Timing en fasering

KAS3016 - Riolerings- en wegeniswerken De Met
Laatst bijgewerkt: 24 okt 2021

Start en duur van de werken

Volgens de huidige planning beginnen de werken 3 november en zullen ze ongeveer 2 jaar duren.

Binnenkort lees je hier alles over de concrete timing en fasering.

 

Hoe zullen de rioleringswerken verlopen?

Bij de rioleringswerken wordt er in verschillende fases gewerkt:

 • een fase voor elke zijstraat
 • een of meer fases voor de markt zelf en de aanleg van het bufferbekken.

Anders dan bij de nutswerken volgen deze fases elkaar niet snel op. Reken per fase op een duurtijd van meerdere maanden. Het kan ook gebeuren dat verschillende fases elkaar gedeeltelijk overlappen.

Elke fase verloopt volgens een min of meer vast stramien:

 1. Opbraak wegverharding: we breken de asfalt of beton op en de weg krijgt een tijdelijke bedekking uit ‘minder-hindersteenslag’. Tijdens de opbraak is de straat onbereikbaar voor auto’s. Met de opbraak gaat geluidshinder gepaard en kan er trillinghinder zijn. Deze werken duren maar heel kort.
   
 2. Bemaling: afhankelijk van de grondwaterstand plaatst de aannemer een pomp die het grondwater tijdelijk verlaagt. Op die manier kan hij de riolering aanleggen in een droge sleuf. Hoewel we gebruik maken van de meest geluidsarme pompen, is enige geluidshinder niet uit te sluiten. Is het geluid toch storend, contacteer ons en dan kijken we of er iets kan worden aangepast. Schakel de pompen in elk geval nooit zelf uit!
   
 3. Aanleg riolering: we leggen de buizen aan in een sleuf, telkens over een lengte van ongeveer 50 meter. Na de aanleg gaat de sleuf terug dicht met zand en een laag steenslag. Dan graaft de aannemer de volgende sleuf open. De aanleg van de riolering voor jouw deur duurt meestal slechts enkele dagen. Het aan- en afrijden van het grondvervoer kan voor hinder zorgen: stof bij droog weer, modder bij regenweer en het kort blokkeren van de rijweg.
   
 4. Huisaansluitingen: na de aanleg van de riolering sluiten we de woningen aan op de nieuwe riolering. Woning per woning wordt er een dwarsleiding aangelegd tussen de perceelgrens en de nieuwe riolering. Het kan zijn dat voor de aanleg van jouw aansluiting de oprit of garagepoort tijdelijk niet bereikbaar is. In dat geval verwittigt de aannemer je vooraf.
   
 5. Heraanleg: na de huisaansluitingen wordt de straat opnieuw aangelegd in de volgende stappen:
 • Onderfundering van de weg, gevel tot gevel
 • Aanleg van de boordstenen en straatkolken
 • Bovenfundering van de weg, tussen de boordstenen
 • Onderlaag asfalt
 • Ophalen van de riooldeksels op het juiste niveau
 • Bovenlaag asfalt wordt meestal aangelegd over het gehele projectgebied, als alle fases afgerond
 • Afwerken van groenzones, voetpaden, …

De asfaltwerken zijn afhankelijk van het weer en in de eerste maanden van het jaar mag en kan er geen asfalt gegoten worden want de vrieskou kan het nieuwe asfalt beschadigen.

 

Dit project is opgedeeld in 7 fases

 • Fase 1 - Turnhoutsebaan en Kattenberg

  Start: 03 november 2020

  Einde: 31 maart 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 1 - Turnhoutsebaan en Kattenberg

 • Fase 2 - Pastorijstraat (vanaf de Kapelstraat) en Cardijnstraat

  Start: 04 december 2020

  Einde: 31 maart 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 2 - Pastorijstraat (vanaf de Kapelstraat) en Cardijnstraat

 • Fase 3 - Heraanleg Pastorijstraat

  Start: 01 maart 2021

  Einde: 16 april 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 3 - Heraanleg Pastorijstraat

 • Fase 4 - Geelsebaan vanaf de Wissel

  Start: 19 april 2021 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 oktober 2021

  Fase 4 - Geelsebaan vanaf de Wissel

 • Fase 5 - Marktplein en Binnenpad

  Start: 03 juni 2021 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 31 december 2021

  Fase 5 - Marktplein en Binnenpad

 • Fase 6 - Heraanleg van Markt en Binnenpad, samen met de Geelsebaan

  Start: 14 juni 2021 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 31 december 2021

  Fase 6 - Heraanleg van Markt en Binnenpad, samen met de Geelsebaan

 • Fase 7 - Retiesebaan

  Start: 25 juni 2021 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 28 februari 2022

  Fase 7 - Retiesebaan