Nieuws

NIV3005 - RioP Ninove: riolering Pollarestraat (O203054)
17 okt 2019

Volgende week klinkerwerken in de Vooruitgangstraat

 

Maandag 21 oktober start de aannemer met de aanleg van de betonstraatstenen in de Vooruitgangstraat. Op die manier worden de voetpaden en de parkeerstroken afgewerkt. Ook in het eerste deel van de Pollarestraat worden betonstraatstenen aangelegd.

 

Vanaf maandag 28 oktober wordt de riolering in de Pollarestraat verder aangelegd, vanaf huisnummer 114 richting de Brusselstraat. In de tussentijd worden ook de huisaansluitingen verder uitgevoerd.

02 okt 2019

Werken Pollarestraat gaan verder: een overzicht

 

Vandaag en morgen wordt de riolering verder gelegd in de Pollarestraat. Langs de parkeerstroken worden prefab boordstenen geplaatst.

 

Op donderdag 3 oktober brengt de aannemer de onderlaag asfalt aan in de Vooruitgangstraat en een deel van de Pollarestraat. Het deeltje aan het kruispunt van de Kaatsweg en het jaagpad aan de Dender (Trekweg) krijgt een toplaag. Tijdens en vlak na de aanleg van de asfaltlaag zijn de woningen niet toegankelijk met de auto.

 

Verder worden de bermen van het bufferbekken geruimd en de huizen in de Pollarestraat worden aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Van eind deze week tot midden volgende week gaan de werken verder met de aanleg van riolering, het plaatsen van prefab boordstenen langs de parkeerzones en de aanleg van drainerend schraal beton voor de parkings en voetpaden. Dit laatste tot ongeveer aan garage Eeman.

 

Op 15 oktober wordt de afsluiting rond het bufferbekken geplaatst.

13 sep 2019

Verdere planning heraanleg Vooruitgangstraat

 

In het kader van de heraanleg van de Vooruitgangstraat en het deel Pollarestraat richting Leopoldlaan heeft de aannemer een specifieke planning opgemaakt:

Vanaf 23/09: aanleg van goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton

In de week van 2/10: aanleg van de onderlaag asfalt en de boordstenen langs de parkings

In de week van 8/10: leggen van de boordstenen langs de voetpaden

In de week van 14/10: aanleg van drainerende beton in de voetpaden en nadien uitvoering klinkerwerken.

06 sep 2019

Eind september onderlaag asfalt in Vooruitgangstraat & Pollarestraat

 

De aannemer werkt deze week de aanleg van de hoofdriolering langs de Pollarestraat af. Nadien worden de huisaansluitingen uitgevoerd, wat we momenteel doen langs de Vooruitgangstraat. Langs de Kaatsweg worden klinkwerken uitgevoerd.

 

In de derde week van september worden de goten en boordstenen aangelegd in de Vooruitgangstraat en een deel van de Pollarestraat. Eind september wordt dan de onderlaag asfalt gelegd. Nadien starten we met de aanleg van riolering in de Pollarestraat in de richting van de Brusselstraat.

27 aug 2019

Werken in de Pollarestraat

 

De aannemer is gestart met de aanleg van de riolering in de Pollarestraat. We beginnen aan de Vooruitgangstraat en werken richting de Leopoldlaan. Deze werken zouden zijn afgerond tegen eind oktober.

 

Omdat vanaf 26 augustus de Pollarestraat doodlopend wordt is het tijdelijk toegestaan de Pollarestraat uit te rijden richting kruispunt "Den Dollar". Om veiligheidsredenen blijft het verboden uit te rijden richting Meerbeke.

 

Meer informatie kan je terugvinden in bijgevoegde infobrief, die aan de bewoners werd bezorgd.

30 jul 2019

Herstart op 5 augustus

 

De eerste weken na het bouwverlof zal de aannemer het laatste del van de fase Kaatsweg/ Vooruitgangstraat uitvoeren. Tegelijk wordt de zone tussen de sporthal en de Dender verder voorzien van betonstraatstenen. De volgende fase zal naar verwachting starten tegen eind oktober.

 

09 mei 2019

Aanleg riolering in de kaatsweg, volgende week werken op het jaagpad

 

Deze week wordt het overstort aangesloten en wordt de vuilwaterleiding (diameter 1200mm) aangelegd in de Kaatsweg, langs de Kaatsclub.

 

Volgende week gebeurt de aansluiting onder het jaagpad. De werfzone mag dan niet worden doorkruist, tijdens de drukke schooluren zal er een stadswacht aanwezig zijn om de gebruikers van het jaagpad daarop te wijzen.

 

In de week van 20 mei wordt het bufferbekken aangelegd op de hoek van de Kaatsweg en het Sportpark.

25 apr 2019

Rioleringswerken beginnen langs Kaatsweg

Vanaf volgende week (week van 29 april) wordt langs de Kaatsweg gestart met de aanleg van de riolering en de buffergracht. De aannemer begint aan de Dender (Wandelweg) tot aan de Parklaan. Volgens de planning zou de fundering van de weg tegen 24 juni moeten liggen. In juli start dan de aanleg van de riolering aan de doorgang van de sporthal. Dit neemt ongeveer 3 weken in beslag. De werken in de Vooruitgangstraat plannen we vanaf 19 augustus. Om de riolering tot aan de Pollarestraat aan te leggen zijn ongeveer 9 weken voorzien. We verwachten dat we het eerste deel van de omvangrijke werken kunnen afronden tegen 14 oktober. Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.

15 mrt 2019

Start der werken 18/03, eerst enkele voorbereidingen

 

De voorbereidende werken ter hoogte van de Kaatsweg starten op 18 maart. Deze werken omvatten het rooien van bomen en het verplaatsen van de Finse piste en wandelpad in het stadspark. De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken starten in mei 2019 en zullen duren tot het zomerverlof van 2020. Ze worden uitgevoerd in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden.