zal gewerkt worden tijdens de spitsuren zijn vertragingen niet te vermijden. Een timing van de uitvoering is momenteel nog niet beschikbaar gezien deze werken sterk verspreid over de projectzone uitgevoerd worden en sterk weersafhankelijk zijn.

07 feb 2020

Lagere waterdruk door gewijzigde bevoorrading

 

Er komen geregeld vragen over de verlaagde waterdruk in de projectzone. Normaalgezien wordt het centrum van Kasterlee bevoorraadt door de nabijgelegen watertoren. Momenteel voert Pidpa echter nog enkele werken uit, waardoor de bevoorrading tijdelijk verloopt via Lichtaart. Als alles goed gaat wordt het waternet volgende week woensdag, 12 februari, terug omgeschakeld naar de watertoren en zal de druk terug normaal zijn.

15 jan 2020

Einde nutswerken Pastorijstraat

 

Morgenvroeg 16 januari wordt de signalisatie in de Pastorijstraat verwijderd. De straat wordt dan terug opengesteld in beide richtingen.

10 jan 2020

Werken Pastorijstraat eerder klaar

 

De werken in de Pastorijstraat vlotten goed en zullen waarschijnlijk eerder klaar zijn dan gepland. We verwachten dat de aannemer volgende week woensdag het enkelrichtingsverkeer kan opheffen en de Pastorijstraat terug volledig kan opengaan. Pidpa is momenteel bezig met het aansluiten van de woningen op de nieuwe drinkwaterleiding.

 

Vanaf 20 januari start ook Fluvius met de overkoppelingen op de nieuwe netten in de Turnhoutsebaan. Per woning zullen Pidpa en Fluvius de bewoners verwittigen van de aansluiting, temeer zij ook binnen moeten zijn om de nodige spoelingen uit te voeren. 

19 dec 2019

Bouwverlof gaat morgen in

 

Vrijdag 20 december gaat de aannemer van de nutswerken in bouwverlof. De afsluitingen worden dan opgeheven en de werf wordt zo goed mogelijk toegankelijk gemaakt voor de feestdagen. Vanaf 6 januari worden de laatste werken uitgevoerd.

 

Start rioleringswerken in augustus

 

Voor de grote rioleringswerken en de volledige heraanleg is een meer concrete planning bekend. Nadat nog enkele aanpassingen zijn gebeurd aan het bestek gaan we als volgt te werk:

* In januari wordt het bestek voorgelegd op de gemeenteraad van Kasterlee. Als de gemeenteraad het goedkeurt gaan we verder met de volgende stappen.

* Na de goedkeuring door de gemeenteraad start de openbare aanbestedingsprocedure. Deze zal vermoedelijk lopen tot juni.

* Om de start van de werken over het zomerbouwverlof te hevelen wordt gekozen om te starten met de rioleringswerken in augustus

 

Concreet wil dat zeggen dat in de periode februari tot en met juli geen werken worden uitgevoerd. De aannemer van de nutsmaatschappijen zal de opengelegde sleuven aanvullen met asfalt in plaats van steenslag.

17 dec 2019

Opgraving menselijke resten aan de kerk

 

Met de werken rond de kerk werden onder het wegdek enkele menselijke resten opgegraven. De aannemer zal deze verzamelen waarna ze door de gemeente zullen bewaard. Na de werken worden de resten opnieuw begraven in een gemeenschappelijk graf, dat reeds eerder in gebruik genomen is bij de ontknekeling van een deel van het kerkhof.

 

Werken in de Pastorijstraat

 

De werken in de Pastorijstraat zullen deze week niet volledig worden afgerond. Met het kerstverlof in het verschiet zullen ze begin januari worden verdergezet. Vrijdagavond 20 december wordt het enkelrichtingsverkeer in de Pastorijstraat opgeheven. Op dinsdagochtend 7 januari wordt het dan terug ingesteld voor een periode van 2 weken, in dezelfde richting als nu (van de kerk naar de Noord-Zuidlaan).

 

De rest van de week wordt er voortgewerkt rond de kerk en in de Monseigneur Heylenstraat. In januari wordt gestart met de aansluiting van de woningen op het nieuwe net.

06 dec 2019

Omleiding fietsers

 

Om de veiligheid te verhogen komt er een korte omleiding voor fietsers die via de Geelsebaan richting Geel willen rijden, zodat zij niet langs de enkelrichting moeten rijden. Zij zullen worden omgeleid achter de kerk door, richting Mgr. Heylenstraat en zo richting Geel.

05 dec 2019

Levering kerststal

 

Volgende week, woensdag 11 december wordt om 13:00 de kerststal geleverd op de Markt. Deze zal verplaatst worden onder politiebegeleiding via de Pastorijstraat, waar men tijdelijk het verkeer voor zal tegenhouden op de Turnhoutsebaan en de Geelsebaan.

04 dec 2019

Infobrief 4 december, werken in Monseigneur Heylenstraat

 

Onderstaande infobrief, met meer info over de werken volgende week, wordt vandaag aan de bewoners bedeeld. Naast de Pastorijstraat (zie vorige update) zal ook worden gewerkt in de Monseigneur Heylenstraat, tussen de Markt en huisnummer 6 en op de Markt zelf, achter de kerk. De omleidingsplannen kan je terugvinden in de bijgevoegde brief. Hieronder vindt je ook een detailplan van de werfzone de komende week.

03 dec 2019

Tijdelijke verlichting op de werf

 

Nadat Farys de nodige aanpassingen heeft gedaan om stroom te voorzien zijn de laatste tijdelijke verlichtingspalen geplaatst en in dienst genomen. Alle cruciale punten op de werf zijn nu van tijdelijke verlichting voorzien.

 

Volgende week werken in de Pastorijstraat

 

De planning voor de Pastorijstraat wordt aangepast: op maandag 9 december zal er opnieuw gewerkt worden, ditmaal aan de zijde van de oneven huisnummers. Er wordt een enkelrichting ingesteld vanaf de Markt richting Herentals, die in voege zal blijven tot en met vrijdag 20 december. De bewoners krijgen binnenkort meer informatie via een infobrief.

29 nov 2019

Volgende week werken op de Geelsebaan en de Nachtegaalstraat

 

Vanaf maandagmorgen 2 december tot en met donderdagavond 5 december wordt de Geelsebaan in beide richtingen afgesloten tussen huisnummer 41 en het kruispunt met de Markt, aan café De Leeuw. Vanaf vrijdagochtend 6 december wordt opnieuw het eenrichtingsverkeer ingesteld in dezelfde zone, je zal kunnen passeren vanuit Geel richting Turnhout. Dit eenrichtingsverkeer blijft van kracht tot en met donderdagavond 12 december.

 

In de Nachtegaalstraat wordt vanaf maandagochtend 2 december tot en met donderdagavond 12 december gewerkt. Ook hier wordt eenrichtingsverkeer ingelegd, komende vanuit de Monseigneur Heylenstraat richting de Geelsebaan.

 

Hieronder kan je de omleidingsplannen vinden alsook een plannetje van de lokale situatie.

21 nov 2019

Werken Retiesebaan, Geelsebaan en Binnenpad voor de komende weken

 

Retiesebaan

 

Het éénrichtingsverkeer op de Retiesebaan blijft nog van kracht op maandagmorgen 25 november tot en met dinsdag 26 november komende van Retie richting de kerk.

 

Geelsebaan

 

Afhankelijk van de voortgang der werken wordt de Geelsebaan ten vroegste vanaf dinsdagmiddag 26 november en ten laatste op woensdagmorgen 27 november éénrichtingsverkeer. En dit t.e.m. donderdag 12 december.

Het éénrichtingsverkeer geldt komende uit Geel richting Turnhout en wordt ingesteld van aan de Wissel (huisnummer 41) tot aan het kruispunt met café De Leeuw aan de Markt.

 

Binnenpad

 

Op maandag 25 november t.e.m. woensdag 27 november zal er nog gewerkt worden in het Binnenpad voor de Delhaize. De parking van Delhaize en woonzorgcentrum Aquamarijn blijven bereikbaar.

 

Er zal wel signalisatie voor afwisselend verkeer geplaatst worden tussen de Delhaize en de Hofstraat. Dus wees hoffelijk en respecteer de verkeersborden.

 

Bekijk hier het circulatieplan.

 

 

19 nov 2019

Hinder fietsers op de Retiesebaan

 

Op woensdag 20/11 en donderdag 21/11 zal er op de Retiesebaan een oude stookolietank verwijderd worden die deels in de rijbaan ligt.
Van aan restaurant Antonello (huisnummer 1) zullen de fietsers op de rijbaan moeten tot aan huisnummer 7.
Hier wordt de nodige signalisatie voorzien door de aannemer.

15 nov 2019

Circulatieplan vanaf 18 november

 

Hieronder vindt je een plannetje van de werfzone en de enkelrichting die volgende week in voege zullen zijn. Het omleidingsplan voor de omleiding via de E34 en Retie kan je ook hier terugvinden.

14 nov 2019

Uitbreiding werkzone volgende week

 

Opgelet: de werkzone voor de volgende fase, die start maandag 18 november op de Retiesebaan, wordt sterk uitgebreid tegenover de oorspronkelijke planning. De nutsmaatschappijen moeten werken uitvoeren vanaf het kruispunt met de Acacialaan, ter hoogte van Retiesebaan nummers 55 en 78, in westelijke richting tot aan de Kerk. Dat wil zeggen dat ook het enkelrichtingsverkeer tussen die twee punten wordt ingesteld.

 

De bewoners langs het traject van de werken zullen kort geen gebruik kunnen maken van hun oprit of garagepoort en parkeren hun wagen best elders. De toegang te voet of met de fiets wordt gegarandeerd, maar kan op sommige momenten moeilijk zijn. Spreek gerust de arbeiders aan als je ergens niet door geraakt of spring even binnen op de werfkeet om de toegang tot je woning te bespreken.

12 nov 2019

Retiesebaan enkelrichting tot en met volgende week

 

In het Binnenpad worden vandaag de werken afgerond. Deze en volgende week werkt de aannemer verder aan de Retiesebaan: eerst de zuidzijde, volgende week maandag de noordzijde. Tot en met volgende week blijft daar de enkelrichting in voege.

 

Op de Markt zal er worden gewerkt in de groenzone. Het verkeer zal van deze werken geen hinder ondervinden.

07 nov 2019

WhatsApp verbiedt versturen van nieuwsberichten

 

Sinds deze week laat WhatsApp het versturen van nieuwsbrieven niet meer toe. Hun motivatie is dat WhatsApp enkel bedoeld is voor het uitwisselen van berichten tussen individuen. Dit betekent jammer genoeg dat we jullie niet langer via WhatsApp op de hoogte kunnen houden over dit project. We zoeken uiteraard zo snel mogelijk naar een alternatief, maar we raden iedereen (die dit nog niet heeft gedaan) aan om zich in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief om zo steeds het laatste nieuws over de werken te ontvangen (dit kan via de button bovenaan deze pagina). 

 

Het blijft nog tot begin december mogelijk om via WhatsApp vragen te sturen naar ons nummer 0474 56 39 12 en 1 op 1 te communiceren. Daarna zullen wij ook die mogelijkheid verliezen.

07 nov 2019

Verlenging werken Retiesebaan

 

De werken aan de Retiesebaan lopen uit. Om die reden zal de straat vandaag nog afgesloten blijven. Morgenvroeg 8 november wordt de afsluiting verwijderd.

29 okt 2019

Vanaf morgen werken op het Binnenpad, volgende week op de Retiesebaan

 

Vanaf 30 oktober tot en met 7 november worden er werken uitgevoerd op het Binnenpad. Er zal tijdelijk een enkelrichting worden ingelegd richting de Hofstraat. Fietsers zullen steeds toegang hebben in beide richtingen.

 

Volgende week starten de nutsmaatschappijen te werken op de Retiesebaan. Tussen 4 en 14 november wordt de straat enkelrichting, vanaf de Schutterstraat tot aan de Leeuw. 4, 5 en 6 november wordt de straat afgesloten, vanaf de Leeuw tot aan de Monseigneur Miertsstraat. Vanaf 15 november werkt de aannemer op de andere rijstrook, tot en met 22 november. Kijk zeker bij "Timing en fasering" op onze website voor een meer uitgebreide planning van de komende fases.

23 okt 2019

Verlenging huidige fase

 

Om de nutswerken in de huidige fase te kunnen afwerken blijven de tijdelijke verkeersmaatregelen een week langer in voege. De Pastorijstraat blijft enkelrichting tot en met dinsdag 29 oktober. Ook de tijdelijke verkeerslichten blijven staan tot en met 29 oktober, ze worden verwijderd op woensdagmorgen 30 oktober.

 

De werken aan het Binnenpad zijn wel op schema.

22 okt 2019

Omleiding De Lijn verlengd

 

Door de verlenging van de nutswerken blijft ook de omleiding voor de bussen van De Lijn gelden. Kijk zeker op de website van De Lijn voor de aangepaste rittijden en vervanghaltes. Aan de betrokken haltes zal een infoflyer worden opgehangen.

18 okt 2019

Verlenging huidige fase, volgende week Binnenpad even afgesloten

 

De huidige fase van de nutswerken duurt iets langer dan gepland. Daarom blijft de huidige enkelrichting in de Pastorijstraat nog tot en met dinsdag 22 oktober behouden. De tijdelijke verkeerslichten en enkelrichting op de Turnhoutsebaan blijven in voege tot en met vrijdag 25 oktober.

 

Het Binnenpad wordt volgende week kort afgesloten tussen de Markt en het ontmoetingscentrum, vanaf dinsdag 22 oktober tot en met woensdag 23 oktober. De Delhaize blijft bereikbaar via de Kattenberg en de Hofstraat en er komt een omleiding om het Binnenpad te bereiken. Het omleidingsplan vindt je als bijlage.

 

 

 

 

 

 

 

11 okt 2019

Parkeren tijdens de nutswerken

 

Wanneer er voor je woning wordt gewerkt zal je kort geen gebruik kunnen maken van je garage of oprit. De bewoners kunnen in de buurt parkeren aan de Delhaize, achter het gemeentehuis en aan de bibliotheek. Nadat de nutswerken zijn gepasseerd wordt je garage of oprit terug bereikbaar gemaakt.

 

De toegang tot de woningen voor voetgangers en fietsers wordt geregeld met bruggetjes over de sleuf.

10 okt 2019

Fase 2 van de nutswerken 14/10 t.e.m. 21/10

 

De volgende fase van de nutswerken gaat in op maandagochtend 14 oktober en duurt tot en met 21 oktober. In die periode zal op de Turnhoutsebaan N19 enkelrichtingsverkeer worden ingesteld richting Geel, tussen Pizza Talia en slagerij Vandecruys. Het verkeer zal worden geregeld met tijdelijke verkeerslichten.

 

In de Pastorijstraat blijft de huidige regeling gelden met enkelrichtingsverkeer van de kerk naar de Noord-Zuidlaan (Aveve). De Kattenberg en de Markt, aan de zijde van het gemeentehuis, worden op donderdag 17 oktober afgesloten vanaf het kruispunt aan bakkerij Hermans, tot en met 21 oktober.

 

De bewoners van de betrokken straten zullen een infobrief in de bus krijgen over deze regeling. Hieronder kan je de brief terugvinden. De omleidingsplannen zijn bijgevoegd.

25 sep 2019

Update werken Pastorijstraat

 

Ondertussen is er nieuwe, aangepaste informatie beschikbaar over de werken in de Pastorijstraat en de regeling voor het schoolverkeer, bussen van De Lijn en plaatselijk verkeer. Over de planning van de omleidingen van de bussen vind je alles op de website van De Lijn (routeplanner).

 

De Pastorijstraat wordt vanaf dinsdagmorgen 1 oktober t.e.m. vrijdagavond 4 oktober volledig afgesloten in beide richtingen, en dit van aan de kerk tot aan de Kapelstraat. Zo kunnen de nutsmaatschappijen hun werken in alle veiligheid uitvoeren.  

 

Bewoners van de Pastorijstraat kunnen tijdens deze 4 dagen hun wagen op de parking van de bibliotheek, via de Kapelstraat, parkeren.  

 

Van vrijdagavond 4 oktober tot en met maandagavond 21 oktober geldt in de Pastorijstraat éénrichtingsverkeer van de kerk naar de Noord-Zuidlaan (Aveve).  

 

Fietsers kunnen door de Pastorijstraat in beide richtingen fietsen. Op het ogenblik dat de straat is afgesloten (1 tot 4 oktober) is het aangeraden om ter hoogte van de werken af te stappen en te voet je weg te vervolgen. Respecteer a.u.b. deze veiligheidstips.

 

Circulatieplan werken Pastorijstraat

 

Voor plaatselijk en schoolverkeer

 

Het stuk tussen de Kempenstraat en de Noord-Zuidlaan blijft in beide richtingen open voor plaatselijk verkeer, schoolverkeer en bussen van de Lijn.

 

Het stuk tussen de Kapelstraat en de Kempenstraat blijft open voor éénrichtingsverkeer in de richting van de Noord-Zuidlaan.

 

De informatie over de werken in Turnhoutsebaan, Markt en Binnenpad uit het vorige bericht blijft behouden.

 

Concrete info nutsbedrijven

 

Heb je een concrete vraag over de werken die in opdracht van de nutsbedrijven worden uitgevoerd? Neem dan rechtstreeks contact met het betrokken nutsbedrijf. Meer info.

19 sep 2019

Op 1 oktober beginnen werken nutsmaatschappijen

 

Vanaf dinsdag 1 oktober starten de nutsbedrijven de voorbereidende werken. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie regelmatig. Hieronder volgt een overzicht van de planning voor de verschillende straten.

 

Pastorijstraat

 

De Pastorijstraat wordt vanaf dinsdagmorgen 1 oktober t.e.m. vrijdagavond 4 oktober volledig afgesloten in beide richtingen, en dit van aan Aveve tot aan de kerk. Zo kunnen de nutsmaatschappijen hun werken in alle veiligheid uitvoeren.

 

De bewoners van de Pastorijstraat kunnen tijdens deze 4 dagen hun wagen op de parking van de bibliotheek, via de Kapelstraat, parkeren.

 

Van vrijdagavond 4 oktober tot en met maandagavond 21 oktober geldt in de Pastorijstraat éénrichtingsverkeer van de kerk naar de ring (Aveve).

 

Turnhoutsebaan

 

Van maandagmorgen 14 oktober tot en met maandagavond 21 oktober geldt op de Turnhoutsebaan éénrichtingsverkeer, vanaf de Noord-Zuidlaan (N19) richting kerk.

 

De ene helft van de rijbaan wordt gebruikt voor de werken van de nutsmaatschappijen, de andere helft is open voor verkeer in de richting van de kerk.

 

Markt

 

De Markt wordt aan de kant van Schoenen Snoeys afgesloten vanaf donderdag 17 oktober tot en met maandagavond 21 oktober.

 

Het gemeentehuis en de Delhaize blijven bereikbaar langs de andere zijde van de Markt, via Binnenpad.

 

Binnenpad

 

Op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober wordt het Binnenpad volledig afgesloten van aan de Markt tot aan het ontmoetingscentrum (OC). Er is een omleiding voorzien. Je geraakt langs de Hofstraat en de Kattenberg aan de Delhaize en het woonzorgcentrum Aquamarijn.

 

Vanaf donderdag 24 oktober, en dit tot en met maandag 28 oktober, is éénrichtingsverkeer mogelijk van de Markt richting Delhaize.

19 sep 2019

Bomen worden gerooid op de Markt

 

Nu zaterdag (21 september) worden de bomen op de Markt gerooid in het kader van de werken die de nutsmaatschappijen in oktober zullen uitvoeren.

 

De Markt wordt voor één dag volledig afgesloten van aan het Binnenpad, kant gemeentehuis, tot aan de Geelsebaan, zijde Schoenen Snoeys.

 

De andere zijde van de Markt blijft open in beide richtingen.

 

Parkeer je wagen a.u.b. tijdig buiten de zone waar wordt gewerkt. We vragen ook met aandrang om niet door de werken te lopen of te fietsen. Er is immers gevaar op vallende takken en stukken boom.

03 sep 2019

De verschillende projectpartners organiseerden op 2 september een infoavond voor de omwonenden van De Met. De verschillende presentaties met plannen, timing en contactgegevens kan je hieronder terugvinden.