Nieuws

RI3W013 - Rio-link Wilrijk: SPHP Afkoppeling Kernenergiestraat
02 jul 2020

Weg gaat open voor het bouwverlof

 

Voor de start van het bouwverlof, op vrijdag 10 juli, wordt de straat opengesteld voor verkeer. Na het bouwverlof (vanaf 3 augustus) zal de aannemer nog enkele kleine puntjes afwerken.

 

26 jun 2020

Planning dinsdag 30 juni

 

Er wordt fundering aangelegd in de rijweg tussen de inrit van Brico en de krijgslaan aan de even zijde.
Tijdens deze werken is de toegang tot uw bedrijf/woning niet mogelijk met de wagen indien deze gelegen is in deze zone.  

 

Planning donderdag 2 juli

 

Het asfalt wordt aangelegd tussen de inrit van Brico en de krijgslaan.
Er wordt gestart aan de even zijde tussen inrit van brico en de krijgslaan met de onderlaag, deze werken starten om 16u.
Vanaf 16u zal er dan geen toegang meer zijn tot uw bedrijf/woning indien gelegen in deze zone.

Aansluitend op de aanleg van deze onderlaag zal de toplaag geplaatst worden over de volledige breedte van de kernenergiestraat tussen de inrit van Brico en de krijgslaan.

De Kernenergiestraat zal hierbij volledig afgesloten worden vanaf 20u en zal weer opengesteld worden in de loop van de volgende ochtend.
Dit is afhankelijk van het weer.  

 

Voor praktische afspraken ivm de toegang gelieve contact op te nemen met de werfleider 0497520770.

18 mei 2020

Einde juni asfaltwerken

 

Einde juni wordt verder gewerkt aan het herstel van de weg. Op 26 juni zal de fundering worden aangelegd tussen Ikea en de inrit van Brico, aan de even zijde, en tussen Kernenergiestraat nr. 41 en de Krijgslaan. De volgende dag wordt in deze zones de onderlaag asfalt aangelegd.

 

In de nacht van 28 op 29 juni wordt de volledige straat afgesloten zodat de aannemer tussen Duivelshoekweg en de inrit van Brico de toplaag asfalt kan aanleggen. Deze werken zullen vermoedelijk niet de hele nacht duren.

06 mei 2020

Komende weken werken aan voetpaden, heraanleg wegenis

 

De aannemer werkt deze week de huisaansluitingen af in de laatste fase. Nadat de straatkolken zijn geplaatst worden ook de boordstenen gelegd, tot aan de Krijgslaan. Het voetpad wordt deze week afgewerkt tussen Ikea tot Takeldienst Viane, aan de oneven zijde.

 

Volgende week wordt de boordstenen verder geplaatst. Aan de oneven zijde wordt de fundering van de toekomstige wegenis gelegd, de baan is op 11 mei niet toegankelijk voor het verkeer. Op 13 mei wordt de onderlaag asfalt geplaatst, ook op die dag is de baan niet toegankelijk voor het verkeer.

 

In de week van 18 mei wordt de andere rijstrook afgesloten voor het verkeer, dat dan over de onderlaag asfalt zal worden geleid. Daarmee kunnen we ook de aansluitingen aan de oneven zijde afwerken, tussen Ikea en Takeldienst Viane.

26 feb 2020

Asfaltwerken op maandag 2 maart

 

Op maandag 2 maart wordt de toplaag asfalt aangebracht in de Kernenergiestraat tussen de Planetariumlaan en de Duivelshoekweg. Op die dag is de rijweg in deze zone ontoegankelijk voor alle verkeer. De andere delen van de Kernenergiestraat blijven bereikbaar.

07 feb 2020

Volgende fase start maandag

 

Maandag starten de werken in de volgende fase. Tot en met dinsdag wordt het asfalt opgebroken, daarna wordt tot en met vrijdag de bemaling in orde gebracht. Daarmee verlagen we tijdelijk en lokaal het grondwater om de riolering in een droge sleuf te kunnen leggen. De rioleringsaanleg start in de week van 17 februari.

04 feb 2020

Werken volgende fase uitgesteld

 

De signalisatievergunning voor de werken in Fase 3 werd niet op tijd afgeleverd. Om die reden wordt de start der werken een tot twee weken uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is over de startdatum worden de aangelanden verwittigd.

 

In de tussentijd wordt er verder gewerkt aan de huidige fase. De stoepen, plantvakken en doorsteken worden afgewerkt zodat we tegen de heropening van de asfaltcentrales de definitieve wegbedekking kunnen plaatsen. Dit zal plaatsvinden begin maart, een exacte datum wordt nog gecommuniceerd.

02 dec 2019

Komende weken heraanleg wegenis

 

In de Kernenergiestraat tussen Duivelshoekweg en Planetariumlaan wordt deze week gestart met de heraanleg van de wegenis. We starten met de aanleg van de boordstenen en de fundering van de voetpaden. Daarnaast worden ook de kruispunten in de Kernenergiestraat afgewerkt. Vrijdag 6 december en maandag 9 december zal de aannemer de fundering van de rijweg aanbrengen. Op 10 december gieten we dan de onderlaag asfalt.

 

Door deze werken zal de toegang tot de woning of het bedrijf beperkt tot onmogelijk zijn met de wagen of de vrachtwagen, zowel op 6 december als op 9 en 10 december. Daarna worden de panden zo goed mogelijk bereikbaar gemaakt.

07 okt 2019

Werken gestart op kruispunt Kernenergiestraat-Duivelshoekweg

 

De aannemer is gestart met het opengraven van het kruispunt. Eerst zullen de nutsmaatschappijen nog enkele aanpassingen uitvoeren in de ondergrond, daarna wordt effectief gestart met de aanleg van de riolering op het kruispunt.

 

Donderdag 10 oktober wordt dan een grote put geplaatst in het kruispunt, waar verschillende leidingen op zullen toekomen. Daarna wordt gestart met de aanleg van de riolering richting de Planetariumlaan. Wij verwachten dat deze werken in totaal ongeveer vijf weken gaan duren, afhankelijk van het weer.

 

Nadat de riolering geplaatst is tot aan de Planetariumlaan worden de huisaansluitingen aangekoppeld aan de nieuwe riolering.

27 sep 2019

Werken tussen Duivelshoekweg en Planetariumlaan starten

 

Volgende week start de aannemer met de tweede fase van de werken in de Kernenergiestraat. Deze tweede fase strekt zich uit vanaf het kruispunt Duivelshoekweg tot en met het kruispunt Planetariumlaan.

 

Op maandag 30 september wordt de signalisatie geplaatst. Vanaf dinsdagochtend kan het verkeer vanaf de Duivelshoekweg enkel in de richting van Geleegweg rijden tot aan de A12.

 

Er wordt eerst gewerkt aan de oneven zijde van de straat. Daar worden de nieuwe buizen geplaatst en ligt dus het zwaartepunt van de werken. Volgende week wordt het asfalt opgebroken, de bemaling geplaatst, de rioolbuizen geleverd, … De rioleringswerken starten op 7 oktober.

13 sep 2019

Opstart Fase 2 - Kernenergiestraat van Duivelshoekweg tot en met Planetariumlaan

 

De werken in fase 1 zijn bijna afgerond zodat we met de volgende fase kunnen starten. In de Kernenergiestraat leggen we twee nieuwe rioleringsbuizen aan, aan de zijde van de oneven huisnummers. Na de aanleg plaatsen we de huisaansluitingen voor RWA en DWA aan de woningen en wordt de stoep vernieuwd.

 

Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt de rijweg aan de oneven zijde afgesloten. Er wordt eenrichtingsverkeer in gesteld vanaf de Duivelshoekweg naar de Geleegweg, om zo richting de A12 te kunnen gaan. Lokaal verkeer tussen Planetariumlaan en Geleegweg blijft mogelijk, maar de Geleegweg zelf wordt tijdelijk een éénrichtingsweg omwille van de veiligheid. Er wordt een lokale omleiding voorzien ter hoogte van de Planetariumlaan.

 

De bedrijven zijn bereikbaar via de inrit ter hoogte van de Krijgslaan.

 

Wij plannen de start van fase 2 begin oktober en verwachten eind dit jaar, hetzij begin volgend jaar, de werken te kunnen afronden.