Projectoverzicht

LRN3005 - RioP Laarne: Bontinckstraat
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 05 oktober 2020

De werken zullen 19 maanden duren

Met deze werken zal een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Bontinckstraat, Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat, Pennemansbaan, Dendermondsesteenweg, Baron Tibbautstraat, Loereveldstraat en Donkerwegel. Daarmee zullen regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Het afvalwater wordt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gevoerd, het regenwater wordt zoveel mogelijk lokaal gehouden via infiltratie of andere maatregelen. Op deze manier sluiten we het afvalwater van meer dan 500 inwoners bijkomend aan op de riolering zodat het gezuiverd word op de zuiveringsinstallaties van Berlare en Laarne. Momenteel wordt dat afvalwater ongezuiverd op de grachten beken geloosd.

 

Als gevolg van de Coronacrisis wordt de start van de werken uitgesteld, vermoedelijk tot oktober. In de tussentijd vinden enkele voorbereidende werken plaats waarvoor het verkeer niet volledig wordt onderbroken. De exacte timing is nog niet bekend, de bewoners zullen worden geïnformeerd zodra de omstandigheden het toelaten. Afhankelijk van de geldende richtlijnen voor de start van de werken gebeurt dat met een infovergadering of een infobrief.

 

Tijdens fase 1A, 1B en 2A zullen lijnen 36 en 37 van De Lijn ernstig verstoord zijn. Wij raden u aan om de website of de app van De Lijn te consulteren voor de meest actuele info.

Nieuws en updates

 • 25 aug 2021

  Verloop van de werken

   

  Loereveldstraat

   

  In het zuidelijk deel van de  Loereveldstraat plaatst de aannemer de borduren voor de opritten en werkt  hij aansluitend de klinkerwerken af. In het noordelijk deel van de Loereveldstraat (van nr 64 tot aan kruispunt met de Bontinckstraat) wordt gestart met de aanleg van de fundering zodat in de week van 30 augustus de eerste asfaltlaag kan geplaatst worden.

   

  Bontinckstraat

   

  In Bontinckstraat worden de rioleringswerken verder uitgevoerd vanaf huisnummer 27 tot aan het Mussenstraatje. Volgens de huidige prognose zijn deze rioleringswerken beëindigd tegen half september. Hierna wordt de riolering in de zijstraat aangelegd. Dit deel van de werken wordt verwacht afgerond te zijn in het begin van oktober. Aansluitend volgen de wegeniswerken. De aanleg van de riolering in het resterend deel van de Bontinckstraat (richting E17) is gepland voor de eerste helft van oktober.  

   

  Op sommige plaatsen wordt de afwerking van de grachten uitgesteld omwille van resterende werken van de nutsmaatschappijen

 • 24 jun 2021

  Planning van de werken nav het bouwverlof

   

  Loereveldstraat

   

  Bermen en opritten worden de komende weken verder afgewerkt. Toplaag van asfalt wordt vermoedelijk na augustus/september aangelegd.

   

  Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat tot Bontinckstraat nr 27.

   

  De wegeniswerken zijn aangevat, momenteel wordt de onderfundering aangelegd. Op 1, 2 en 5 juli worden de betonnen greppels (Zauwerstraat) en fietspaden (Bontinckstraat) geplaatst. Na aanleg van de fundering van de weg, wordt de onderlaag asfalt voorzien op het einde van de week van 5/7 of in het begin van de week van 12/7.

   

  Zauwerstraat vanaf kruispunt met Kleine Zauwerstraat

   

  Afwerking van de bermen en opritten gebeurt de komende weken Toplaag van asfalt wordt vermoedelijk na augustus/september aangelegd.

   

  Noordelijk deel Loereveldstraat (van nr 64 tot kruispunt Bontinckstraat)

   

  Rioleringswerken zijn bezig. Tegen het bouwverlof (vanaf 9/7) wordt voorzien om de rioleringswerken af te ronden. Na het bouwverlof zal dan begin augustus gestart worden met de overkoppeling van de huisaansluitingen van de woningen. Tijdens het bouwverlof wordt er een steenslagkoffer voorzien in functie van de bereikbaarheid van de woningen.

 • 28 apr 2021

  Verloop van de werken

   

  Het pompstation in de Dendermondsesteenweg ter hoogte van huisnummer 65 en de pompen voor de drukriolering in de Baron Tibbautstraat werden opgestart. Na een korte proefperiode worden de huisaansluitingen overgekoppeld op de riolering.

   

  In de gracht achter het OCMW wordt de laatste hand gelegd aan de betuining. De taluds worden  verder afgewerkt met schanskorven.

   

  In de Pennemansbaan zijn twee inbuizingen van de waterloop in zeer slechte staat. Deze zullen in de komende weken vernieuwd worden. Een concrete datum is nog niet ingepland.

   

  De rioleringswerken in de Loereveldstraat komen in de eindfase. De laatste verbindingen met de grachten en het overkoppelen van de huisaansluitingen worden afgewerkt. De nutsmaatschappijen gaan nog enkele kleinere werken uitvoeren. Vanaf 10 mei start de aannemer met de wegeniswerken. Na de nivellering van de fundering, worden op 24 en 25 mei de betonnen weggoten aangelegd. Aangezien deze goten onmiddellijk na de plaatsing geen zware gewichten verdragen, zullen de opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn.  De asfaltering van de weg is voorzien voor eerste helft van juni.  

   

  In de Kleine Zauwerstraat wordt vanaf 3 mei gestart met de bemaling. De rioleringswerken zelf vatten aan vanaf 17 mei. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt Bontinckstraat - Kleine Zauwerstraat. Het kruispunt zelf blijft voorlopig open.

   

  Ook in de Zauwerstraat komen de rioleringswerken in de eindfase. Momenteel worden de aansluitingen van de straatkolken en de huizen gerealiseerd. Vanaf 3 mei start de aannemer met de wegeniswerken. Eerst wordt de fundering op hoogte gebracht en vanaf 19 mei worden de betonnen weggoten geplaatst. Aangezien deze goten onmiddellijk na plaatsing geen zware gewichten verdragen, zullen de opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. De asfalteringswerken zijn gepland voor einde mei.

   

  Gelieve er rekening mee te houden dat onvoorziene omstandigheden zoals bv. slecht weer, een invloed kunnen hebben op deze planning.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Kristof Van Driessche

Werfleider aannemer Besix

Locatie werfkeet:

Bontinckstraat 2