Nieuws

STB3014 - Platanenlaan en Beukenlaan
17 mrt 2020

Uitstel afkoppelingswerken

 

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zal de aannemer voor de afkoppelingswerken op privé zijn werken uitstellen. Vanzelfsprekend worden daarom de eerder aangekondigde deadlines voor de afkoppeling uitgesteld, ook als je besloten had de afkoppelingswerken zelf uit te voeren. Een nieuwe deadline is er nog niet maar zal worden gecommuniceerd zodra de crisis is afgewend.

 

De werken op het openbaar domein worden tot nader order gewoon voortgezet.

20 jan 2020

Binnenkort heraanleg wegenis

 

De aannemer werkt in de Platanenlaan de laatste huisaansluitingen af. Daarna wordt gestart met de heraanleg van de weg: eerst wordt er een fundering aangelegd in verschillende lagen steenslag. Daarna worden de boordstenen gegoten: dat gebeurt in een trek door, met behulp van een glijdende bekisting. Tijdens en na de aanleg van de boordstenen zullen de opritten tijdelijk niet bereikbaar zijn: het beton moet uitharden en er zal een hoogteverschil zijn.

 

Na de aanleg van de boordstenen wordt de asfalt gegoten. De uitvoering daarvan is afhankelijk van de temperatuur aan de grond, over het algemeen kunnen asfalteringswerken in Vlaanderen pas in maart worden uitgevoerd. De bewoners zullen ter zijner tijd meer info krijgen over de exacte planning. Naast de heraanleg van de rijweg zullen ook de voetpaden beklinkerd worden, nadat de fundering is gelegd. Er zullen door de aannemer nieuwe bomen worden aangeplant.

 

Het einde van de werken verwachten wij momenteel tegen eind april, iets vroeger dan eerder gepland.

08 aug 2019

Aanvang werken Platanenlaan

 

Deze week is de aannemer met de wegen- en rioleringswerken in de Platanenlaan gestart. Deze werken zullen in totaal ± 9 maanden duren. Eerst is het de beurt aan het deel tussen de Wilgen- en Dennenlaan. Wanneer alles vlot verloopt is deze fase half februari 2020 klaar. Vanaf het najaar (eind oktober 2019 tot eind mei 2020) zal er ook gewerkt worden in het deel tussen de Dennen- en Olmenlaan.

 

Lees hier de bewonersbrief.

06 aug 2019

Dinsdag 6 augustus start de aannemer met de opbraak van de weg en de rioleringswerken in de Platanenlaan. Deze werken zullen in totaal ± 9 maanden duren. Eerst is het de beurt aan het deel tussen de Wilgen- en Dennenlaan. Wanneer alles vlot verloopt is deze fase half februari 2020 klaar. Vanaf het najaar (eind oktober 2019 tot eind mei 2020) zal er ook gewerkt worden in het deel tussen de Dennen- en Olmenlaan.

17 jun 2019

Presentatie infoavond Platanenlaan

 

De bewoners van de Platanenlaan werden uitgenodigd op een infoavond voor de werken in hun straat. Hieronder kan je de presentatie terugvinden.

20 mei 2019

Riolering Beukenlaan afgerond, nu heraanleg

 

De rioleringswerken in de Beukenlaan zijn vorige week beëindigd. De aannemer zal nu werken aan de heraanleg van de straat en het nieuwe ontwerp van de wegenis. De boordstenen en fundering worden nog tot begin september aangelegd. Vanaf midden juli zullen er drie verkeersplateaus worden aangelegd, vanaf begin augustus worden de bestratingswerken uitgevoerd. Wij plannen midden september de toplaag asfalt te kunnen aanbrengen.

 

De werken voor fase 2, Platanenlaan tussen Wilgen- en Dennenlaan, starten begin augustus.

12 feb 2019

Algemene planning van de werken

Hieronder vind je een algemene planning van de verschillende fases. Deze planning is sterk onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.

 

Fase 1: Beukenlaan

In de Beukenlaan starten we op 25/02 en wordt doorgewerkt tot ten minste midden september. Nadat de voorbereidende werken zijn uitgevoerd kan begin maart worden gestart met de rioleringswerken, die normaal tot midden mei zullen duren. Tegen midden september zou de straat afgewerkt zijn tot de toplaag asfalt.

 

Fase 2: Platanenlaan tussen Wilgen- en Dennenlaan

In de Platanenlaan wordt gestart met de werken begin augustus om – als alles goed gaat – te eindigen in mei 2020. In deze eerste fase wordt de riolering aangelegd vanaf midden augustus en kunnen we normaalgezien afronden in februari 2020.

 

Fase 3: Platanenlaan tussen Dennen- en Olmenlaan

In deze tweede fase van de Platanenlaan starten we met de werken eind november en kunnen we de maand erop starten met de riolering aan te leggen. In april - mei 2020 zou ook hier de toplaag asfalt moeten liggen.