Nieuws

RI3W063 - Rio-link Wilrijk: Ridderveld - Letterkunde
19 nov 2019

Planning Ridderveld-Letterkundestraat

 

De week worden er nog enkele kleine werken afgerond op het Ridderveld van nummer 9 tot 26.
Hierdoor is de zone 'woonerf' nog afgesloten voor alle verkeer tot eind november.

 

In de Letterkundestraat en Ridderveld van nummer 1 tot 8 worden nog enkele keldergaten aangepast.
De zone rond de beek onder de Letterkundestraat dient nog verder te worden afgewerkt aan de taluds en het voetpad.

05 nov 2019

Eind deze week werfzone open voor verkeer

 

De aannemer zal nog enkele boordstenen plaatsen op het Ridderveld. Wij verwachten de klinkerwerken op het woonerf te kunnen afronden op 8 november. Daarna wordt de werfzone weer open gesteld voor alle verkeer.

 

Het gerecht heeft een zone ingesteld van ongeveer 5 meter voor de woningen die getroffen zijn door de explosie. We wachten de toestemming van het gerecht af voordat de nutsmaatschappijen hun leidingen kunnen heraanleggen en we de wegenis ook daar kunnen herstellen. 

27 sep 2019

Afwerking Letterkundestraat

 

Tot begin oktober zal de aannemer in de Letterkundestraat nog enkele afwerkingen uitvoeren, zodat de straat weer opengesteld kan worden voor verkeer rond die periode. Omdat deze afwerkingen zeer weersafhankelijk zijn, kunnen we hier nog geen exacte datum voor meegeven.

 

Planning Ridderveld

 

In het Ridderveld werden de werken stilgelegd na de explosie begin september.
De gerechtsdeskundigen hebben ondertussen de nodige onderzoeken kunnen uitvoeren en hebben de bewuste zone weer vrijgegeven. Wij zullen nu de planning herbekijken met de aannemer, die alvast Ridderveld 1-8 verder kan afwerken.
We stellen alles in het werk om de straat weer open te kunnen stellen voor het verkeer tegen het einde van de eerste week van oktober.

 

De verdere planning voor de werken ter hoogte van huisnummer 9 - 13 zal in de loop van de eerste week van oktober gecommuniceerd worden. 

Ridderveld 14-22 zal worden afgewerkt zodra fase 1 (Letterkundestraat) klaar is. We hopen aansluitend Ridderveld 9-13 te kunnen aanleggen.

Als het weer mee zit, kunnen de werken dan klaar zijn tegen januari 2020.

13 sep 2019

Herziene planning

 

Na de gebeurtenissen op het Ridderveld werd dit gedeelte van de werf afgesloten door het parket, om ervoor te zorgen dat de site niet verstoord wordt en de onderzoekers hun werk kunnen doen. De werken in deze zone worden opgeschort, tenminste totdat het parket de zone terug vrijgeeft.

 

In de Letterkundestraat wordt wel doorgewerkt. Vanaf volgende week legt de aannemer kasseien in de parkeerstroken. De onderlaag asfalt is voorzien op 20 september, de toplaag op 27 september.

28 aug 2019

Begin september onderlaag asfalt

 

In de Letterkundestraat werkt de aannemer momenteel aan de heraanleg van de wegenis: eerst worden de boordstenen geplaatst, daarna de voetpaden en de fundering van de rijweg. Hetzelfde geldt voor de zone Ridderveld tussen nummers 1 en 8. Wij voorzien in de week van 9 september de onderlaag asfalt te kunnen aanleggen.

 

In de rest van Ridderveld wordt steenslag aangevoerd.

17 jun 2019

Vanaf volgende week aanleg riolering Ridderveld

 

Deze week worden onder de Letterkundestraat de nieuwe kokers van de beek gelegd, ter vervanging van de versleten inbuizing. Tegelijk worden ook de huisaansluitingen in de Letterkundestraat verdergezet, aan nrs. 235-259 en 218-246. De nrs. 202-216 worden vanaf volgende week gedaan.

 

De komende weken wordt gestart met de riolering in het Ridderveld, te beginnen met het deel Letterkundestraat tot aan de E. Segherslaan. Ook de aanleg van de voetpaden wordt aangevat.

15 mei 2019

Betonblokken tegen verkeersovertreders

 

Aan de Egied Segerslaan richting Ridderveld en aan de Palmanshoevestraat werd vastgesteld dat doorgaand verkeer de werfsignalisatie negeert en over het voetpad doorrijdt. In samenspraak met de politie is besloten aan deze punten betonblokken te zetten zodat de doorgang voor auto's onmogelijk wordt.

03 mei 2019

Aanleg riolering

 

Vanaf volgende week maandag legt de aannemer de riolering aan in de Letterkundestraat tussen D. Herreynslaan tot aan de beek, op de grens met Hoboken. Deze werken zullen ongeveer vier weken duren.

17 apr 2019

Start der werken na paasvakantie

 

24/04 start de aannemer met de opbraak van de Letterkundestraat. Er zal een bemaling worden aangelegd die het grondwater tijdelijk verlaagt, zodat de rioleringsbuizen in een droge sleuf gelegd kunnen worden. Wanneer het grondwater laag genoeg staat wordt gestart met de aanleg van de gescheiden riolering, normaal na enkele dagen.

 

Onder de Letterkundestraat zal ook de inbuizing van de Hollebeek worden vervangen. Bij inspectie naar aanleiding van de werken bleek die in heel slechte staat te zijn.

05 apr 2019

Presentatie infoavond

 

Deze week werd er een infoavond gehouden voor de bewoners. De presentatie van die infoavond kan je hieronder terugvinden.