Nieuws

KAS3016 - Riolerings- en wegeniswerken De Met
17 sep 2021

Aanleg voetpad en rijweg Retiesebaan

 

Op maandag 20 september legt de aannemer het nieuwe voetpad verder aan in de Retiesebaan, van huisnummer 2 tot aan de Melkstraat. Aansluitend wordt de rijweg van de Retiesebaan aangelegd met klinkers.

 

Op het marktplein beginnen we met de aanleg van de goot aan de zijde van de horecazaken. Ook de afwerking van het marktplein gaat verder. Hier worden de staalbanden geplaatst die de wandelpaden zullen afbakenen.

 

Op dinsdag 21 september wordt de asfaltlaag gegoten op de plaats waar de toegangspoort op de Retiesebaan komt, op de hoek met de Schuttersstraat. Op woensdag 22 september wordt het verhoogde eiland geplaatst.

 

Op donderdag 23 september kuist de aannemer de zone op rond de toegangspoort op de Geelsebaan, ter hoogte van de Wissel. Daarna kan hij starten met de afwerking van het voetpad.

 

09 sep 2021

Doorgang Delhaize terug open, dinsdag werken aan de nieuwe fonteinen

 

Vanaf maandag 13 september wordt de doorgang van de Delhaize naar de markt terug opengesteld langs het nieuwe voetpad, aan de zijde van het gemeentehuis. Schoolgaande kinderen en hun ouders worden aangeraden deze route te volgen, om de Kattenberg en het oversteken van de Turnhoutsebaan te vermijden. Via het marktplein kan je naast de kerk naar de Monseigneur Heylenstraat en zo op een veilige manier naar de schoolomgeving. De voetpaden worden verder aangelegd in de Retiesebaan, zodat dit voor de bewoners en handelaars een degelijke en veilige toegang mogelijk maakt.

 

Op dinsdag 14 september wordt de doorgang op de hoek van de Geelsebaan naar het marktplein gedurende de hele dag afgesloten voor voetgangers en fietsers. Er zal dan een zware kraan worden geplaatst, die de putten van de technische ruimtes van de 2 nieuwe fonteinen zal plaatsen. Nadat deze werken zijn uitgevoerd wordt er plaatselijk nog gewerkt.

 

Na de aanleg van de voetpaden op de Retiesebaan wordt het voetpad op het marktplein, aan de zijde van de handelaars verder afgewerkt. De bijkomende werken aan de Monseigneur Cardijnstraat zullen afgerond zijn en er is terug doorgang voor plaatselijk verkeer van de Geelsebaan.

02 sep 2021

Doorgang Delhaize - Marktplein afgesloten

 

Opgelet: de doorgang van de parking van Delhaize naar het marktplein, naast dienst toerisme, is tijdelijk afgesloten om de klinkerwerken te kunnen uitvoeren. Wij verwachten dat dit dinsdag 7 hetzij woensdag 8 september kan worden opengesteld.

27 aug 2021

Volgende week werken in Monseigneur Cardijnstraat

 

In de Monseigneur Cardijnstraat is een goot verzakt die vanaf dinsdag 31 augustus zal worden vervangen. De klinkers in de rijweg worden dat ook terug degelijk aangelegd, vanaf de hoek van bloemenwinkel Crio aan de Geelsebaan tot aan huisnummer 6.

 

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt er een parkeerverbod ingesteld in de Melkstraat, tussen huisnummers 2 en 4, om de doorstroming van het verkeer te vrijwaren. In de Monseigneur Cardijnstraat wordt een parkeerverbod ingesteld naast het grasveld tot aan garage Van De Water, om een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers te behouden.

 

Op de Geelsebaan zelf zijn de garages terug bereikbaar, de eigenaars en huurders hebben opnieuw toegang.

 

Op woensdag 1 september starten de klinkerwerken voor het nieuwe voetpad op het marktplein, vanaf schoenwinkel Snoeys richting het gemeentehuis. Diezelfde dag wordt op de Retiesebaan de fundering van de rijweg vlakgetrokken. De betonwerken worden dan verder afgewerkt in het Binnenpad naast het gemeentehuis en de toegangspoort aan de Wissel op de Geelsebaan.

 

Let op: in de nacht van 1 op 2 september zal er opnieuw gewerkt worden om het nieuw gestort beton in te zagen.

24 aug 2021

Donderdag en donderdagnacht betonwerken op de Markt

 

De aannemer plaatst momenteel de wapeningsnetten voor de betonverharding op het marktplein. Donderdag 26 augustus en in de nacht van donderdag op vrijdag wordt dan het beton gestort.

 

Verder worden in de Geelsebaan de rioleringsdeksels op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht, en worden in de Retiesebaan de overige voetpaden opgebroken.

 

Aan de voormalige bakkerij Van Heuckelom is een private aannemer bezig met de afbraak van het pand. Men laat ons weten dat deze werken ongeveer 2 weken zullen duren.

17 aug 2021

Gewijzigde omleiding door festival

 

Opgelet: vanaf vrijdag 3 september tot en met maandag 6 september om 12:00 zal de omleiding aan de noordzijde worden verlegd van Hulst naar de Dijkstraat. Dit als gevolg van het festival "Booty Rave" dat in dat weekend zal plaatsvinden.

12 aug 2021

16 augustus geen activiteit, daarna verdere heraanleg

 

Op maandag 16 augustus neemt de aannemer rust, ter vervanging van de feestdag op zondag 15 augustus.

 

Dinsdag 17 augustus wordt er verder gewerkt aan de bestrating van de Geelsebaan, in de loop van de week worden de wapeningsnetten op de gewestweg rond het Marktplein en aan de poort op de Geelsebaan geplaatst. De bedoeling is om op die locaties op 23 augustus betonwerken uit te voeren.

 

Op de Retiesebaan tenslotte wordt verdergewerkt aan de huisaansluitingen en zal de aannemer de boomvakken uitgraven.

06 aug 2021

Volgende week werken aan het voetpad Marktplein / gemeentehuis

 

Vanaf maandag 9 augustus wordt het voetpad aan het marktplein, zijde gemeentehuis opgebroken. Daarna worden daar de boomvakken klaargemaakt en wordt het voetpad voorzien van een tijdelijke steenslagverharding. De werkzone loopt van de trappen van het toeristisch centrum tot aan schoenwinkel Snoeys. De bewoners zullen via de Turnhoutsebaan hun woning kunnen bereiken.

 

Let op: de doorgang van de parking van Delhaize wordt afgesloten. Het gemeentehuis en het toeristisch centrum zijn bereikbaar via het Binnenpad. Voor voetgangers geldt een omleiding van de Turnhoutsebaan, naast de kerk en via café De Leeuw om zo de Retiesebaan te bereiken. Aan krantenwinkel De Krokodil kan je oversteken om zo via het Binnenpad naar het gemeentehuis te gaan. De Delhaize blijft bereikbaar via de Kattenberg en de Hofstraat.

 

Wij schatten dat de werken in deze zone ongeveer een week zullen duren. Hieronder kan je een kaart terugvinden van de werkzone en de omleiding.

 

Bijkomend starten maandag 9 augustus ook de klinkerwerken in de Geelsebaan terug op.

13 jul 2021

Toestand en maatregelen tijdens het bouwverlof

 

Vanaf deze week tot 2 augustus is de aannemer in bouwverlof. Er zal geen activiteit zijn op de werf. De toestand van de werf en de maatregelen die tijdens het bouwverlof van kracht zijn kan je nalezen in de brief hieronder, die vandaag bij de bewoners werd bedeeld.

 

Dinsdag 3 augustus wordt er verder gewerkt in de Retiesebaan met de aanleg van de nieuwe riolering, tot aan de Schutterstraat en een deel in de Mgr. Miertsstraat. Wij verwachten dat deze werken nog een tweetal weken zullen duren. De aannemer zal ook de klinkerwerken verderzetten in de Geelsebaan en het betonnen eiland plaatsen aan De Wissel.

 

Op het marktplein gaan we van start met de heraanleg, in eerste instantie worden de stalen banden geplaatst die de boorden van het nieuwe wandelpad zullen vormen.

 

02 jul 2021

Volgende week asfalt- en betonwerken

 

Maandag 5 juli wordt een onderlaag asfalt gelegd op de gewestweg naast het Marktplein, in een deel van het Binnenpad tot aan het gemeentehuis en in de Geelsebaan aan de Wissel. Deze onderlaag of 'sandwichlaag' vormt de ondergrond voor de toekomstige rijweg in beton.

 

Als het weer het toelaat zal dinsdag 6 juli op deze onderlagen een betonnen boord getrokken worden, aan weerszijden van de verharding. Deze boorden vormen de omlijsting van de nieuwe weg. Donderdag 8 juli wordt de Geelsebaan voorzien van een prefab eiland in beton, ter hoogte van de wissel.

 

De voetpaden in de Geelsebaan en rond de nieuwe fietsenstalling worden verder afgewerkt, de bestaande voetpaden op het marktplein vanaf café De Leeuw tot aan de Retiesebaan worden opgebroken. Er wordt een laag minder-hindersteenslag gelegd zodat het voetpad begaanbaar blijft.

 

 

25 jun 2021

Vertraging voor werken Binnenpad

 

Door onverwachte problemen met de gas- en waterleidingen lopen de werken in het Binnenpad vertraging op. Er wordt met Fluvius en Pidpa volop overlegd om dit zo snel mogelijk op te lossen. Daarna kunnen we de laatste meters riolering aanleggen.

 

25 jun 2021

Planning voor week van 28 juni

 

In de week van 28 juni wordt de nieuwe gewestweg op het Marktplein genivelleerd. Verder lopen de voorbereidingen voor de aanleg van de betonnen boord en de onderlaag asfalt. Dit is voorzien in de week van 5 juli.

 

Ondertussen gaan de bestratingswerken in de Geelsebaan onverminderd verder.

 

Nog in de week van 28 juni wordt de verharding in de Retiesebaan opgebroken tot aan de Melkstraat. Dit is in voorbereiding van de aanleg van de riolering.

 

18 jun 2021

Werken Retiesebaan starten 24 juni

 

De werken op het marktplein en in het Binnenpad lopen wat vertraging op. Om die reden starten we de werken op de Retiesebaan pas op donderdag 24 juni. De werken lopen vanaf het kruispunt Binnenpad / Retiesebaan.

15 jun 2021

Vanaf 16 juni afsluiting Binnenpad

 

Opgelet: op woensdag 16 juni wordt het Binnenpad zoals eerder vermeld afgesloten voor het verkeer. Vanaf morgen moet je de omleidingen volgen, de omleidingsplannen kan je terugvinden onder "Nieuws" op onze website.

11 jun 2021

Planning voor de week van 14 juni

 

Aan de kerk zal de aannemer de klinkerverharding en de halfverhardingen tussen de groenzone verder afwerken. De rioleringsdeksels worden geplaatst in de nieuwe bestrating. We krijgen veel vragen over het planten van de bomen, dat is voorzien in november.

 

In de Geelsebaan wordt de fundering van de rijweg aangelegd. Later starten we eerst met het aanleggen van de voetpaden.

 

Op het Marktplein wordt nog enkele dagen gewerkt aan het nieuwe bufferbekken. Daarna worden de huisaansluitingen gerealiseerd.

 

Op het Binnenpad wordt maandag 14 juni de signalisatie geplaatst en zal vanaf woensdag de garage naast kledingwinkel Butiq niet meer bereikbaar zijn. Woensdag of donderdag wordt de bestrating opgebroken tot voorbij het gemeentehuis.

 

In de Retiesebaan, de verbinding met het Binnenpad wordt maandag de signalisatie klaargezet, maar wordt de straat pas in de loop van de week afgesloten, wanneer de werken aan het Binnenpad starten.

 

Werken vanaf 6:30 tot 15:00: gezien het warme weer vraagt de aannemer toestemming aan de gemeente om een half uur vroeger te mogen starten. Voor volgende week is dat goedgekeurd, er wordt de hele week gewerkt vanaf 6:30 en 15:00.

 

03 jun 2021

Omleidingsplannen Fase 6 - Markt, Binnenpad & Geelsebaan

 

Voor de werken in Fase 6 werden nieuwe singalisatie- en circulatieplannen opgemaakt die je hieronder kan vinden. Op die plannen kan je zien hoe je tijdens de werken het centrum bereikt of vanuit het centrum de buurgemeenten bereikt.

28 mei 2021

Vanaf volgende week werken aan Melkstraat, opbreken voetpad Markt

 

Vanaf maandag 31 mei wordt er gewerkt op het kruispunt Geelsebaan-Melkstraat. Het kruispunt wordt gedurende een week afgesloten. Schoolgaande kinderen en hun ouders volgen best de omleiding Binnenpad - Vrijwilligersstraat - Kattenberg - Pastorijstraat - Mgr. Heylenstraat - Mgr. Cardijnstraat. In het begin van de Melkstraat en het begin van de Nachtegaalstraat worden de zijaansluitingen van de riolering aangelegd.

 

Vanaf maandag 31 mei tot en met vrijdag 11 juni wordt er verder gewerkt aan de zuidkant van de kerk, ter hoogte van café De Valk. De bedoeling is om dit gedeelte tegen 11 juni af te werken.

 

Vanaf woensdag 2 juni wordt het voetpad aan de Markt opgebroken, aan de zijde van café De Leeuw, ter voorbereiding van de werken op de Markt en het marktplein. Vanaf die datum zijn de garages tussen apotheek Kastel en restaurant Anders gedurende 3 tot 4 weken niet bereikbaar: indien je je wagen nodig hebt in die periode kan je hem tegen die datum best verplaatsen. De aannemer start dan de rioleringswerken aan het marktplein.

 

Op 14 juni wordt de nieuwe signalisatie geplaatst aan het Binnenpad en de Retiesebaan. Het Binnenpad wordt afgesloten van het gemeentehuis tot de Karekietstraat, in beide richtingen. De aannemer zal ook daar starten met de rioleringswerken.

21 mei 2021

Voetpaden Markt worden opgebroken

 

Op maandag 31 mei begint de aannemer de voetpaden op de Markt op te breken. Hij werkt vanaf café De Leeuw in de richting van Retie tot aan de werfzone ter hoogte van het Binnenpad. De aannemer zal nog een brief in de bussen steken.

21 mei 2021

Volop activiteit langs de Geelsebaan

 

Volgende week is het een korte werkweek, op Pinkstermaandag 24 mei werkt de aannemer niet.

 

Op dinsdag 25 mei wordt een betonnen plaat gegoten op de nieuwe regenputten achter de kerk. In de namiddag zal er plaatselijk hinder zijn door een betonmixer op de hoek van de Pastorijstraat en de Markt / Mgr. Heylenstraat.

 

Nog op dinsdag 25 mei graaft de aannemer op enkele plaatsen op het kruispunt Geelsebaan - Melkstraat, aan restaurant De Floran. De werfhekken worden er verplaatst om de werkzone af te bakenen.

 

Op de Markt worden de staalbanden verder geplaatst aan café De Valk en aan café Retro.

 

In de Geelsebaan wordt het voetpad langs de kant met de oneven huisnummers verder opgebroken. Daarna wordt het afgedekt met een laag steenslag.

 

Nog in de Geelsebaan gaan de rioleringswerken verder in de richting van Geel. Plaatselijk worden aan beide kanten van de straat de huisaansluitingen al uitgevoerd.

12 mei 2021

Volgende week werken Mgr Cardijnstraat

 

Volgende week wordt er gewerkt in de Monseigneur Cardijnstraat, vanaf het kruispunt met de Geelsebaan.
Er worden nieuwe parkeervakken geplaatst aan de ene kant.
De goot wordt ook vernieuwd en de verzakkingen worden hersteld.

 

Sommige garages zullen niet bereikbaar zijn, we vragen dan ook om de wagens buiten de werfzone te zetten.

12 mei 2021

Tijdelijke aanpassing blauwe zones

 

Om de impact van de werken in het kader van Masterplan De Met op de lokale ondernemers te beperken, werd op hun vraag een tijdelijke aanpassing gedaan aan de blauwe zones in centrum Kasterlee.

Deze wijzigingen gaan in vanaf 4 mei en lopen gedurende de werken van Masterplan De Met.

 

 • Parking Binnenpad (achter het gemeentehuis) wordt nu volledig blauwe zone.
  Je legt dus je parkeerschijf en mag maximaal 2 uur blijven staan. (de bestaande 30-minutenzone blijft ongewijzigd!)
 • Het grasveldje op de hoek van de Geelsebaan en de Mgr. Cardijnstraat wordt een tijdelijke parking. De aanleg hiervan zal eerstdaags beginnen en klaar zijn in mei. Parkeren is hier gratis.
teaser
10 mei 2021

Dringende herstellingswerken op omleidingsroute

 

In de loop van deze week worden er 2 dringende werken uitgevoerd op de omleidingsroute Houtum-Hulst:

 • Vanaf 10/5 worden er nutswerkzaamheden uitgevoerd in Houtum, ter hoogte van de Netestraat.
  Er zal hiervoor een deel van de rijbaan worden ingenomen.
  Om een vlotte doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen, zal wisselend verkeer dmv tijdelijke verkeerslichten worden ingesteld.
  Deze werken zouden 2-3 werkdagen in beslag nemen.
 • Op 11/5 voert de technische dienst van de gemeente Kasterlee dringende herstellingswerkzaamheden uit aan de bermen van Hulst.
  Om de hinder tot een minimum te beperken, wordt er gewerkt met een mobiele werkplaats buiten de spitsuren.
  De werken zijn gepland tussen 9 en 12.00 uur.
teaser
30 apr 2021

Werken Geelsebaan starten op 3 mei

 

Nu maandag, 3 mei, starten we met de werken in de Geelsebaan (fase 4). Maandag wordt de werkzone afgezet met herashekken en lage blauw-gele hekken aan de handelszaken.

 

Zo lang het kan, laten we de voetpaden intact - al zal dit maar voor een korte periode zijn. Wandelaars en fietsers die via de Melkstraat naar de Geelsebaan komen, volgen een korte omleiding in zuidelijke richting. Ze steken via de Wissel over naar de Nachtegaalstraat.

 

Op dinsdag 4 mei wordt het asfalt gefreesd. Meteen daarna start de aanleg van de nieuwe riolering. We verwachten dat dit een tweetal weken zal duren. Nadat de riolering geplaatst is, begint de aanleg van de nieuwe rijweg.

 

Al deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer of onvoorziene gebeurtenissen wordt deze planning aangepast.

 

Ter herinnering: de ondergrondse garage op Geelsebaan 11-13 zal tijdens de werken niet bereikbaar zijn. Gebruik je deze garage? Parkeer dan je wagen tijdelijk op een andere plaats, tot de werken beëindigd zijn.

23 apr 2021

Planning werken Markt, zijde apotheker

 

Na de aanleg van de riolering op de Geelsebaan gaan de werken van start op het zuidelijk gedeelte van de Markt, tussen de Geelsebaan en de Retiesebaan. Het hekwerk werd reeds geplaatst als veiligheidsmaatregelen, met het toegenomen werfverkeer op die plek in het achterhoofd. De garages tussen de apotheker en café Anders zijn momenteel nog bereikbaar, maar je plaatst je wagen best elders.

 

Half mei zou de riolering op de Geelsebaan geplaatst moeten zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden. We voorzien om dan aan de Markt de werken op te starten met het opbreken van de verharding. Dan start de aanleg van de nieuwe riolering, waarna er ook gewerkt zal worden op het marktplein zelf: we plaatsen daar een ondergronds bufferbekken voor regenwater, dat de riolering zal ontlasten bij hevige regenval.

 

Meer informatie kan je terugvinden in de brief die door de aannemer werd verspreid en die je hieronder kan lezen.

22 apr 2021

Planning werken Geelsebaan

 

Begin mei starten we met de werken in de Geelsebaan, fase 4. Op maandag 3 mei wordt de werkzone afgezet met herashekken en lage blauw-gele hekken aan de handelszaken. We laten de voetpaden zo lang mogelijk intact, met dien verstande dat ze niet lang zullen kunnen blijven liggen. Wandelaars en fietsers die via de Melkstraat naar de Geelsebaan komen zullen een korte omleiding volgen in zuidelijke richting, om via de Wissel te kunnen oversteken naar de Nachtegaalstraat.

 

Op dinsdag 4 mei wordt het asfalt gefreesd. Meteen daarna volgt de aanleg van de nieuwe riolering. We verwachten dat deze werken een tweetal weken zullen duren, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Nadat de riolering geplaatst is wordt onmiddellijk gestart met de heraanleg van de weg in de nieuwe inrichting. We verwachten de bovenbouw te kunnen afwerken voor het bouwverlof, half juli.

 

Let op: de ondergrondse garage op Geelsebaan 11-13 zal gedurende de werken niet bereikbaar zijn. De gebruikers van deze garage zullen hun wagens elders moeten stallen.

16 apr 2021

Maandag eerste fase opengesteld, rioleringswerken op de Markt

 

Maandag 19 april wordt de verbinding Turnhoutsebaan - Pastorijstraat opengesteld voor het verkeer. De aannemer is al gestart de definitieve signalisatie te regelen, maar let op: tot en met maandagochtend 19 april blijft de werfsignalisatie gelden!

 

Volgende week zal de aannemer riolering aanleggen op de Markt, tussen het marktplein en het gemeentehuis. Er wordt verder gestart met de opbraak tussen de kerk en café De Valk, waar nadien ook daar de riolering wordt aangelegd. De werkzones worden afgebakend met herashekken.

 

Let op: de verbinding Geelsebaan - Turnhoutsebaan wordt nog niet opengesteld, dat gebeurt pas tegen het einde van het jaar.

08 apr 2021

14 april werken in Binnenpad, week van 19 april openstelling eerste fases

 

Vanaf 12 april starten de archeologen hun opgravingen op de Markt, tussen het gemeentehuis en het marktplein. We verwachten dat dit onderzoek ongeveer een week zal duren. In de week van 19 april willen we daar dan starten met de aanleg van de riolering.

 

Zoals eerder gemeld zal volgende week een aannemer voor de nutsmaatschappijen werken uitvoeren op het Binnenpad. We weten inmiddels dat die werken zullen plaatsvinden op 14 april. Het Binnenpad wordt dan tijdelijk enkelrichting.

 

In de tussentijd wordt de fietsenstalling op de Turnhoutsebaan afgewerkt met een dak en omliggende halfverharding. De bedoeling is om vanaf 19 april de Turnhoutsebaan, de Kattenberg en de Pastorijstraat terug te kunnen openstellen voor het verkeer.

02 apr 2021

Volgende week bouwverlof, levering fietsenstalling

 

De week van 5 april neemt de aannemer voor de rioleringswerken verlof. Er zullen dan geen werken worden uitgevoerd aan de riolering of aan de wegenis. Diezelfde week wordt wel een fietsenstalling geleverd door een externe firma, die geplaatst wordt in de Turnhoutsebaan.

 

Een aannemer voor de nutsmaatschappijen zal in de week van 12 april enkele dagen werken uitvoeren in het Binnenpad, dat tijdelijk enkelrichting zal worden. De exacte data worden ons nog meegedeeld.

25 mrt 2021

Betonwerken uitgesteld naar volgende week

 

Door de voorspelde regen kan het betonstorten deze week niet meer doorgaan. De stort van de betonverharding ter hoogte van Turnhoutsebaan 18 en Pastorijstraat 8 zal worden uitgevoerd op dinsdag 30 maart, het inzagen zal worden uitgevoerd in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 maart.

 

Dat wil zeggen dat er deze nacht en de nacht van vrijdag op zaterdag geen geluidshinder zal zijn. Verwacht wel geluidshinder in de nacht van dinsdag op woensdag, volgende week.

23 mrt 2021

Nachtelijke hinder door inzagen beton

 

Door de huidige temperaturen moeten we snel overgaan tot het inzagen van de uitzetvoegen in de nieuwe betonverharding. Om die reden zal de aannemer deze nacht (23 op 24 maart) en donderdag- en vrijdagnacht (25 op 26 en 26 op 27 maart) het beton inzagen. Er zal dus nachtelijke geluidshinder zijn. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak en beperken de hinder zoveel mogelijk.

18 mrt 2021

Vanaf 19 maart betonwerken in Turnhoutsebaan & Pastorijstraat

 

Vanaf 19 maart worden de eerste 'poorten' aangelegd van de Turnhoutsebaan en de Pastorijstraat naar de markt. Het wegdek en de verschillende elementen worden aangelegd in beton. De werkzones zullen volledig ontoegankelijk zijn: het beton wordt gestort met gespecialiseerde machines gedurende 4 dagen. Daarna moet het drogen vooraleer het betreden kan worden.

 

De doorgang voor voetgangers en fietsers wordt behouden. De gebetonneerde zones worden afgezet met herashekken. Het is belangrijk het beton niet te betreden: bij schade aan het nieuwe wegdek zal het project vertraging oplopen en moeten sommige werken opnieuw worden uitgevoerd. Dat leidt tot meer hinder voor iedereen.

16 mrt 2021

17 maart boringen voor OVAM

 

Morgen, 17 maart, laat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) drie boringen uitvoeren op de hoek van de Turnhoutsebaan en de Kattenberg, aan de zijde van het CM-kantoor. Deze werken zullen ongeveer twee uur in beslag nemen.

 

Aangezien er langs deze hoek de omleidingsroute passeert kan het zijn dat er kort wat verkeershinder ontstaat.

12 mrt 2021

Aanleg kruispunt Markt - Turnhoutsebaan

 

Op maandag 15 maart wordt het geprefabriceerde eiland (de verhoogde afscheiding tussen het fietspad en de rijweg) aangelegd op de Turnhoutsebaan, tussen de slager en de pizzeria. 

 

De aannemer plaatst op dinsdag 16 maart de stalen netwapening in de rijweg op het kruispunt Markt -Turnhoutsebaan.

 

Op donderdag 18 en vrijdag 19 maart wordt op het kruispunt beton gestort. Daarna wordt het kruispunt volledig afgezet met Heras-hekkens zodat er niemand over het verse beton kan lopen of fietsen. 

 

Ook worden de bermen rond de kerk volgende week verder afgewerkt.

 

05 mrt 2021

Volgende week nieuwe bomen, aanleg voetpaden en wandelpaden

 

Vanaf maandag 8 maart tot en met woensdag 10 maart worden de nieuwe bomen aangeplant op de in de Turnhoutsebaan en in de Pastorijstraat, alsook op de Markt in de zones waar al gewerkt is. De afgegraven zone rond de kerk wordt verder aangelegd, er worden staalbanden geplaatst die zullen dienen als afbakening van de wandelpaden.

 

De voetpaden in de Pastorijstraat en de Markt worden verder aangelegd: de aannemer zal een fundering aanleggen in steenslag, waar dan de klinkers op worden gelegd. Verschillende zones op de Turnhoutsebaan worden verder afgewerkt. We wachten hier nog op de levering van een paar betonconstructies voor de nieuwe weginrichting, zodra die geplaatst zijn kunnen we een datum communiceren voor de aanleg van de betonverharding.

03 mrt 2021

Archeologie aan de kerk & de nieuwe schoolroutekaart

 

Archeologie aan de kerk

 

Als voorbereiding op de rioleringswerken rond de kerk voert een team archeologen een opgraving uit waarbij enkele putten werden blootgelegd rond het gebouw. De meeste putten zijn infrastructuur uit de 'moderne' tijd, zoals een oude aardingslus. De grootste put, die onder water stond, blijkt een oude grafkelder te zijn die zou toebehoren aan een oude familie uit Kasterlee, die vermeld staat op een gegraveerde deksteen aan het kerkgebouw. De gemeente en de kerkfabriek zoeken nu een manier om deze grafkelder te kunnen behouden.

 

Nieuwe schoolroutekaart

 

De gemeente en de scholen rond de Markt hielden onlangs een overleg, waarop werd besproken hoe de ouders en leerlingen veilig en snel de scholen kunnen bereiken. Als deel van dat overleg werd een schoolroutekaart opgesteld, met de beste aanrijroute voor de verschillende scholen. Die kaart vind je hieronder terug.

teaser
26 feb 2021

Toplaag asfalt in Turnhoutsebaan – Kattenberg

 

Maandag 1 maart wordt de toplaag asfalt aangelegd in de Kattenberg en de Turnhoutsebaan.

We vragen de bewoner hun wagens buiten de werfzone te parkeren.

                                                  

Dinsdag 2 maart wordt een betonnen boord d.m.v. glijbekisting geplaatst worden op de Turnhoutsebaan.
Dit gebeurt tussen de asfaltstrook en de klinkers ter hoogte van de pizzeria en de slager.

                             

Aanleg boordstenen Pastorijstraat

 

Dinsdag 2 maart wordt een betonnen boord d.m.v. glijbekisting geplaatst worden op de Pastorijstraat, ter hoogte van de bibliotheek aan beide zijden.

 

Markt tussen Pastorijstraat en Turnhoutsebaan

 

Volgende week worden de kanten naast de rijbaan bijgewerkt en voorzien van een laag steenslag.

Rond de kerk worden er allerhande werken uitgevoerd voor de realisatie van de nieuwe wandelpaden.

 

Archeologie van start op het marktplein

 

Maandag 1 maart starten de mensen met het archeologisch onderzoek op het marktplein zelf.

Zij graven tot op een diepte van 70 cm om eventuele overblijfselen te vinden.

24 feb 2021

Aanleg toplaag asfalt Turnhoutsebaan en Kattenberg

 

Maandag 1 maart leggen we de toplaag asfalt in de Turnhoutsebaan en Kattenberg. Voorafgaand aan deze werken gaan we eerst verkeersdrempel in de Kattenberg, kruispunt Hofstraat, opnieuw aanleggen. De klinkers worden in zandcement gelegd dat enkele dagen moet uitharden.

 

De Kattenberg zal daardoor onbereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer, vanaf vandaag tot en met dinsdag 2 maart, om 16:00. De bewoners kregen een brief met meer informatie.

17 feb 2021

Vanaf morgen bomen gerooid op Markt, noodherstelling in Binnenpad

 

De aannemer zal vanaf morgen de bomen rooien die aanwezig zijn op de Markt. Onder de Markt wordt een bufferbekken aangelegd voor de opvang van regenwater. Nadien worden nieuwe bomen aangeplant.

 

Noodherstelling in het Binnenpad

 

Nieuws van het gemeentebestuur: de komende dagen zal een dringende herstelling gebeuren aan een straatkolk in het Binnenpad. De hinder blijft beperkt, maar het gedeelte Binnenpad zal op vrijdag tijdelijk enkelrichting worden, richting de Delhaize. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat opschuiven naar maandag. Het verkeer komende van Binnenpad richting Markt zal omgeleid worden via Hofstraat, Heesakkers en Monseigneur Miertsstraat.

 

De Karekietstraat, het Woonzorgcentrum Aquamarij, de Delhaize en de parking van het gemeentehuis blijven bereikbaar. Fietsers kunnen in beide richtingen door.

 

 

09 feb 2021

Werken deze week opgeschort

 

Door de vrieskou die voor de rest van de week zal gelden kunnen de werken niet worden verdergezet. We bekijken volgende week of de temperaturen toelaten verder te werken.

05 feb 2021

Wegeniswerken in de Turnhoutsebaan

 

De aannemer plant de volgende dagen het voetpad in de Turnhoutsebaan af te werken met fundering en klinkers. Daarna volgen de klinkerwerken van de rijweg. Rond de kerk wordt gestart met de opbraak van de scheidingsmuren en beplantingen. In de Pastorijstraat worden er nog nieuwe straatkolken geplaatst.

 

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en zal wijzigen bij regenval of vrieskou.

28 jan 2021

Oproep aan alle passanten en omwonenden: laat de hekken op de werf staan

 

De aannemer merkt op dat sommige mensen proberen om de werf over te steken en daarbij zelfs de hekken en signalisatie verplaatsen. Hou er rekening mee dat een werfzone een gevaarlijke plek kan zijn: een rondrijdende vrachtwagen, een onverwacht obstakel, een put, … Het zijn allemaal risico’s. We vragen daarom uitdrukkelijk om de werfsignalisatie en afsluitingen steeds te respecteren en niet te verplaatsen. Bewandel alleen de daarvoor bedoelde zones, ook al duurt dit misschien iets langer. Jouw en onze veiligheid gaan boven alles!

28 jan 2021

Oproep aan de handelaars: plaats zelf geen bordjes met wegwijzers

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt vast dat er enkele bordjes werden aangebracht door handelaars die de weg naar hun zaak willen aanwijzen. Hou er rekening mee dat het aanbrengen van eigen bordjes aan officiële signalisatie niet is toegestaan. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan een boete van 140 euro mag aanrekenen per bordje dat ze zelf moeten weghalen. Laat je dus niet vangen: als je zo'n bordje hebt opgehangen, haal het dan snel weg.

22 jan 2021

Volgende week heraanleg wegenis in Turnhoutsebaan

 

De rioleringswerken in de Turnhoutsebaan, Kattenberg en Pastorijstraat zijn afgerond. De aannemer werkt nog de huisaansluitingen af in de Pastorijstraat. Volgende week maandag starten we met het aanbrengen van de klinkerverhardingen in de Turnhoutsebaan, daarna in de Kattenberg. We brengen ook de onderfundering aan van de rijbaan in de Pastorijstraat.

 

Let op: de werfzone blijft afgebakend met het blauw-gele hekwerk en er zal nog steeds werfverkeer zijn. De veiligheidsmaatregelen en signalisatie moeten onverminderd gevolgd worden. De volgende fase van de rioleringswerken is voorzien begin april.

07 jan 2021

Vanaf morgen kruispunt Pastorijstraat-Kapelstraat afgesloten

 

De aannemer zal vanaf vrijdag 8 januari de Pastorijstraat opbreken, vanaf het kruispunt met de Kapelstraat tot en met huisnummer 11. Het kruispunt van de Pastorijstraat met de Kapelstraat wordt afgesloten, er komt signalisatie op het kruispunt Kapelstraat-Kerkenheide. De Pastorijstraat zal bereikbaar zijn via Kerkenheide.

 

Na de opbraak van het wegdek zal worden gestart met de aanleg van de riolering.

05 jan 2021

Kruispunt Markt & Monseigneur Heylenstraat wordt afgesloten

 

Vandaag of morgen wordt de T-kruising aan de Monseigneur Heylenstraat en de Markt, achter de kerk, afgesloten en opgebroken. De aannemer legt onder dit kruispunt de riolering verder aan. Het stukje Markt achter de kerk zal enkel nog toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. Voetgangers en fietsers hebben doorgang.

 

Werken terug opgestart: denk aan de veiligheid

 

De werfzone in de Turnhoutsebaan wordt terug afgesloten met de bestaande hekken. De aannemer merkt op dat voetgangers nog regelmatig over de werf wandelen: let op voor het werfverkeer en blijf in de veilige zones als je de werkzone passeert.

 

 

04 jan 2021

Vandaag weerverlet

 

Door de slechte weersvoorspelling is besloten de werken vandaag niet op te starten. Als alles goed gaat keert de aannemer morgen terug naar de werf en worden de werken verdergezet.

17 dec 2020

Circulatieplannen Fase 1 & 2 (Turnhoutsebaan / Pastorijstraat)

 

Hoe bereik je tijdens de huidige werken best het centrum van Kasterlee, of hoe rijd je er het beste rond als je in de buurt moet zijn? Je kan het terugvinden op de circulatieplannen hieronder, waar de routes opstaan die je best kan nemen.

 

Opgelet: de gemeente kreeg verschillende meldingen van voertuigen die in de Monseigneur Cardijnstraat de verboden rijrichting nemen. De politie zal hier extra op controleren.

16 dec 2020

Afvalophaling tijdens de werken

 

We herinneren je nog even aan de regeling voor afvalophaling tijdens de huidige werken. Woon je in een huidige werkzone, dan breng je je PMD-zakken en restafvalbakken naar een van de volgende ophaalpunten:

 • Op het kruispunt Pastorijstraat & Kapelstraat
 • Op het kruispunt Kattenberg & Hofstraat
11 dec 2020

Aanleg onderlaag asfalt in deel Turnhoutsebaan

 

Op donderdag 17 december voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt in een deel van de Turnhoutsebaan en de Kattenberg. Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig, bij slecht weer wordt de planning aangepast.

 

Nog in de Turnhoutsebaan wordt het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers opgebroken van het begin van de werfzone op de Turnhoutsebaan tot aan de Pastorijstraat. De aannemer legt na de opbraak onmiddellijk steenslag.

 

11 dec 2020

Rioleringswerken gaan verder in Pastorijstraat

 

Volgende week legt de aannemer verder riolering aan in de Pastorijstraat. Hij werkt in de richting van het kruispunt met de Kapelstraat. Ook wordt een deel nieuwe riolering geplaatst vanaf het kruispunt Pastorijstraat, achter de kerk, in de richting van de Mgr. Heylenstraat.

 

09 dec 2020

Opgelet: morgen aanleg boordstenen in Turnhoutsebaan en Kattenberg

 

Morgen 10 december zal de aannemer de goten en boordstenen aanleggen in de Turnhoutsebaan tussen nr. 26 en de Kattenberg en in de Kattenberg zelf. De boordstenen worden aangelegd in ter plaatse gestort beton. Dat beton zal enkele weken moeten uitharden, in de tussentijd zijn de opritten en garages in deze zone niet met de wagen bereikbaar. Als je wagen nog in deze zone geparkeerd staat, verplaats hem dan zeker vanavond. Gelieve ook het verse beton zeker niet te betreden, dat kan tot extra werken en dus extra hinder leiden. Alvast bedankt voor je begrip.

02 dec 2020

Bewonersbrief Fase 2

 

De bewoners langs het traject van de werken kregen een bewonersbrief met meer informatie en formulieren om uit te hangen. Die brief kan je hieronder terugvinden.

02 dec 2020

Aangepaste planning fase 2 Pastorijstraat: verduidelijking

 

Aquafin en de gemeente Kasterlee kregen enkele vragen over het verloop van de werken nu de rioleringswerken in de Pastorijstraat sneller starten. Concreet verandert er niets voor het verdere verloop van het project.

 

De werken in de Pastorijstraat twee fases verdeeld: een voor de rioleringswerken, en een voor de heraanleg van de wegenis. Enkel de fase voor de rioleringswerken in de Pastorijstraat wordt sneller uitgevoerd. De fase voor de heraanleg van de wegenis in de Pastorijstraat blijft ongewijzigd. Die fase is immers sterk weersafhankelijk: bij vrieskou of regenweer kan er geen asfalt of beton gegoten worden. Daarom houden de asfaltproducenten binnenkort hun jaarlijkse winterstop: de heraanleg van de wegenis kan pas aanvatten nadat de centrales in het voorjaar terug opengaan. Om die reden blijft de rest van de planning ongewijzigd.

30 nov 2020

Veelgestelde vragen en praktische info

 

Huisvuilophaling: tijdens de werken in de Pastorijstraat kan de vuilniswagen de werfzone niet betreden. De bewoners kunnen hun afval brengen naar een van deze vier ophaalpunten:

 • Turnhoutsebaan 26
 • Kruispunt Kattenberg & Hofstraat
 • Pastorijstraat 13
 • Kruispunt Markt & Geelsebaan

 

Openbaar vervoer: tijdens de werken in de Pastorijstraat worden er tijdelijke haltes voorzien door De Lijn. Meer informatie kan je vinden op de website van De Lijn.

 

Hinderpremie voor handelaars: onze medewerkers kregen enkele vragen over het toekennen van de hinderpremie voor handelaars. Wij namen daarvoor contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen, dat bepaalt of een handelaar de hinderpremie kan krijgen:

 

"Alle ondernemingen (die aan de voorwaarden voldoen) die in de hinderzone van de hinderpremie zijn gevestigd en voldoen aan de voorwaarden van de hinderpremie worden door ons automatisch aangeschreven.

Bedrijven die geen brief ontvangen kunnen ons best e-mailen, dan kunnen wij specifiek nakijken wat de reden is.

Ondernemingen mogen ons steeds e-mailen op hinderpremie@vlaio.be."

25 nov 2020

Werken in de Pastorijstraat starten vervroegd

 

De planning voor de werken in de Pastorijstraat wordt vervroegd. Op woensdag 2 december zal de bijkomende signalisatie in de Pastorijstraat worden klaargezet. Op donderdag 3 december wordt de straat 's morgens afgezet en opgebroken.

 

De omleiding komende van de Noord-Zuidlaan zal dan via de Kempenstraat lopen. De handelaars in de Pastorijstraat blijven bereikbaar, wij evalueren de situatie om eventueel bijkomende maatregelen te nemen voor de bereikbaarheid.

 

Huisvuilophaling: de bewoners en handelaars in de Pastorijstraat tussen de Turnhoutsebaan en de Kapelstraat dienen hun huisvuilcontainers van het huisnummer te voorzien. De ophaling gebeurt aan de inzamelpunten, aan elk uiteinde van de werfzone.

 

Als alles goed gaat zullen de werken in deze zone 30 werkdagen in beslag nemen.

25 nov 2020

Belangrijke info voor de bewoners van Kattenberg: werf verlengd tot Hofstraat

 

Op het laatste moment is besloten om de werken in Kattenberg uit te breiden. Volgens de gecommuniceerde planning lopen de werken tot de Vrijwilligersstraat, er is besloten om ook het gedeelte tussen Vrijwilligersstraat en Hofstraat onder handen te nemen. Het kruispunt met de Hofstraat wordt niet opgebroken en blijft open voor het verkeer.

 

Deze werken gaan in op vrijdag 27 november, d.w.z. overmorgen. Vanaf vrijdag kan er niet meer geparkeerd worden in de zone tussen Vrijwilligersstraat en Hofstraat en moeten de eigenaars hun wagens buiten de werfzone plaatsen. De parkeerplaatsen en garageboxen zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn. Een termijn voor deze werken is nog niet vastgelegd en zal binnenkort worden gecommuniceerd.

19 nov 2020

Morgen verkeershinder ter hoogte van de kerk

 

Ter hoogte van de kerk, aan de kruising Pastorijstraat & Turnhoutsebaan, zal morgen een sondering worden uitgevoerd in de rijweg. Deze werken worden uitgevoerd tussen 09:00 en 10:00 in de ochtend. Daardoor zal er tijdelijk verkeershinder ontstaan in deze bocht, het is aangewezen extra voorzichtig te zijn. De nodige signalisatie zal door de aannemer worden geplaatst.

13 nov 2020

Rioleringswerken gaan verder

 

De rioleringswerken zijn volop bezig in de Turnhoutsebaan.
De aannemer werkt hier volgende week verder in de richting van de kerk.

12 nov 2020

Voetgangers en fietsers: ga niet over de werf en volg de omleiding

 

Vandaag hebben we gemerkt dat te veel mensen de werf dwarsen op de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het kruispunt met Kattenberg. 

 

We vragen daarom met aandrang dat je voor je eigen veiligheid de omleiding volgt voor voetgangers en fietsers. Een werf met allerlei zware machines dwarsen is veel te gevaarlijk.

 

Volg deze veiligheidsregels!

 

02 nov 2020

Volgende week start der werken, deze week voorbereiding

 

Het moment is er: de riolerings- en wegeniswerken in het project "De Met" voor de heraanleg van de Markt en omgeving gaan van start. De aannemer van Aquafin start op 9 november met de rioleringswerken in de Turnhoutsebaan: eerst opbraak van de wegenis, daarna het plaatsen van de grondbemaling. Deze week zal hij voorbereidende werken uitvoeren, zoals het plaatsen van de werfkeet.

 

Met de werken start ook de hinder: hou er rekening mee dat de werkzone in de Turnhoutsebaan enkel nog toegankelijk zal zijn voor plaatselijk verkeer. Bewoners zullen hun woning te voet en met de fiets kunnen bereiken en de aannemer voorziet ook de toegang met de wagen, in de mate van het mogelijke.

 

Voor meer informatie over de fasering en de geplande werken kan je hieronder een folder terugvinden over project. Deze folder zal ook verschijnen in het gemeenteblad.

02 nov 2020

Infomoment handelaars

 

Om de handelaars rond de Markt goed te informeren werd op 22 oktober een infomoment gehouden met beperkte plaatsen. Er werd gesproken over de timing van de werken, de bereikbaarheid van de handelszaken en de steunmaatregelen van de Vlaamse overheid. Meer informatie kan je terugvinden in de powerpoint-presentatie, die hieronder werd bijgevoegd.

28 sep 2020

Riolerings- en wegenwerken De Met starten begin november

De geplande riolerings- en wegeniswerken rondom de Markt van Kasterlee komen stilaan dichterbij. Na de aanpassingen van de nutsmaatschappijen werd afgelopen zomer een korte pauze ingelast in afwachting van de goedkeuring van het rioleringsdossier. Dit is ondertussen achter de rug:  we hebben alle nodige vergunningen voor de rioleringswerken ontvangen en er is een aannemer aangesteld. Deze start begin november met de werken. Binnenkort informeren we je nog uitgebreid over alle praktische info zoals de concrete timing en fasering, de veiligheid, de verkeersimpact, … Meer hierover lees je onderaan dit nieuwsbericht.

 

Waarom dit project?

Het projectgebied situeert zich in het centrum van Kasterlee, het marktplein en de vier toegangswegen Geelsebaan, Retiesebaan, Pastorijstraat en Turnhoutsebaan. De markt wordt omgevormd tot een verkeersluw dorpsplein met voorrang voor trappers en stappers, een gezellige groene plek die eenheid en harmonie uitstraalt en waar de kerk geïntegreerd is in de publieke ruimte. 

De omgeving van het centrum van Kasterlee krijgt vandaag regelmatig te kampen met wateroverlast. De riolering kan het overtollige regenwater niet slikken, waarna het water zich een andere weg zoekt. Met deze werken wordt de riolering op en rond de Markt aangepast om die overlast te beperken. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan waarmee regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Zo komt het regenwater niet meer terecht bij het afvalwater en kan het in de grond infiltreren of via de waterlopen in de omgeving worden afgevoerd. Die waterlopen worden ook deels verbeterd, om de goede doorstroming te garanderen.

Met een gescheiden rioleringsstelsel is er nog steeds de kans dat de leidingen het water niet kunnen slikken bij een uitzonderlijk zware regenbui. Jammer genoeg komen zo’n buien steeds meer voor als gevolg van de klimaatverandering. Daarom leggen we onder de Markt een ondergronds bufferbekken aan, dat de grote toestroom van regenwater opvangt en nadien vertraagd afvoert via de regenwaterleidingen. De nieuwe Markt wordt aangelegd bovenop het bufferbekken.

 

Hoe lopen de rioleringswerken?

Bij de rioleringswerken wordt er in verschillende fases gewerkt:

 • een fase voor elke zijstraat
 • een of meer fases voor de markt zelf en de aanleg van het bufferbekken.

Anders dan bij de nutswerken volgen deze fases elkaar niet snel op. Reken per fase op een duurtijd van meerdere maanden. Het kan ook gebeuren dat verschillende fases elkaar gedeeltelijk overlappen.


Elke fase verloopt volgens een min of meer vast stramien:

 1. Opbraak wegverharding: we breken de asfalt of beton op en de weg krijgt een tijdelijke bedekking uit ‘minder-hindersteenslag’. Tijdens de opbraak is de straat onbereikbaar voor auto’s. Met de opbraak gaat geluidshinder gepaard en kan er trillinghinder zijn. Deze werken duren maar heel kort.
   
 2. Bemaling: afhankelijk van de grondwaterstand plaatst de aannemer een pomp die het grondwater tijdelijk verlaagt. Op die manier kan hij de riolering aanleggen in een droge sleuf. Hoewel we gebruik maken van de meest geluidsarme pompen, is enige geluidshinder niet uit te sluiten. Is het geluid toch storend, contacteer ons en dan kijken we of er iets kan worden aangepast. Schakel de pompen in elk geval nooit zelf uit!
   
 3. Aanleg riolering: we leggen de buizen aan in een sleuf, telkens over een lengte van ongeveer 50 meter. Na de aanleg gaat de sleuf terug dicht met zand en een laag steenslag. Dan graaft de aannemer de volgende sleuf open. De aanleg van de riolering voor jouw deur duurt meestal slechts enkele dagen. Het aan- en afrijden van het grondvervoer kan voor hinder zorgen: stof bij droog weer, modder bij regenweer en het kort blokkeren van de rijweg.
   
 4. Huisaansluitingen: na de aanleg van de riolering sluiten we de woningen aan op de nieuwe riolering. Woning per woning wordt er een dwarsleiding aangelegd tussen de perceelgrens en de nieuwe riolering. Het kan zijn dat voor de aanleg van jouw aansluiting de oprit of garagepoort tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval verwittigt de aannemer je vooraf.
   
 5. Heraanleg: na de huisaansluitingen wordt de straat opnieuw aangelegd in de volgende stappen:
  • Onderfundering van de weg, gevel tot gevel
  • Aanleg van de boordstenen en straatkolken
  • Bovenfundering van de weg, tussen de boordstenen
  • Onderlaag asfalt
  • Ophalen van de riooldeksels op het juiste niveau
  • Bovenlaag asfalt wordt meestal aangelegd over het gehele projectgebied, als alle fases afgerond
  • Afwerken van groenzones, voetpaden, …

De asfaltwerken zijn afhankelijk van het weer en in de eerste maanden van het jaar mag en kan er geen asfalt gegoten worden want de vrieskou kan het nieuwe asfalt beschadigen.

 

Hoe houden we je op de hoogte?

De geplande infoavond voor bewoners kan helaas niet doorgaan door de veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

 • In de plaats daarvan zullen we je regelmatig informeren via infobrieven.  
 • Word je liever via WhatsApp geïnformeerd? Stuur dan het projectnummer KAS3016 naar 0474 56 39 12 voor regelmatige updates.
 • Houd ook het informatieblad van de Gemeente Kasterlee in de gaten: in november verschijnt een editie met meer informatie over de werken van masterplan De Met.
 • Werfmanager Stefan Van Immerseel is terug op post en bereikbaar voor vragen, je kan hem terugvinden op de werf of in de werfkeet.
18 jun 2020

Volgende week asfalteringswerken afgerond

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen verwacht in de loop van volgende week de asfalteringswerken te hebben afgerond. De werkzones van de nutsleidingen zullen dan allemaal van een tijdelijke asfaltlaag voorzien zijn. Deze asfaltlaag dient om de toegankelijkheid te verhogen tot de start van de rioleringswerken. Na de rioleringswerken wordt de omgeving van de Markt volledig heraangelegd.

04 jun 2020

Terrassen krijgen voorrang bij asfaltwerken

 

Gezien de horeca maandag 8 juni terug mag opengaan willen alle partijen de horecazaken langs De Markt de kans geven hun terrassen terug te zetten. Daarom zal de planning voor de asfaltwerken worden aangepast en zal voorrang worden gegeven aan de locaties van de terrassen.

29 apr 2020

Heropstart asfalteringswerken op 4 mei

 

Volgende week maandag herneemt de aannemer van de nutsmaatschappijen de werken voor het verwijderen van de steenslag en het plaatsen van een tijdelijke asfaltbedekking. Hij start in de Pastorijstraat en werkt beide zijden af. De daarop volgende weken wordt er in volgorde gewerkt op de Turnhoutsebaan, Markt, Binnenpad, Retiesebaan en Geelsebaan. De uitvoering van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden, bij regenweer kan er geen asfalt gegoten worden.

18 mrt 2020

COVID-19: asfalteringswerken opgeschort

 

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft Fluvius besloten alle openbare werken in haar beheer op te schorten tot nader order. De asfalteringswerken voor De Met worden dan ook voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

13 mrt 2020

Asfaltwerken gestart

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen is begonnen met het vervangen van de steenslag door een tijdelijke asfaltverharding. Deze werken worden lokaal uitgevoerd en zullen de komende weken telkens 1 à 2 dagen doorgaan. De tijdelijke asfaltverharding blijft liggen tot de start van de rioleringswerken.

28 feb 2020

Asfaltering uitgesteld naar dinsdag 3 maart

 

Als gevolg van de weersomstandigheden is de asfaltering in de Pastorijstraat en de Turnhoutsebaan uitgesteld. Vermoedelijk zal de aannemer van de nutsmaatschappijen hiermee starten op dinsdag 3 maart. Tijdens deze werken zal er plaatselijk hinder zijn. Ook deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden: bij regenval kan er niet geasfalteerd worden.

21 feb 2020

Asfaltering Pastorijstraat en Turnhoutsebaan

 

De aannemer zal dinsdag 25/02 starten met de eerste lading asfalt te voorzien, te beginnen in de Pastorijstraat en de Turnhoutsebaan.  
Eerst wordt de steenslag uitgegraven en vervangen door een laag asfalt.  

Er dient rekening gehouden te worden met plaatselijke hinder.

 

Werken door Pidpa 

 

Maandag 24/02 zal Pidpa ook nog werken voor een paar dagen op de Geelsebaan tussen de Markt en de Melkstraat.
Er zal plaatselijk afwisselend verkeer ingesteld  worden zonder verkeerslichten.

14 feb 2020

Tot eind april asfalteringswerken

 

Tot eind april zal de aannemer van de nutsmaatschappijen de steenslag in de werksleuven vervangen door een tijdelijke asfaltlaag om het comfort en de bereikbaarheid te verzekeren tot de opstart van de rioleringswerken. Er zal gewerkt worden met een mobiele werf en wisselend verkeer over korte afstanden ter hoogte van de werkzone.

 

Hoewel er op de grote verkeersassen en schoolroutes niet zal gewerkt worden tijdens de spitsuren zijn vertragingen niet te vermijden. Een timing van de uitvoering is momenteel nog niet beschikbaar gezien deze werken sterk verspreid over de projectzone uitgevoerd worden en sterk weersafhankelijk zijn.

07 feb 2020

Lagere waterdruk door gewijzigde bevoorrading

 

Er komen geregeld vragen over de verlaagde waterdruk in de projectzone. Normaalgezien wordt het centrum van Kasterlee bevoorraadt door de nabijgelegen watertoren. Momenteel voert Pidpa echter nog enkele werken uit, waardoor de bevoorrading tijdelijk verloopt via Lichtaart. Als alles goed gaat wordt het waternet volgende week woensdag, 12 februari, terug omgeschakeld naar de watertoren en zal de druk terug normaal zijn.

15 jan 2020

Einde nutswerken Pastorijstraat

 

Morgenvroeg 16 januari wordt de signalisatie in de Pastorijstraat verwijderd. De straat wordt dan terug opengesteld in beide richtingen.

10 jan 2020

Werken Pastorijstraat eerder klaar

 

De werken in de Pastorijstraat vlotten goed en zullen waarschijnlijk eerder klaar zijn dan gepland. We verwachten dat de aannemer volgende week woensdag het enkelrichtingsverkeer kan opheffen en de Pastorijstraat terug volledig kan opengaan. Pidpa is momenteel bezig met het aansluiten van de woningen op de nieuwe drinkwaterleiding.

 

Vanaf 20 januari start ook Fluvius met de overkoppelingen op de nieuwe netten in de Turnhoutsebaan. Per woning zullen Pidpa en Fluvius de bewoners verwittigen van de aansluiting, temeer zij ook binnen moeten zijn om de nodige spoelingen uit te voeren. 

03 sep 2019

De verschillende projectpartners organiseerden op 2 september een infoavond voor de omwonenden van De Met. De verschillende presentaties met plannen, timing en contactgegevens kan je hieronder terugvinden.