Over werken

Een goede communicatie en een planmatige aanpak kunnen veel van de hinder beperken die onze werken onvermijdelijk met zich meebrengen. Aquafin zette de puntjes op de i voor de bestaande procedures.

Er werden ook nieuwe afspraken gemaakt om onze projecten met zo min mogelijk hinder voor de buurt uit te voeren. Bovendien is er een verantwoordelijke voor Minder Hinder aangeduid, die erop toeziet dat de uitgewerkte maatregelen ook werkelijk worden uitgevoerd en waar nodig bijgeschaafd. 

Hoe verlopen werken van Aquafin?

Tijdens werken staat alles in het teken van duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid.
De hinder volledig uitsluiten tijdens de werken is vaak niet mogelijk. Aquafin werkt echter aan een 'Minder Hinder'-beleid om de impact voor inwoners, bezoekers en handelaars zo miniem mogelijk.

Werken met zo min mogelijk hinder

De hinder volledig uitsluiten tijdens de werken is vaak niet mogelijk. Zo is het soms moeilijker om je woning te bereiken. Daar kunnen we niet om heen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan je last hebben van stof of modder.
Aquafin werkt aan een 'Minder Hinder'-beleid om de impact voor inwoners, bezoekers en handelaars zo klein mogelijk te houden. Zo'n plan dragen we niet alleen. Andere partners tijdens de werken zetten eveneens hun schouders onder dit beleid.

Veiligheid voorop!

Wist je dat eender eender wie de werken kan stilleggen wanneer de veiligheid niet voorop staat? Aquafin hanteert een policy van 'veiligheid voorop'. Het maakt niet uit of Aquafin projectleider of partner is tijdens de werken. Het maakt zelf niet uit dat het stilleggen van de werken implicaties voor het milieu zal veroorzaken. De veiligheid van burgers, handelaars en arbeiders staan altijd op de eerste plaats.

Lees meer

Eventuele hinder

Al vanaf de ontwerpfase houden we rekening met eventuele hinder gepaard aan het project.

  • We besteden aandacht aan de juiste inplantingsplaats; 
  • We houden rekening met de samenstelling van de bodem om de beste technieken toe te passen;
  • Handelaars en openbare instellingen langs het traject worden in kaart gebracht;
  • Maximale veiligheid en toegang staan centraal.

Projecten over een lange afstand worden opgedeeld in verschillende fasen om één voor één af te werken. De werkzone schuiven stelselmatig op. Zo zijn de werken voor jouw deur van korte duur.  

De voorbereiding van werken

Voor de werken starten maakt Aquafin afspreken met nutsmaatschappijen om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door ze te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Doorzuiging

Voor de rioleringswerken kunnen starten moeten we het grondwater tijdelijk laten zakken door een droogzuiging uit te voeren. De pompen die hiervoor worden ingeschakeld kunnen voor wat geluidsoverlast zorgen. We vragen aan onze aannemers om de meest geluidsarme pompen te gebruiken, maar geluidloze pompen bestaan jammer genoeg niet. Toch is het nodig dat ze hun werken doen om tijdig met het project te kunnen starten. De duur kan enkele weken tot enkele maanden in beslag nemen, afhankelijk van het type project en het oorspronkelijke grondwaterpeil. 

Belangrijke tip: Schakel vooral de pomp voor droogzuiging niet zelf uit. Zo stijgt het grondwater opnieuw en worden de werken met vertraging uitgevoerd.

Hoe kan je je voorbereiden?

Jouw voortuin heeft misschien al heel veel zorg van jou gekregen. Het zou jammer zijn dat de beplanting door de werken overhoop gehaald wordt. We adviseren om zoveel mogelijk flora te verwijderen en veilig te plaatsen zodat je ze na de werken terug kan plaatsen.

Tijdens de werken

Eens Aquafin ter plaatse is, wordt het wegdek allereerst opengebroken. Wanneer dit over een lange afstand gebeurt, hoort de aannemer een laag steenslag te gebruiken zodat de woningen zo lang mogelijk bereikbaar blijven met de wagen.

Er wordt een diepe sleuf gegraven. De aannemer legt eerst de fundering aan en daarna installeert hij de rioleringsbuizen.

Voet- en fietspaden houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Ben je rolstoelgebruiker, plan je een speciale gelegenheid (zoals trouwen) of is je handelspand gelegen in de werken? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Dan passen we onze infrastructuur aan in het teken van bereikbaarheid en veiligheid.

Altijd op de hoogte

Aquafin houd je op verschillende manieren op de hoogte:

  • De werfleider neemt rechtstreeks contact op wanneer het om een korte termijn project gaat;
  • Je ontvangt een brief met nuttige informatie;
  • Je kan ook een inwonende afgevaardigde kiezen om de werfvergaderingen bij te wonen om informatie aan beide kanten uit te wisselen; 
  • De website voorziet steeds de meest recente informatie over werken. 

Gemeente als partner

Een vlotte projectuitvoering kan niet zonder goede afspraken met steden en gemeenten. De projectleiders van Aquafin overleggen uitgebreid met de gemeenten vóór en tijdens de uitvoering van een project. Er moet bijvoorbeeld al heel vroeg gepeild worden naar de behoeften van de lokale handelaars. Ook de buurtbewoners moeten uitgebreid worden geïnformeerd, zowel vóór als tijdens de werken. Dat gebeurt meestal in samenspraak met de gemeente.

Feedback van buurtbewoners

Om na te gaan of alle partijen voldoende inspanningen hebben geleverd om de hinder bij de uitvoering van een rioleringsproject te beperken, voert Aquafin ook tevredenheidsonderzoeken uit bij de buurtbewoners. Daarin wordt o.a. gepolst of de communicatie-inspanningen van Aquafin en de aannemer voldoende waren, of de woningen goed bereikbaar bleven en of het openbaar en privé-domein in de oorspronkelijke staat hersteld werden. Het voorbije jaar hebben we bijna 70 onderzoeken uitgevoerd, waarvoor we zon 18.000 enquêteformulieren verspreid hebben.

Op basis van de resultaten van beide enquêtes, maakt Aquafin verdere afspraken met de veiligheidscoördinatiebureaus en worden waar nodig de veiligheids- en 'Minder Hinder'-voorschriften in de technische bestekken geconcretiseerd.