Wat doen we?

RI3A239 - RL Antwerpen: SP Vijzelgemaal Royerssluis + PS Mexicostraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
RI3A239